Registrácia Prihláste sa
 
Pole vyznačené červenou treba vyplniť !
Priezvisko a meno:
Názov školy:
Ulica:
Mesto:
E-mail (účastníka):
Tel.kontakt (účastníka):
Ako ste sa dozvedeli o programe eTwinning? :
Ste v súčasnosti registrovaná/ý v programe eTwinning? :
Som oboznámená/ý s Podmienkami nakladania s osobnými údajmi vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zverejnených na webovom sídle organizátora podujatí.
Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca február:
Ing. Marta Rovná, ZŠ Kulíškova Bratislava
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large