Registrácia Prihláste sa
 
AJ TENTO ROK SME PRE VÁS PRIPRAVILI KONFERENCIU PRE VEDENIE ŠKÔL
 
NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl - projekt eTwinning
pri Žilinskej univerzite v Žiline

vás pozýva na

KONFERENCIU

pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl

„Demokracia v školstve"

dňa 14.11.2019 o 10:00 hod
Stredná odborná škola pedagogická, ul. F. Engelsa 3
Levice

Prezentácie (klik)
FOTKY Z KONFERENCIE (klik)

PROGRAM

9:30 - 10:00 Prezentácia účastníkov
10:00 - 10:15 Privítanie a otvorenie konferencie
Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing, Žilinská univerzita v Žiline
Stručne o platforme eTwinning
Ľubica Sokolíková, koordinátorka programu eTwinning na Slovensku.
10:15 - 11:00 Najväčšie výzvy, ktorým dnes čelí demokracia. Ako ich reflektovať v škole?
Kálmán Petöcz, predseda Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, nezávislý expert pre oblasť ľudských práv a politických analýz, bývalý veľvyslanec.
11:00 - 11:30 Kritickým myslením k demokracii
Ako súvisí kritické myslenie a demokracia? Učí nás pozerať sa na svet a rozoznávať jeho komplexitu a zložité vzťahy a súvislosti, ktoré v ňom vládnu. Podporme žiakov v tom, aby vedeli rozoznať tendenčnú a zjednodušenú pravdu a ponoriť sa do sveta, ktorý ponúka viac otázok, ako odpovedí.
Zuzana Labašová, lektorka globálneho vzdelávania a kritického myslenia v CEEV Živica, spolupracuje s vysokými, strednými a základnými školami pri zavádzaní týchto tém do výučby.
11:30 - 11:55 Európska dimenzia výučby o demokracii v projekte eTwinning @mb@ss@dors of Europe@n Democr@tic Culture
Zuzana Mészárosová, Obchodná akadémia Levice, učiteľka anglického jazyka a občianskej náuky, ambasádorka programu eTwinning a krajská koordinátorka AmbEDK. Venuje sa výučbe ľudských práv, európskej demokratickej kultúry a využíva moderné inovatívne formy výučby spojené so zážitkovým učením. Zameriava sa na podporu vyjadrenia vlastných názorov, či kritického myslenia študentov, podporu empatie a vyžíva moderné prostriedky IKT na podporu samostatnej a tvorivej práce študentov v bežnej pedagogickej praxi i práci na projektoch eTwinning.
11:55 - 12:20 Titul Škola eTwinning
Zuzana Peternai, Gymnázium P. Pázmáňa s vjm Nové Zámky, riaditeľka, učiteľka anglického jazyka, ambasádorka programu eTwinning a školská koordinátorka projektov Erasmus+. Je zástancom multikulturalizmu, výučby a osvojenia si teórie pomocou zážitkov a skúseností podporovaním zahraničných aj virtuálnych ciest žiakov cez množstvo Erasmus+ a eTwinning projektov. Svojim študentom na škole poskytuje priestor na spoluprácu na úrovni žiackej školskej rady, je otvorená debate nielen o chode a aktivitách školy, ale aj o kvalite vyučovania.
12:20 - 12:50 Prestávka s občerstvením
12:50 - 13:20 Školy by mali byť za demokraciu
Zuzana Szabóová, Centrum komunitného organizovania NIE V NAŠOM MESTE - platforma ľudí a organizácií zameraná na podporu a rozvoj tolerancie a ľudských práv, lektorka, členka Správnej rady Amnesty International Slovensko.
13:20 - 13:35 Služby Europe Direct Žilina
Alena Mičicová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline a manažérka projektu Europe Direct Žilina - EDIC. Sieť informačných centier EDIC je silným informačným zdrojom, možnosťou pre výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe, šancou pre nadviazanie projektovej spolupráce naprieč celou demokratickou Európou.
13:35 - 14:00 Erasmus+ a synergia s eTwinning
Michaela Bogdanová, SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Podpora kombinovanej mobility a rozvoj prepojenia medzi virtuálnou výmenou v programe eTwinning a fyzickou mobilitou v rámci programu Erasmus+.
14:00 - 14:15  Diskusia a záver konferencie
Odovzdanie certifikátov o účasti 


Program konferencie (*.pdf)

Prezentácie z konferencie (*.zip)

DO POZORNOSTI:

Povinná ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA cez www.etwinning.sk

Účasť na konferencii je bezplatná.

Náklady na konferenciu sú vysoké, preto žiadame zaregistrovaných účastníkov, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nebudú môcť konferencie zúčastniť, aby svoju registráciu zrušili telefonicky alebo e-mailom a dali tak možnosť zúčastniť sa ďalším záujemcom.
Ďakujeme za pochopenie!

Kontakty:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 041/513 5070, 0915 111 930
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 041/513 5070, 0915 111 930

 

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca január:
Ing. Kamila Bažíková, OA Račianska
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large