Registrácia Prihláste sa
 

Professional Development Workshop - Science, environment and entrepreneurship in eTwinning projects, Varšava , Poľsko, 8.-11.10. 2015

... vďaka GPS navigácie a informácii získaných z web stránky konferencie (mimochodom na vysokej úrovni, čo hovorí o vysokej profesionalite organizátorov) som sa bez problémov na prvý-krát dostala až do podzemného parkoviska hotela. ... No najväčšia „pecka" (ako by povedali moji žiaci) bola návšteva v Copernicus Science Center, kde sme v Majsterni vyrábali super rýchle auto (museli sme to stihnúť do 45 minút) a následne sme testovali výsledok našej práce – pán Komenský by z nás mal radosť (auto mojej skupiny neodpálilo nakoľko sme snahe všetko stihnúť načas nezachytili podstatné informácie konštrukčných parametrov stroja). Okrem Majsterni, planetária sa v Copernicus Science Center nachádza obrovské množstvo modelov, predstavujúcich mechanické stroje, znázorňujúce základné princípy mechaniky, ktoré si každý návštevník môže ohmatať, spustiť, poskladať, vytvoriť, ... prosto ponoriť sa do tajov vedy a techniky (viem si živo predstaviť čo by to urobilo s našimi žiakmi). Jednohlasne sme sa zhodnotili na tom, že takáto inštitúcia by sa Slovensku veľmi zišla. Hneď by bola veda a technika mladým bližšia a atraktívnejšia... ideálne podmienky pre Školu hrou ;-) Som nesmierne vďačná, že som mohla „byť pri tom" a priala by som svojim kolegom, aby mali aj oni raz možnosť zažiť niečo podobné na vlastnej koži. Je to veľmi inšpiratívne a obohacujúce.

http://konferencje.frse.org.pl/pdw_poland_2015/gallery/33/lang:en

Ľudmila Barlová, ZS Spišský Štvrtok

PDW pre ambasadorov eTwinning, Riga, Lotyšsko 17.-20.6.2015

...Najviac ma zaujala metodika workshopov – vzdelávanie dospelých, určite to preniesiem do svojej praxe lektora etwinningu. Obsah bol výborný, inšpiratívne, inovatívne, kreatívne. Páčili sa mi aj metodiky 1 dňového školenia pre pokročilých v etwinningu.. .

Zuzana Christozova, SOŠ Martin

...pre mňa bolo predovšetkým zaujímavé aktívne vyučovanie, ktoré využijem nielen v škola,ale aj pri školení učiteľov. Najdôležitejšie ale boli stretnutia s ambasadormi s ktorými spolupracujem online a výmena skúseností. Toto sú najcennejšie momenty, pretože nielen zdieľanie skúseností je podstatné, ale neuveriteľná motivácia snažiť sa byť lepším, ke´d máme možnosť vidieť a diskutovať so zapálenými kolegami, ktorí nás majú čo naučiť.

Kornélia Lohyňová, HA Bratislava

Professional Development Workshop for primary school teachers - Competence and talent based learning, Hasselt, Belgicko, 5.-7.6.2016

....Aj keď v našej škole nebude možné ( zatiaľ) použiť všetky získane poznatky ( nedostatok IT techniky, tabletov atď.) drvivá väčšina novonadobudnutých vedomostí obohacuje moje hodiny, zároveň môžem poradiť a odporučiť veľa materiálov a postupov aj ostatným kolegyniam. Z Belgicka som sa vrátila plná motivácie do svojej práce. Našla som si partnerské školy na eTwinning projekt na budúci školský rok, aj priateľstvá – učiteľov z celej Európy.

Zuzana Boledovičova, ZŠ Bratislava

...Počas workshopov pozitívne hodnotím odborný a individuálny prístup lektorov a to aj vďaka menším počtom učiteľov v skupinkách...

Emília Pňačeková, ZŠ Trstená

... Najviac ma zaujal workshol LEGO stories, kde som sa zoznámila s možnosťou, ako využiť na hodine LEGO. Ide o veľmi zábavnú a tvorivú metódu, ktorá môže ozvláštniť napríklad hodiny literatúry, ktorú učím. Prínos pre školu vidím v tom, že o získané skúsenosti sa podelím aj so svojimi kolegami a budem ich motivovať, aby sa aj oni zapojili do eTwinningu. Vedenie školy hodnotilo túto pracovnú cestu veľmi pozitívne, sú radi, že sa aj taká malá škola ako je naša mohla zviditeľniť až v Belgicku.

Eva Križanovičová, ZŠ Blatné Remety

moz5moz6

eTwinning seminar slovanských krajín, Dubrovník, Chorvátsko, 17.-19.10.2015

...Mne sa potvrdilo, že na kontaktných seminároch sa dozviem veľa noviniek z IKT prostriedkov, spoznám niektoré úspešné projekty a hlavne získam veľmi veľa osobných kontaktov, s ktorými budem spolupracovať niekoľko rokov... Iveta Hidvegiova

... Na medzinárodnom stretnutí etwinning ma zaujali prezentované projekty, ktoré boli ocenené. Vnukli mi zopár dobrých nápadov a inšpirácií pre tvorbu mojich nových projektov. Taktiež ma zaujali využívané nástroje, ktoré boli v projektoch použité. Niektoré som nepoznala, preto som sa o ne začala zaujímať a v budúcnosti ich využijem v projektoch... Anna Veľochová, ZŠ Rimavská Sobota

moz3moz4

Thematic Conference: learning, teaching, exchanging – schools´ cooperation in the
Danube Region, Linz, Rakúsko, 18.-19.6.2015

...Organizácia podobných seminárov je veľmi užitočná, malo by sa ich zúčastňovať čo najviac učiteľov. Získané kontakty a skúsenosti môžu slúžiť do budúcnosti ako odrazový mostík pre spoluprácu medzi školami v Európe nielen pre mňa, ale aj pre mojich kolegov v škole, ktorým som svoje poznatky a skúsenosti sprostredkovala. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohoto podujatia.

