Registrácia Prihláste sa
 
Oslava rozmanitosti a bohatstva európskeho dedičstva
 
Hlavnými cieľmi tohto európskeho roka sú:
  • podpora kultúrnej rozmanitosti, medzikultúrneho dialógu a sociálnej súdržnosti,
  • zdôraznenie ekonomického prínosu kultúrneho dedičstva k odvetviu kultúry a ku kreatívnemu priemyslu vrátane malých a stredných podnikov, ako aj k miestnemu a regionálnemu rozvoju,
  • zdôraznenie úlohy, ktorú kultúrne dedičstvo zohráva vo vonkajších vzťahoch EÚ vrátane predchádzania konfliktom, zmierenia po konfliktoch a obnovy zničeného kultúrneho dedičstva.

Program eTwinning na Slovensku sa pripojí k tejto iniciatíve vyhlásením špeciálnej kategórie s touto tematikou v Národnej súťaži 2018.

Viac o Európskom roku 2018 sa dozviete TU

2018

 
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large