Registrácia Prihláste sa
 
„Demokracia. Pojem, ktorému dávajú zmysel iba ľudské činy. Výsledok ľudského vývoja, ktorý podmienili stáročné prešľapy a verejné facky. Doposiaľ najdokonalejší politický systém, ktorého základ tvoria ľudia, ich hlas a voľba..." citácia z eseje Lucie Dudekovej z Obchodnej akadémie v Bratislave.

Milo nás prekvapila úroveň esejí, spôsob rozmýšľania a argumentácie našich mladých ľudí. Určite sa v ich prácach odráža aj práca ich učiteľov, ako ich vedú v prístupe k životu a ku kritickému mysleniu.
Komisia pod vedením pani profesorky slovenského jazyka z bilingválneho gymnázia hodnotila projekty a brala do úvahy všetky faktory: analýzu, argumentáciu, fakty, ale najmä vlastný názor, osobnú zaangažovanosť, vlastné uvažovanie a esejistický štýl.

winners

 

TRI NAJLEPŠIE ESEJE (v abecednom poradí podľa mien autoriek/)


Čo pre nás znamená demokracia?
Lenka Dancáková
Gymnázium Konštantínova, Prešov
19 rokov

Vážme si demokraciu, kým ju máme
Tereza Mikáčová
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín
18 rokov

Demokracia naša každodenná
Bianka Vrábová
Obchodná akadémia, K.Kittenbergera, Levice
15 rokov


„Aj my mladí dnes vieme, že boj pravdy a lásky s lžou a nenávisťou je nikdy nekončiaci proces. Mladá generácia sa angažuje a je na dobrej ceste stať sa aktívnou súčasťou našej demokratickej spoločnosti, o čom svedčia mnohé aktivity mladej generácie na Slovensku, jej aktívna participácia na fungovaní demokracie vo forme práce v študentskej samospráve na školách, aktívnej podpore spoločnosti, či podpore demokracie ako takej v našej krajine, Európe a svete. Demokracia nie je samozrejmosťou, za demokraciu sa oplatí bojovať a podporovať ju, aby bola neoddeliteľnou súčasťou nášho života..." citácia z eseje Tomáša Švolika z Obchodnej akadémie v Leviciach.

Všetkým autorom ďakujeme, oceneným pošleme darček, práce uverejníme elektronicky na našej stránke a následne vytlačíme v zborníku.

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca jún:
Mgr. Stanislava Jenesová, ŠUP, Levice
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large