Daniel Lešťanová, ZŠ Liptovský Mikuláš

moz1moz2

„z mnohých malých projektov môžeme poskladať mozaiku a vytvárať náš vlastný Európsky príbeh"

....Náš projekt spája už jedenásť škôl. V popise projektu uvádzame, že: „žijeme tak blízko seba v Dunajskom regióne, ale málo o sebe vieme, preto by sme sa projekte chceli zamerať na spoznávanie, zistenie podobností a rozdielov v dennom živote teenagerov, dozvedieť sa o školách, školskom systéme, o ich rôznych záujmoch a názoroch."

Na seminár som sa veľmi tešila, a s podobným pocitmi som odchádzala domov. Získala som veľa cenných kontaktov pre našu školu a počas práce na príprave projektu a pri neformálnych rozhovoroch aj niekoľkých osobných priateľov - učiteľov z Rakúska, Nemecka, Ukrajiny, Bulharska, Chorvátska, Čiech, Maďarska a Rumunska. Myslím si, že aj v dnešnej dobe IKT sú osobné stretnutia veľmi potrebné, cenné, obohacujúce a dôležité pre osobný i profesijný rozvoj učiteľa.

Mária Kohútová, ZS Štiavnik

Ako sme si nevypili ... ani len kávu

(zážitky zo spoločného eTwinningového stretnutia slovenských a českých žiakov v Staňkove ... a samozrejme, nás, ich vedúcich)
Vrátili sme sa z FAV ČVU v Plzni. Parádne pracovisko, v parádnej budove. Venujú sa niečomu, ako výskumu mozgu. Ale o tom v inej poviedke.
Teda, vystúpili sme z autobusu. Deti sa húfne hrnú do budovy školy. Pre mňa je ešte stále záhadou vyznať sa v labyrinte chodieb, a tak sa držím v hlúčiku ostaných. Prechádzame hlavným vchodom do šatní, a potom do nášho dočasného bydliska, do podkrovia. Prezliecť sa, umyť ruky, a podľa náhleho presunu do jedálne vidíme, ako deti vyhladli.
„Aký je ďalší program?", pýtajú sa striedavo každého z nás, dospelákov. Tvárime sa tajomne, ale, pravdupovediac, budeme trochu improvizovať. Mali sme v pláne ísť do blízkeho lesíka a zahrať sa nejakú hru, ale je po daždi, a teda v lese asi dosť mokro.
Deti navrhujú spánok, telocvičňu, televízor ... ufff ... a tak im dávame na hodinku oddych. Jasné, že oddych je len pre deti, my budeme usilovne vymýšľať, čo by ich zaujalo. Budeme nadšení, z toho čo vytvoríme a deti nám to potom ošomrú, nech by to bolo čokoľvek ... ale, nevzdávame sa.
Dobre by bolo oboznámiť slovenské deti s mestečkom. Ale na to, aby išli za nami v dvojstupe a vyvaľovali oči na každý dom, či pamätnú tabuľu, sú už veľkí. Teda ako?
„Dáme im plniť nejaké úlohy", navrhuje Milan. Zažiaria mi očká, to je moja parketa. Ja sa hrám s deťmi na krúžku i mimo neho, na hodinách i mimo nich ... vymýšľam, šifrujem...
V prvom rade ich potrebujeme dokonale pomiešať, aby tie Staňkovecké viedli slovenské. Ľahké, detí je 25, teda päť družstiev po päť detí, vždy dve – tri zo Slovenska. Teraz ešte pozor, aby v každom družstve bolo aspoň jedno priamo zo Staňkova.
Viete, ako to dopadne, keď niečo pripravujú dvaja informatici a dvaja matikári v troch osobách? Jasne! Nič nebude priamo napísané, všetko bude v šifrách!
A tak s nadšením šifrujeme, kódujeme, zahaľujeme do slovných mrakov....
- Zájsť na Mestský úrad a pýtať si pečiatku, ako dôkaz, že tam boli,
- odfotografovať sa pred domom niektorého z detí,
- zistiť, kto slávny sa v meste narodil a kedy, a doniesť fotografický dôkaz o niečom, čo to dokazuje, (v tomto prípade foto z ulice, ktorá je po ňom pomenovaná, ale na to musia prísť sami)
- kúpiť v reštaurácii najlacnejší tovar, ktorý dostať iba tam (dohoda s majiteľom reštaurácie) ...
A pre každú skupinu v inom poradí.... Ľahké? ... ale najskôr si to musia rozlúštiť, až potom konať ... tešíme sa, že sme to tak výborne pripravili.
Vyhlasujeme koniec oddychu a nástup pred budovou školy. Rozdeľujeme ich do skupín. Už sa ani nečudujú česko-slovenským tímom, dávno prehliadli náš zámer, aby spolupracovali. Každá skupina dostáva obálku s úlohami a českou desaťkorunáčkou, poučenie, že budú potrebovať mobil... to, že aj čítačku QR kódov sme zatajili ... veď nech si poradia ako vedia ...
Pozeráme na hodiny. Je 14.45. Inštrukcie: do 16.30 splniť úlohy. Komu by sa to náhodou nepodarilo, najneskoršie o 16.45 sa vrátiť.
Pobrali sa... hurá! Posledná skupinka zmizla za rohom. ... a pre nás slastné dve hodinky.
„Poďme k mestskému úradu, uvidíme, ktorá skupina tam bude prvá", navrhuje Milan ... „... a potom na kávu", dopĺňa Vladimír. Ideme.... Na úrade nebola ešte žiadna skupina ... oboznamuje nás pani v podateľni. Fajn, oproti je kaviareň, teda, na tú kávu....
Nestačili sme sa ani otočiť, keď počujeme dupot po schodoch. Tu sú! Veselí, vysmiati ... a vraj už plnia tretiu úlohu. Čože? ... za dvadsať minút? ... veď im to malo vydržať na dve hodiny!
Pred úradom stretáme ďalšie dve skupiny... a tiež majú tri úlohy hotové ...
A tak sa, bez kávy, vraciame do školy, kde nás už pred vchodom čaká jedna zo skupín a ďalšia je už vraj vo vnútri...
Úlohy, ktoré sme, traja dospelí pripravovali vyše hodiny, deti zvládli za 45 minút. S ovisnutým nosom konštatujeme, že sme si nevypili ... ani len tú kávu.
Náplasťou, a zároveň útechou nám je, že máme také šikovné deti.

