Registrácia Prihláste sa
 
Dátumy stretnutíMesto (program=klik)Miesto konaniaElektronická registrácia
26.1, 25.2, 9.3 Bardejov

Gymnázium Leonarda Stöckela
Lektor: Sosenková Soňa, od 14:30 do 19:30

ukončená
8.2, 14.3, 4.4 Zborov

Spojná škola Zborov
Lektor: Sosenková Soňa, od 14:00 do 19:00

ukončená
4.2, 18.2, 31.3  Prievidza

ZŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5
Lektor: Malegová Silvia, od 14:00 do 19:00, posledné od 14:00-18:00

zrušené
Zmena: 5.2, 11.3, 15.4 Ilava Základná škola, Medňanská 514/5
Lektor: Koštialiková Jana, od 14:00 do 18:30, posledné od 14:00-19:00
ukončená
 6.2, 27.2, 19.3 Spišská Nová Ves  SOŠ ekonomická,Stojan 1
Lektor: Kovaličová Darina, od 8:30 do 12:00
ukončená
8.2, 7.3, 4.4 Poprad ZŠ s MŠ Jarná ulica 3168/13
Lektor: Krížovská Gabriela, od 15:00 do 20:30
ukončená
9.2, 21.3, 5.4 Zborov Spojná škola Zborov
Lektor: Sosenková Soňa, od 14:00 do 19:00
ukončená
9.2, 1.3, 5.4 Bratislava OA Račianska 107
Lektor: Bažíková Kamila, od 14:00 do 19:00
ukončená
9.2, 8.3, 5.4 Ružomberok Gymnázium v Ružomberku, Š.Moyzesa 21
Lektor: Dírer Dušan, od 14:00 do 19:00
ukončená
9.2, 1.3, 22.3 Nové Zámky Základná škola, Devínska ul.
Lektor: Kondelčíková Mária, od 13:40 - 18:30
ukončená
10.2, 24.2, 30.3 Michalovce Základná škola, Školská 2
Lektor: Fugová Jana, od 14:00 do 19:00
ukončená
 10.2, 9.3, 12.4 Horná Ždaňa   Základná škola SNP, Horná Ždaňa 107
Lektor: Píšová Alena, od 13:00 do 18:00, posledné od 13:00 do 17:00
ukončená
11.2., 8.3., 5.5 Trenčín Lektor: Koštialiková Jana ukončená
11.2, 10.3, 7.4 Tvrdošín ZŠ Š. Šmálika, Školská 166
Lektor: Šoltésová Ivana, od 14:00 do 19:00, posledné od 14:00 do 18:00
ukončená
17.2, 2.3, 30.3 Levice Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2
Lektor: Mészárosová Zuzana, od 14:00 do 18:00
ukončená
22.2, 7.3, 21.3 Martin Spojená škola, Martin
Lektor: Christozová Zuzana, od 14:00 do 18:00
ukončená
22.2, 21.3, 18.4 Poprad ZŠ s MŠ Jarná ulica 3168/13
Lektor: Krížovská Gabriela, od 15:00 do 20:30
ukončená
23.2, 18.3, 1.4 Stará Ľubovňa
Cirkevné gymnázium v Starej Ľubovni
Lektor: Sosenková Soňa, od 14:30 do 19:30
ukončená
Zmena: 15.3, 12.4, 4.5 Nové Zámky Základná škola, Devínska ul.
Lektor: Kondelčíková Mária, od 13:40 - 18:30
ukončená
25.2, 10.3, 21.4 Prievidza ZŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5
Lektor: Malegová Silvia, od 14:00 do 19:00, posledné od 14:00 do 18:00
ukončená
25.2, 24.3, 14.4 Rimavská Sobota ZŠ P.K. Hostinského, Družstevná 835
Lektor: Veľochová Anna, od 14:00 do 19:00, posledné od 14:00 do 18:00
ukončená
29.2, 21.3, 25.4 Žitavany ZŠ J.V.Šimka, Šimkova 40
Lektor: Turčanová Gabriela, od 14:30 do 19:00
ukončená
3.3, 31.3, 28.4 Bratislava Hotelová akadémia, Mikovíniho 1
Lektor: Lohyňová Kornélia, od 13:30 do 18:30
ukončená
4.3, 22.4, 6.5 Prešov Gymnázium P.P. Gojdiča, Bernolákova 21
Lektor: Vinjarová Martina, od 14:00 do 19:00, posledné od 14:00 do 18:00
ukončená
5.3, 9.4, 23.4 Košice

