Registrácia Prihláste sa
 

S napätím ste čakali – nielen vy – ale aj my! Počas siedmich dní odborná komisia zhodnotila 24 súťažných projektov, najmenej za posledné tri roky. Všetky projekty boli veľmi dobré, slovenským učiteľom sa zapáčilo projektové a zážitkové vyučovanie vo všetkých predmetoch, na vyučovacích hodinách sa viedli diskusie, robili pokusy a súťaže sledované zahraničnými partnermi online. V zmysle princípu projektov eTwinning, sa za dobrý projekt považuje „projekt medzinárodnej spolupráce učiteľov a žiakov /napr. žiacke zmiešané tímy/ cez virtuálny priestor s využitím nástrojov IKT." Ďalším dôležitým kritériom je zapojenie širšej komunity - rodičov, priateľov školy, obce, mesta... Napriek skutočnosti, že počet výherných pozícii je obmedzený, veľmi nás teší vedomosť, že medzi učiteľmi sú ľudia, ktorých stále baví ich učiteľská práca. Držíme palce eTwinningu v jeho ďalšej činnosti.

Tešíme sa s vami a víťazom zo srdce gratulujeme!
V jednotlivých súťažných kategóriách sa na víťazných miestach umiestnili:

sutaz-2019

 

Víťazi vo vekovej kategórií 5-12 rokov: 

1.miesto

Mgr. Ivana Čepová, ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

s projektom Malí programátori

 

2.miesto

Mgr. Janka Koštialiková, ZŠ Medňanská, Ilava

s projektom Our challenges

 

3.miesto

Mgr. Mariana Meleková, MŠ Na Majeri, Liptovské Sliače

s projektom Zoznámte sa s písmenkami

 

Víťazi vo vekovej kategórií 13-19 rokov:

1.miesto

RNDr. Gabriela Kövesiová, Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou

s projektom Europe in a box

 

2.miesto

Mgr. Alena Píšová, Základná škola SNP, Horná Ždaňa

s projektom Grandma, Grandpa we ask ...

 

3.miesto

Mgr. Žofia Dzúriková, Gymnázium Tvrdošín

s projektom Old and new @ me and you

 

Víťazi špeciálnych kategórií:

Projekt s tematikou Demokratická účasť (Democratic participation)

Dr. Zuzana Mészárosová, Obchodná akadémia, Levice

s projektom @mb@ss@dors of Europe@n Democr@tic Culture

 

Projekty stredných odborných škôl

RNDr. Darina Kovaličová, Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves

s projektom Geografia regiónu

 

Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning

Mgr. Darina Kocurová, Stredná priemyselná škola Svidník

s projektom Filmmaking journey: From scratch to screen

 

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca február:
Ing. Marta Rovná, ZŠ Kulíškova Bratislava
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large