Alena Píšová

Ako som deťom skoro predĺžila výlet ....

Rozlúčili sme sa v Prahe na hlavnom nádraží so svojimi kamarátmi, s ktorými sme prežili tri čarovné dni plné smiechu, hier a zábavy. Vyobjímali sme ich, podali si ruky, zamávali a pomaly sa vlečieme vyzdvihnúť si z úschovne batožinu.... pomaly, lebo až teraz sme si uvedomili, aký kus Prahy sme prešli a ... uvedomili si to aj naše nohy. Deti žartujú, alebo šomrú, podľa stupňa únavy: Šimon nás prosí, aby sme ho nechali v Čechách, že sa vráti do Staňkova, Alan chce, aby sme vybavili aj v budúcnosti takýto výlet, Lívia hovorí, že nikdy viac, lebo sa vraj „nevyspala" ostaní sa jej za to vysmievajú, Maťo tvrdí, že sa môžeme vrátiť hoci aj o týždeň (len, ktovie, či by nás ešte chceli?) .... Všetko sme naukladali neďaleko východu k nástupištiam a deti sa rozliezli kupovať nápoje, sladkosti, vyhľadať wecko ...
Kontrolujeme s kolegom Vladimírom kedy presne odchádza náš rýchlik, radenie vozňov, či budeme mať v Žiline dostatok času na prestup, aj keby vlak meškal .... Máme miestenky, teda, kam presne? Ufff ... ovisli nám nosy ... podľa ikonky na našom vagóne to nebudú kupé ... to teda bude noc!!! Ideme to oznámiť deťom, aby sa stačili s tou správou vyrovnať, kým príde rýchlik. Sú také unavené, že ani nereagujú, zobrali to ako skutočnosť ... asi si ani neuvedomili praktický dosah tej správy.
Hodiny ukazujú 21.50 ... ťaháme svoju batožinu na nástupište ... už ledva čakáme, aby sme niekde zložili naše unavené kosti. Ako vždy pri nástupe, Vladimír vpredu, kontroluje čísla sedadiel a ja vzadu, aby nám žiadne z detí nezostalo na peróne. Prvá pozitívna správa: sú tu kupé – fajn, deti sa teda ukladajú – dievčatá a Šimon do jedného, zvyšok – „pánska" šestka do druhého. Konečne všetci na mieste, teda sa usádzame aj my, s kolegom. Konečne! V našom kupé sedí iba jedna dievčina s violončelom, teda si môžeme dopriať aj kúsok pohodlia. Najradšej by som si vyzula botasky, lebo „nohy si už ani necítim" - je v nich pešia cesta zo stanice cez „Václavák", na Staromestské námestie, čakanie „na orloj", cez Karlov most na Malú stranu, pešo na Petřín a cez Hradčany na metro.... Žiaľ, vyzutie botasiek neprichádza do úvahy, to by asi ostatní cestujúci „neprežili" ... a sme predsa civilizovaní ľudia... tak si aspoň rozväzujem šnúrky a ukladám nohy do čo najpohodlnejšej polohy ... a šesťhodinová cesta začína ubiehať – smer Žilina.
Prvú hodinu trávime s Vladimírom v spoločnom rozhovore, plánujeme odvetnú návštevu „Stankovčanov" u nás, ktorá by mala byť v septembri – októbri. Občas zaskočíme napomenúť našich hlučných žiakov vedľa... kde tie deti berú energiu? V Prahe už boli ako uťahané mačiatka, a teraz samý chichot, krik a behanie z jedného kupé do druhého. Okolo polnoci sa kolega ukladá, ak sa tej polohe dá tak povedať a drieme. Vyskakujem a napomínam Dávida – dievčatá tvrdia, že chcú spať a že ich chodí vyrušovať. Dávid zaliezol, ale „baby" stále pištia a chichocú sa, teda zasa vyskakujem a napomínam ich.... Tiež mám úmysel si trochu „schrupnúť", a tak nastavujem na mobile budík. Ale nie, spánok neprichádza ... a tak vyberám svoju „čítačku" a priebežne sledujem stanice, v ktorých stojíme ... Pardubice, Olomouc, Ostrava, Bohumín ... čas ubieha a nespala som ani minútku, aj keď cítim únavu. Prvou stanicou na našom území má byť Čadca ... čakám .... nejako dlho to trvá, ale nemám prehľad, ako ďaleko je Čadca od Ostravy, tak som trpezlivá. Vlak zastáva a Vladimír otvára oči. Hovorím, že máme ešte čas, že ešte nebola ani Čadca. Nedalo mu to a vstáva a prechádza k oknu. A razu neviem, či sa mi to sníva, ale počujem ho hovoriť: „Veď to je Žilina!" ... ufff. Rýchlo zobudiť deti a šinieme sa k východu. Sme na peróne a čakáme posledné deti, ktoré sa trochu dlhšie „šišmali" ... už sa nič zlé nemôže stať, vidíme sprievodkyňu a keby to bolo nutné, poprosíme ju, aby vlak na minútku zdržala, že tam ešte máme deti ... ale už sú všetci vonku. To teda bol budíček! Alan sa pýta, čo bolo dôvodom takého rýchleho opustenia vlaku. Priznávam sa, že som nezaregistrovala, kedy vlak stál v Čadci – možno mikrospánok po pražskej túre a prebdenej noci ... presúvame sa do haly ... máme skoro hodinu na prípoj. Zrazu Maťko zúfalo volá, že si v rýchliku zabudol fotoaparát. Jasné, vždy sme po deťoch všetko kontrolovali, teraz na to nebol čas. Maťo hádže batožinu na zem a beží späť na perón. Viete, čo je šťastie v nešťastí? V Žiline prepájajú niektoré vozne, a preto tam rýchlik dlhšie stojí. Fotoaparát je zachránený.
A od tejto chvíle to už nie je zaujímavé, všetko prebieha normálne: vlak smeruje k domovu. V Žiari nad Hronom čakajú rodičia, a my s kolegom sme prešťastní, že sme všetky deti odovzdali živé a zdravé a dokonca aj v pravom čase. Veď nechýbalo veľa a bola by som im predĺžila výlet ... čo tak, vidieť ešte aj Tatry, alebo Košice?
A bodka za príbehom? Doma som sa pozrela do papierov, ktoré sme mali k ceste a prečítala som si aj poznámky bokom drobným písmom ... najmä túto: Rýchlik v stanici Čadca nezastavuje :)