SOŠ železničná, Palackého 14
Lektor: Kovaličová Darina, od 8:30 do 12:30

ukončená
8.3, 30.3, 19.4 Rimavská Sobota

ZŠ P.K. Hostinského, Družstevná 835
Lektor: Veľochová Anna, od 14:00 do 19:00, posledné od 14:00 do 18:00

ukončená
10.3, 14.4, 12.5 Prešov

Súkromné gymnázium, Solivarská 28
Lektor: Vinjarová Martina, od 14:30 do 18:30

zrušené
15.3, 5.4, 3.5 Žilina

Súkromná základná škola, Oravská cesta 11
Lektor: Dušan Dírer a Marcel Prievozník, od: 14:40 do 18:40

ukončená
Zmena:  18.3, 15.4, 6.5 Svidník

ZŠ Ul.karpatská 803/11
Lektor: Hvizdová Katarína, od 14:00 do 19:00

ukončená
22.3, 13.4, 4.5 Horná Ždaňa Základná škola SNP, Horná Ždaňa 107
Lektor: Píšová Alena, od 13:00 do 18:00, posledné od 13:00 do 17:00
ukončená
4.4, 25.4, 23.5 Humenné ZŠ Dargovských hrdinov
Lektor: Čepová Ivana, od 14:00 do 18:30
ukončená
8.4, 6.5, 3.6 Dolná Súča MŠ Dolná Súča
Lektor: Jana Koštialiková, od 15:00 do 19:30, posledné od 15:00 do 20:00
ukončená
ZMENA:
14.4, 5.5, 2.6
Bardejov ZŠ Komenského
Lektor: Vinjarová Martina, od 7:30 do 12:00
ukončená
12.4, 19.4, 17.5 Košice ZŠ s MŠ Želiarska 2, Košice
Lektor: Lauková Martina, od 14:00 do 18:30
ukončená
19.4, 10.5, 6.6 Šaľa Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2
Lektor: Kondelčíková Mária, od 13:00 do 18:00
ukončená
26.4, 17.5, 14.6 Šaľa ZŠ s MŠ VJM, P.Pázmaňa 48
Lektor: Kamila Bažíková, od 14:30 do 19:00
ukončená
6.5, 20.5, 10.6 Chotín Základná škola Lajosa Tarczyho s VJM v Chotíne
Lektor: Mgr. Alexandra Gábor, od 14:30
ukončená
9.9.-21.10.-18.11. Prešov

Súkromné gymnázium, Solivarská 28
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Vinjarová Martina

ukončená
17.9.-29.10.-12.11. Košice

ZŠ Jenisejská
od 8:00 do 12:30
Lektorka: Hvizdová Katarína

ukončená
20.9.-11.10.-7.11. Šaľa

ZŠ J. C. Hronského, Krátka 646/2
od 12:45 do 17:15
Lektorka: Kondelčíková Mária

zrušené
22.9.-13.10.-3.11. Michalovce ZŠ Školská 2
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Fugová Jana 
ukončená
23.9.-21.10.-16.11. Komárno ZŠ Pohraničná 9
od 13:00 do 17:30
Lektorka: Gábor Alexandra 
ukončená
23.9.-21.10.-18.11. Ilava ZŠ Medňanská 514/5
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Koštialiková Jana
ukončená
24.9.-22.10.-19.11.  Košice

ZŠ Jenisejská
od 8:00 do 12:30
Lektorka: Hvizdová Katarína

ukončená
26.9.-24.10.-21.11. Poprad

ZŠ s MŠ Jarná 3168/13
od 15:00 do 19:30
Lektoka: Krížovská Gabriela

ukončená
26.9.-17.10.-21.11. Sobrance

ZŠ Komenského 12
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Fugová Jana


ukončená
27.9.-19.10.-8.11. Horná Ždaňa

ZŠ SNP 107
od 13:00 do 17:30
Lektorka: Píšová Alena

ukončená

27.9.-18.10.-11.11. Rimavská Sobota

ZŠ P.K.Hostinského, Družštevná 835
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Veľochová Anna

ukončená
27.9.-18.10.-22.11. Bratislava

OA Račianska 107
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Bažíková Kamila

