Registrácia Prihláste sa
 

 

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť objavovanie a spoznávanie kultúrneho dedičstva Európy a posilnenie pocitu príslušnosti k spoločnej európskej rodine.

V tomto kontexte vyhlasujeme súťaž pre všetkých žiakov a študentov, ktorej cieľom je nakresliť (namaľovať) ľubovoľnou technikou obrázok na tému kultúrneho dedičstva. Obrázok má byť v maximálnej veľkosti formátu A3.

O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota, ktorá vyberie tri najlepšie práce v každej kategórii a ocení ich vecnými darmi, ktoré budú výhercom zaslané poštou.

Mená víťazov budú zverejnené na www.etwinning.sk  9.11.2018.

Účastník súťaže môže poslať len jeden obrázok.

Kategória A: 6 – 10 rokov

Kategória B: 11 – 15 rokov

Obrázky zašlite do 25.októbra 2018 na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline - rektorát

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Bližšie info na stiahnutie: súťaž_kreslenie_2018.pdf

 

zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large