Alena Píšová

Collaboration and social media, Future Classroom Lab Workshop, Brusel, Belgicko 27.-29.5.2015

Workshop pre mňa, ako učiteľa cudzieho jazyka, ktorý je zvyknutý vo vyučovacom procese využívať prostriedky IKT mal nesmierny význam v tom, že mi poskytol veľa cenných informácií o množstve nových online nástrojov, ktoré vo svojej praxi určite využijem, umožnil mi spoznať nových kolegov a dozvedieť sa o ich práci, metódach a spôsoboch výučby. Zároveň som získala nové kontakty, ktoré určite využijem v projektovej práci so žiakmi a v neposlednom rade umožnil mi zdokonaliť sa v používaní anglického jazyka, ktorý vyučujem. Myslím si, že, ak worshop má pre učiteľa takýto obohacujúci význam, v konečnom dôsledku bude mať obohacujúci význam aj pre žiakov a pre samotnú školu, nakoľko umožnil učiteľovi skvalitniť jeho pedagogické kompetencie, ktoré sa premietnu do kvalitnejšej výučby a učenia sa žiakov, a v konečnom dôsledku aj do kvality školy, ktorá závisí nielen od materiálneho vybavenia, ale najmä od kvality pedagogického zboru.

sem2

Milada Kristínová, Malacky

Collaboration and Innovative learning scenarios, Future Classroom Lab
Brusel, Belgicko, 29.3.-1.4.2015

Počas seminára, ktorého sa zúčastnili učitelia z Portugalska, Severného Írska, Bulharska a Talianska, nám bola predstavená trieda budúcnosti pozostávajúca zo šiestich zón rozdelených podľa rôznych foriem učenia. Vybavenie „Triedy budúcnosti" dáva priestor všetkým typom žiakov a zároveň umožňuje využívať moderné technológie v plnej miere.

Napríklad interaktívny stôl – niečo podobné som u nás ešte nevidela, ani zástupcovia rôznych IKT firiem nám zatiaľ nič podobné neponúkli. Funguje na štýl interaktívnej tabule, len je v polohe stola. Využitie má viac pre prácu žiakov v skupinách, dáva priestor všetkým žiakom v skupine aktívne sa zapojiť do multimediálneho projektu, ktorý majú vytvoriť.