ukončená
27.9.-11.10-22.11 Prievidza

ZŠ, P. Dobšinského 746/5
od 14:30 do 19:00
Lektorka: Malegová Silvia

ukončená
27.9.-11.10.-22.11 Košice

ZŠ s MŠ Želiarska 4
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Lauková Martina

ukončená
28.9.-19.10.-16.11. Levice

OA K.Kittenbergera 2
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Mészárosová Zuzana

zrušené!
presun na 5.10. alebo 19.10.
29.9.-27.10.-29.11. Humenné

ZŠ Dargovských hrdinov 19
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Čepová Ivana

ukončená
29.9.-27.10.-16.11. Tvrdošín

ZŠ Š.Šmálika, Školská 166
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Šoltésová Ivana

ukončená
4.10.-25.10.-29.11. Ružomberok

Gymnázium, Š.Moyzesa 21
od 14:00 do 18:30
Lektor: Dírer Dušan

ukončená
4.10.-8.11.-6.12 Žilina

ZŠ Lichardova 24
od 14:45 do 19:15
Lektork: Prievozník Marcel

ukončená
5.10.-26.10.-23.11. Levice

OA K.Kittenbergera 2
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Mészárosová Zuzana

ukončená
5.10.-28.10.-15.11. Stará Ľubovňa

Gymnázium Terézie Vansovej, Ul.17. novembra
od 15:00 do 19:30
Lektorka: Sosenková Soňa

ukončená
7.10.-4.11.-2.12. Ilava

ZŠ Medňanská 514/5
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Koštialiková Jana

zrušené!
presun na 20.10.

8.10.-5.11.-3.12. Spišská Nová Ves

SOŠ ekonomická, Stojan 1
od 8:30 do 13:00
Lektorka: Kovaličová Darina

ukončená
8.10.-5.11.-3.12. Košice

ZŠ Hroncova
od 8:00 do 12:30
Lektorka: Hvizdová Katarína

ukončená
10.10.-7.11.-5.12. Poprad

ZŠ s MŠ Jarná 3168/13
od 15:00 do 19:30
Lektoka: Krížovská Gabriela


ukončená
11.10.-8.11.-28.11. Rimavská Sobota

ZŠ P.K.Hostinského, Družštevná 835
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Veľochová Anna

ukončená
12.10.-9.11.-7.12. Zlaté Moravce

Gymnázium J. Kráľa, SNP 3
od 14:30 do 19:00
Lektorka: Turčanová Gabriela

ukončená
13.10.-3.11.-24.11. Zvolen

ZŠ P. Jilemnického 1813/1
od 13:30 do 18:00
Lektorka: Píšová Alena

ukončená
18.10.-3.11.-1.12. Žitavany

ZŠ J.V.Šimka
od 14:15 do 18:45
Lektorka: Turčanová Gabriela

ukončená
19.10.-9.11.-7.12. Levice

OA K.Kittenbergera 2
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Mészárosová Zuzana

zrušené
20.10.-11.11.-9.12. Ilava

ZŠ Medňanská 514/5
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Koštialiková Jana

zrušené
21.10.-14.11.-12.12. Markušovce

ZŠ s MŠ, Školská 16
od: 14:00 do 18:30
Lektor: Pankevič Michal

zrušené
24.10.-21.11.-12.12. Kolárovo
v maďarskom jazyku

ZŠ M. Korvína
od 13:00 do 17:30
Lektorka: Gábor Alexandra

ukončená
4.11.-15.11.-9.12. Bajerov

ZŠ s MŠ
od 13:00 do 17:30
Lektorka: Vinjarová Martina

ukončená
3.11.-16.11-14.12. Levice

OA K.Kittenbergera 2
od 14:00 do 18:30
Lektorka: Mészárosová Zuzana

zrušené

4.11.-28.11.-16.12. Spišská Nová Ves

ZŠ Levočská
od 14:30 do 19:00
Lektor: Pankevič Michal

zrušené

14.11.-13.12.-10.1. Raslavice

ZŠ Toplianska 144
od 13:30 do 18:00
Lektorka: Vinjarová Martina

ukončená

 15.11.-15.12.-10.1. Žilina ZŠ Lichardova 24
od 14:45 do 19:15
Lektor: Prievozník Marcel 
ukončená

Ukončené školenia 2015

Ukončené školenia 2014

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca február:
Ing. Marta Rovná, ZŠ Kulíškova Bratislava
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large