Registrácia Prihláste sa
 

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje v roku 2018 z poverenia MŠVVaŠ SR už 16. ročník súťaže Európska značka pre jazyky.

eu-znacka-jazyk

 

 

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá prispieva k podpore výučby a učenia sa cudzích jazykov, jazykov národnostných menšín či prisťahovalcov, jazykov určených osobám so zdravotným znevýhodnením ako je napr. posunkový jazyk či Braillovo písmo a pod. Cieľom iniciatívy je zviditeľniť a oceniť ukončené projekty a iniciatívy, ktoré prispievajú k zvýšeniu kvality jazykového vzdelávania na Slovensku.

Bližšie informácie a podmienky zapojenia sa do súťaže sú zverejnené na stránke: http://www.erasmusplus.sk/ELL/vyzva.php . V časti „Výzva“, pod heslom „Výzva 2018“ tu nájdete aktuálnu dokumentáciu platnú pre rok 2018 vrátane elektronického formuláru prihlášky a Európskych priorít pre rok 2018. V prípade, že Vaša organizácia realizovala projekt zameraný na jazykové vzdelávanie, ktorého výsledky sú využívané v praxi, neváhajte a zapojte sa do tejto súťaže.

TERMÍN PREDKLADANIA PRIHLÁŠOK: 1. JÚL 2018 do 24:00 HODINY - prihláška sa podáva výlučne elektronicky.

Leták vo formáte (*.pdf)

zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large