Vidím veľkú nádej vo vytvorení „mini triedy budúcnosti" v našej škole, čo síce vo veľkom závisí od finančných možností školy, ale časť techniky, ktorá nám bola predstavená na seminári, škola už vlastní, takže pôjde skôr o zmenu zariadenia triedy a umožnenia vytvoriť v triede aspoň časť učiacich zón. Výzvou tiež bude odovzdať získané poznatky kolegom, motivovať ich k reorganizácii zariadenia aspoň v niektorých kmeňových triedach a hlavne učiteľov cudzích jazykov nadchnúť pre prácu v medzinárodných projektoch.

sem1

Katarína Krištofová, Revúca

Seminár eTwinning Innovative teaching of History, Riga, Lotyšsko, 5.-8.3.2015

Najdôležitejším slovom je pripravenosť – skutočne veľmi dobrá pripravenosť, každá z aktivít, každá činnosť, ukážka, prezentácia, workshop, diskusia bola veľmi dobre pripravená a premyslená. Nasadený štandard aktivít bol od začiatku dokonca na rovnakej úrovni. Druhým najväčším prínosom pre mňa bolo vedomie, že mnohé z aktivít, ktoré u nás bežne používame vo vyučovacom procese používajú aj moji kolegovia z Rigy a aj niektorí z ostatných krajín Európy a mohli sme tak porovnať spôsoby ich aplikácie a spätné väzby od žiakov v rôznych krajinách, rôzneho veku. A asi práve tento moment rozhodol o výbere partnerov a metód pre náš medzinárodný etwinning projekt. Páčilo sa mi, že si moji kolegovia uvedomujú dôležitosť projektového vyučovania. Najmä však pri výučbe dejepisu. Pretože práve tu, snáď možno viac ako v iných predmetoch (ak sa to vôbec dá porovnávať) sa práve pri stretnutí s dejinami nevyhneme využívaniu poznatkov a zručností z iných predmetov. Počas celého seminára bola pri workshopoch zvolená spoločná téma zámorských objavov na začiatku novoveku. Každú z metód a aktivít sme si tak sami vyskúšali na vlastnej koži, čo býva väčšinou výhodou.

Páčila sa mi metóda zameraná na čítanie s porozumením kedy každá skupina dostala text s informáciami o zámorských objavoch, ale práca s informáciami bola rôzna (kladenie otázok, podčiarknutie dôležitých informáciami, vypísanie kľúčových slov a pod...) teda sme sa počas jedného workshopu zoznámili asi s piatimi metódami naraz. Že to mali vymyslené veľmi umne dokazuje fakt, že práve s týmito informáciami sme pracovali aj pri využívaní aplikácie pre tvorbu info grafík (infogr.am – veľmi šikovná app, vyvinutá práve v lotyšsku, čo sprevádzala primeraná lokálpatriotická hrdosť lektorov. Jej nevýhoda je, podobne ako pri väčšine free aplikácii, že jej možnosti sú plne využiteľné až pri platených verziách, čo školy ale nevyužívajú veľmi často z objektívnych dôvodov. Ako ďalšiu nevýhodu vidím jej nutnosť byť online čo často preťažuje wifi sieť v triedach. Skôr jej použitie vidím na doma. Výzvou budúcim rokom by snáď mohlo byť viac priestoru pre zdieľanie skúseností medzi kolegami ich spôsob výučby, problémy s ktorými sa stretávajú a podobne.

Seminár mi dal hlavne chuť pracovať na veciach ktoré sme už implementovali do našej výučby. Tvoriť vyučovací obsah so zreteľom na študentov a ich motiváciu. Tieto prvky využijeme v našom projekte ktorého plánovaný začiatok je na september 2015.

Viktor Pončák, ZŠ Košice

etw1

Najviac ma prekvapila efektivita časového a obsahového manažmentu celého seminára, vynikajúca organizácia a kvalita prednášajúcich i obsahu seminára. Počas dvoch dní som sa oboznámila s niekoľkými novými metódami i IKT nástrojmi. Nadviazala som nové kontakty a zorientovala na webovej stránke eTwinningu.

Monika Smreková ,ZS Prešov

Viac informácií a fotografií zo seminára si môžete pozrieť tu: http://etwinning.lv/csriganaturalscience/

Seminár eTwinning Gozo, Malta, 6.-8.3.2015

Najviac ma zaujali aktivity a tipy k práci so študentmi, predstavenie nových aplikácií a rozhovory s kolegami z iných krajín. Počas voľných aktivít sme doslova nasávali nové informácie, ktoré boli užitočné aj zaujímavé. Toto sa človek síce dokáže naučiť z kníh a materiálov,ale zažiť toto vzdelávanie na vlastnej koži bolo obrovským zážitkom. Prekvapila ma pohostinnosť a organizovanosť. Prednášky boli prekvapivo zaujímavé a zároveň zábavné. Najväčší prínos vidím v priblížení tvorby a realizácie projektov eTwinning, v preĺbení vedomostí. Študenti sú potešení každou odozvou partnerských škôl.

Zuzana Bučáková, Gymnázium Bratislava

Viac informácií a fotografií zo seminára si môžete pozrieť tu:

http://etwinning.skola.edu.mt/2015/03/etwinning-multilateral-seminar-in-gozo-march-2015/

Seminár eTwinning pre slovanské krajiny Krakov, Poľsko, 26.-29.3.2015

.... potešila ma pracovná aktivita všetkých prítomných. Bolo evidentné, že tam prišli učitelia, ktorí majú záujem aktívne pracovať v eTwinningu. Zaujímavé bolo aj sledovať snahy o dorozumenie sa našich učiteľov najmä s poľskými partnermi. Po niekoľkých hodinách spolupráce sme si rozumeli veľmi dobre a určite budeme pripravení spolupracovať na spoločných projektoch.

