Registrácia eTwinning Live
 

S Ú Ť A Ž na tému Školská inklúzia
Sme si rovní bez ohľadu na národnosť a farbu pleti...

V inkluzívnom vzdelávaní ide o prelomenie bariér v najširšom zmysle slova - inklúzia znamená viac rešpektu, vzťahov, nových priateľov a nových informácii vo všetkých oblastiach života.

art-small

 

Obrázky môžu byť nakreslené (namaľované) ľubovoľnou technikou v maximálnej veľkosti výkresu formátu A3.

Účastník súťaže môže poslať len jeden obrázok

Kategória A: 6 – 10 rokov

Kategória B: 11 – 15 rokov

Na zadnej strane obrázka prosíme uviesť: meno autora, vek, adresu školy.

Obrázky zašlite do 25.októbra 2017 na adresu:

 

Žilinská univerzita

NSS - eTwinning

Univerzitná 1

010 26 Žilina

 

Hodnotenie a ocenenie prác:

Zo všetkých doručených zásielok o absolútnych víťazoch rozhodne odborná porota, ktorá vyberie tri najlepšie práce v každej kategórii a ocení ich vecnými darmi, ktoré budú zaslané poštou na adresu uvedenú na obrázku.

Mená víťazov budú zverejnené na www.etwinning.sk 10.11.2017

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca december:
Mgr. Adriana Parížeková, ZŠ Žilina
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large