Alena Píšová, Horná Ždaňa

Na medzinárodnom seminári som sa stretla s vysoko profesionálnym prístupom organizátorov ku každému naplánovanému bodu programu. Išlo o veľmi efektívne využitý čas, ktorý tvorili workshopy striedané s blokmi, kedy sme mohli intenzívne pracovať na konkrétnom partnerskom zámere. Keďže som skôr praktický typ človeka, najviac ma oslovili príklady dobrej praxe – teda konkrétne ukážky zrealizovaných projektov.

Najväčší prínos vnímam v osobnom stretnutí sa s novými partnermi, s ktorými sme mohli priamo odkomunikovať rámcové časti projektu. Je to úplne iné, ako keď začínate spoluprácu len virtuálne s niekým absolútne neznámym. Žiaci budú určite viac motivovaní učiť sa cudzí jazyk a rozvíjať svoje digitálne zručnosti. Rodičia môžu vnímať skutočnosť, že naša škola aj vďaka eTwinningu pripravuje žiakov na život v medzinárodnej komunite

Zuzana Klačková, Dolný Kubín

Viac informácií a fotografií zo seminára si môžete pozrieť tu:

http://konferencje.frse.org.pl/seminarium_slowianskie

Seminár eTwinning   Varšava, Poľsko, 23.-26.4.2015

....Myslím, že ma prekvapila vlastná schopnosť nadväzovať nové kontakty a kooperovať v rôznojazyčnom prostredí.

Prínosom je zlepšenie mojich vlastných lingvistických kompetencií a taktiež IKT kompetencií, čo by sa malo odraziť na mojej práci so žiakmi. Keďže máme partnerstvo zahrňujúce rôzne kultúry, jazyka a zvyky, či skôr zlozvyky, bude isto veľmi zaujímavé sledovať odlišnosti a spoluprácu mojich a cudzokrajných žiakov. Tieto semináre majú obrovský prínos hlavne v oblasti sociálnych kompetencií, nie však žiaka, ale učiteľa. Keďže partnerstvo je založené na vzťahu a dôvere, učiteľ má možnosť kooperovať s potenciálnymi partnermi tvárou v tvár. Je to úžasný pocit dohodnúť sa s cudzincom na spolupráci a umožniť to aj žiakom, ktorí možno nikdy nenavštívia cudzie kraje.

Jaroslava Kultanová, Liptovský Mikuláš

etw2etw3

Viac informácií a fotografií zo seminára si môžete pozrieť tu:

http://konferencje.frse.org.pl/eTwinning_plus_cs_2015/article/materials_photos/lang:en

 

Rok 2014

Annual eTwinning Conference – Rím, 27.-29.11.2014

mozaika

Medzinárodná konferencia eTwinningu – Rím 2014 očami nováčika

Viete čo je eTwinning? To je otázka, ktorá zaznieva v každej relácii nášho školského rádia. A po nej nasleduje vždy predstavenie niektorého projektu alebo aktivity, ktorá sa na našej škole realizuje v rámci eTwinningu. Čo je eTwinning vie u nás každý žiak – možno s výnimkou prváčikov, ale aj tí vidia zaujímavé fotografie na hlavnej chodbe školy a „šípky“, ktoré smerujú na schodište,... a toho, kto má záujem, dovedú až na chodbu v podkroví, kde sa nachádza naša galéria eTwinningu.

Nie som v eTwinningu nováčikom, som nováčikom na významnom, veľkom medzinárodnom podujatí. S projektmi pracujem skoro tri roky a každý žiak našej školy je do eTwinngových projektov zapojený počas dochádzky na ZŠ niekoľkokrát. Posledný projekt terajších ôsmakov sa nám podarilo priviesť na takú úroveň, že sme v národnej súťaži získali tretie miesto. Nejdem teraz opisovať slávnostné odovzdávanie cien v Žiline, ani čo získala škola a čo získali žiaci. Opíšem teraz iba to, čo nasledovalo.

Jedného pekného dňa som dostala mail z našej NSS (Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl) a nechcela som veriť vlastným očiam! Bolo to pozvanie na medzinárodnú konferenciu eTwinningu do Ríma.

Prvé pocity:

Pocit 1.: veľmi sa teším, lebo som doteraz na žiadnom veľkom podujatí nebola a navyše Rím – to v mojom ponímaní dýcha históriou, ktorú túžim uvidieť.

Pocit 2: Bože, veď ja neovládam angličtinu a tam bude rokovacím jazykom práve angličtina!

Ale Rím je Rím, teda ... A tak som sa vybrala na kurz. Áno, tie úvodné lekcie ako – tak zvládam... ufff!! ale sú tu aj školské povinnosti, súťaže, a všetko možné ... trápim sa L

Veruže s vetou typu: „Mistr Braun má zelené sako“ ďaleko nezájdem! Teda, slúchadlá na uši a počúvať pri akejkoľvek práci!!! Nie, ani to nezaberá a času je stále menej.

Nakoniec zvíťazila zvedavosť. Pôjdem a uvidím.

Streda - 26. november 2014

Ako to len bude? Pripájam sa k našej výprave v Bratislave. Poznám iba panie z našej NSS, ale celé osadenstvo mikrobusu je veľmi milé, a tak sa upokojujem. Mierime do Schwechatu na letisko. Ďalšia novinka – lietadlo. Ešte som neletela, ale v tomto smere nemám strach ... veď havárií je viac na zemi, ako vo vzduchu. A potom už nasledujú udalosti ako vo filme, na ktorý sa dívam:

.... letisko, kontrola, kufor, letenka, .... všetko zvládam a keď niečo neviem, mrknem, čo robia ostatní ... ide to.

Let: je to nádherné, sme nad oblakmi, vidím pod sebou iba akoby veličižné kopy snehu a o niečo vyše hodiny je tu Rím. Pristávame. Autobus... a prichádzame do hotela Mariotti. Teda! Je to tu paráda! Rýchlo sa prihlásiť, lebo ak chceme ešte dnes vidieť kúsok mesta, o chvíľu odchádza od hotela autobus. Hádžem kufor do chodbičky môjho obydlia na najbližšie štyri dni. Stíhame... Ach! To je áut! A zdá sa mi, že všetci jazdia v neuveriteľnom chaose. A už sme tu. S pocitom, že sa poznám, že som schopná sa stratiť aj na Slovensku, pridávam sa ku skupinke kolegov, ktorí chcú vidieť najmä históriu. Niečo vidíme ešte za vidna, ale rýchlo sa a stmieva. Nevadí, všetko je osvetlená a nádherné, až sa bojím dýchať, aby som sa náhodou neprebudila a nezistila, že je to iba sen. Prší... a poriadne ... ale, veď každý si nemôže povedať, že zmokol v Ríme.

Štvrtok – 27.november 2014

Chceme využiť ešte dopoludnie a cestujeme zasa do mesta. To je neskutočné: autobus, ktorý včera zvládol cestu za 35 minút, ide teraz 80 minút a ukrajuje nám z voľného času. Stíhame Baziliku sv. Petra. Pred Michelangelovou Pietou stojím v nemom úžase, skoro so slzami v očiach ... je to zážitok.

Konferencia:

A prichádza to, prečo sme sem vlastne pricestovali. Slávnostné otvorenie konferencie. Nádherný veľký Michelangelov salón s tromi veľkoplošnými obrazovkami a v ňom vyše 500 účastníkov konferencie z 35 krajín Európy. Som ohúrená. Privítacie reči ... vystupuje David Faraone z ministerstva školstva Talianska. Nasleduje vítanie zúčastnených delegácií. Veľká mapa Európy ... čítajú názvy krajín eTwinningu, vždy v trojiciach a delegáti prečítaných krajín sa postavia a pozdravia ostatných. A už „prilieta“ na obrazovku slovenská vlajka. Postavíme sa a kývame, všetci nám tlieskajú ... mám slzy v očiach. Som hrdá na našu malú krajinu, ktorá sa rovnocenne dokáže postaviť do jedného radu s krajinami Európy, ktorá dokáže vychovávať deti v duchu priateľstva a spolupráce s európskym spoločenstvom...

Nasledujú prejavy. Och! Tá moja angličtina! ... sem – tam nejaké slovíčko chytám, ale súvislý text to veru nie je ani náhodou. Ale sú tu moji anjeli spásy z našej skupiny, ktorí pošepnú, keď treba, a tak sa upokojujem. Páči sa mi prejav Antónia Silva Mendez – európskeho komisára, aj Marca Duranda (European Schoolnet). Hlavný príhovor predniesol Lord David Puttnam na tému „Pružné vzdelávanie!.

Stretávame sa s českými kolegami, priateľmi, ktorí pricestovali až dnes. Sú veľmi priateľskí, hovoríme o spolupráci, o projektoch ... pre mňa je vzácnosťou počuť jazyk, ktorý je rovnako melodický, ako naša slovenčina a ktorému rozumiem. Teším sa, že budeme mať s nimi niektoré wortshopy.

Zoznamovacia aktivita – Rímske hry:

„Rímsky senátor“ nám predstavuje „gladiátorov“, ktorí nás budú sprevádzať zoznamovacou aktivitou. Pozerám na svoji vizitku a dozvedám sa, že patrím do skupiny Certus, ku gladiátorke z Grécka. Ach! Nie je tu nikto z našej skupiny ani z krajiny, ktorej reči by som rozumela. Vedľa mňa sedí dievčina z Nemecka, z druhej strany pán z Dánska. Horko – ťažko zachytávam útržky inštrukcií. Ale keď vidím, čo robia ostaní, chytám sa, ide to. Hra je vtipná a dômyselná. Vyrábame masky gladiátorov, logo a heslo a nacvičujeme pohybové vystúpenie na danú melódiu. Všetko je založené na spolupráci, ktorá je v eTwinningu taká dôležitá. A aj keď angličtinu neovládam, hneď mám niekoľko zahraničných známych. A na druhý deň zo všetkých strán priateľské „Hi“.

Večer nasleduje autobusová prehliadka mesta pre účastníkov konferencie. Časť pamiatok sme už videli v predošlý večer, ale rímske skvosty sa oplatí vidieť aj niekoľkokrát.

Piatok – 28. November 2014

Ráno sa zapisujeme na worshopy. V rovnakom čase ich bude bežať 15. Trochu som si poprekladala ich zameranie a neviem sa rozhodnúť – všetko sa mi zdá zaujímavé. Nakoniec volím z tých, čo ma zaujímajú najviac a zároveň tam ide aj niekto z našich. Všetky pracovné miestnosti – bramante – sú v hoteli. Sú pekne a účelne zariadené. Prvú prednášku počúvam v nemčine od Martina Gradl z Rakúska. Hovorí o prepojení Erazmusu a eTwinningu, uvádza príklady a vlastné skúsenosti. Je to zaujímavé a uvažujem o využití v našich podmienkach. Ani som nezbadala a 90 minút ušlo ako voda.

Mojim ďalším výberom bolo predstavovanie víťazných európskych projektov. To je už v angličtine. Ale prednášajúci dopĺňajú svoje slová prezentáciami, a tak viem, o čom sa hovorí. Mám úctu k práci iných a predstavované projekty si ocenenia skutočne zaslúžili.

Aj popoludňajší workshop je v podobnom duchu – Výmena skúseností. Otváram oči, aké rôzne zaujímavé aktivity sa dajú v eTwinningu robiť. Je to výborné, že sú realizátori projektov z rôznych krajín ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti. Počujeme a vidíme ukážky zo šiestich projektov a hneď viem, čo by sa dalo uplatniť aj v mojich „rozbehnutých“ projektoch. Mrzí ma iba, že nestíham vystúpenie kolegýň zo Slovenska, ktoré majú výborný ohlas. Teší ma to, aj u nás sa realizujú zaujímavé veci, aj o nás sa vo svete hovorí.

Slávnostná večera:

Aby prekvapeniam nebol koniec, večer sa presúvame do Palazzo Taverna via dei Gabrielli na Conference Dinner. Prichádzame pred historickú budovu a vchádzame dnu. Cítim sa ako na zámku ... textilné tapety, rovnaké ako obrusy na stole, nádherné obrovské obrazy zakrývajúce celé steny, závesy, na stoloch sviečky vo  vysokých svietnikoch, čašníci s bielymi rukavičkami... Večera je chutná, talianske špeciality. Pri stole s nami sedia dievčence z Portugalska a z Litvy. Okrem angličtiny, sa dorozumievame aj ruštinou. Užívame si nádheru prostredia a priateľské ovzdušie. Už nás čaká iba jedno dopoludnie.

Sobota – 29. november 2014

Posledný workshop. Vyberám si výučbu k podnikateľstvu s pani Lohyňovou od nás. Poznám ju už z elearningových kurzov a teším sa na ďalšie zaujímavé veci. Vedie seminár s istotou, odbornosťou a prehľadom. Pracujeme na tabletoch s novými nástrojmi, ktoré sa dajú použiť v eTwinningových projektoch. Je to najlepší workschop, ktorý som tu absolvovala. Odchádzam s najlepšími dojmami.

A potom už udalosti naberajú rýchly spád. Pobaliť, odhlásiť a ešte si stíhame pozrieť kúsok panelovej diskusie a už je tu cesta na letisko.

Keď sa lietadlo dvíha nad oblaky mám trochu času na rekapituláciu týchto neuveriteľných štyroch dní...

Poznatok prvý:

Po celý čas som bola v našej výprave v kruhu milých a priateľských ľudí, ochotných vždy pomôcť, porozprávať sa a poradiť, za čo im ďakujem a verím, že sa niekedy ešte skontaktujeme.

Poznatok druhý:

Stretlo sa tu viac ako 500 ľudí z celej Európy, ktorým záleží, aby mali deti všetkých krajín možnosť stretávať sa, spolupracovať, a tak získavať nové a nové možnosti uplatnenia sa v živote. Stretli sa tu ľudia, ktorým na deťoch záleží.

Poznatok tretí:

Je mi ľúto, že niektorí kolegovia zo Slovenska nadviazali projektové priateľstva s českými partnermi iba za účelom získať kredity zo školenia a potom z projektu odstúpili. Nerobia tým dobré meno tým stovkám ďalších, ktorí pracujú obetavo a získavajú úspechy.

Poznatok štvrtý:

V súčasnej Európe sa človek skutočne nezaobíde bez znalosti cudzieho jazyka – najlepšie angličtiny. Treba to tým deťom v škole vštepovať, aj keď tomu teraz neuveria, raz to ocenia.

Poznatok piaty:

Máme jedinečnú našu, slovenskú NSS, ktorá naplánovala účasť na konferencii tak, že sme mali čas sa aj porozhliadnuť po tom nádhernom historickom meste.

Slovo na záver: Všetko krásne raz skončí, ale priateľstvá zostávajú.

 

Pedagogical workshop Guimares, Portugalsko   6.- 9.11.2014

Closing the gap between school and family. The role of the digital Technologies

... Zaujal ma hlavne projekt na využitie sociálnej siete Facebook na prepojenie spolupráce školy s rodinou a dosahovaní lepších výsledkov žiakov. Rada by som tieto skúsenosti s touto sieťou využila aj v našej škole. Lektori samostatných štyroch workshopov boli veľmi dobre pripravení a predstavili aplikácie, ktoré sú veľmi zaujímavé pre prácu učiteľa a organizátori vynikajúcim spôsobom spojili nacvičovanie používania predstavených aplikácií priamo v teréne- v historickom centre mesta Guimares, čím zároveň sme mali možnosť spoznať aj historicky významné miesta.

G.Bodíková, SOŠD Liptovský Hrádok

...chcem Vám poďakovať za cestu do Portugalska. Bol to pre nás zážitok! Boli tam skvelí ľudia, úžasná atmosféra, perfektný program - naučili sme sa nové veci.

Ivana Čepová, ZŠ Humenné

 

Seminár v maďarskom jazyku, Budapešť, Maďarsko 3.-6.10.2014

Vo svojej praxi sa snažím využiť možnosti IKT už dlhší čas. Prekvapilo ma však, akú širokú škálu programov môžem nájsť na internete, pomocou ktorých môžem vytvoriť aj vlastné materiály nielen pre prácu v projektoch eTwinning, ale aj vo vyučovaní.                  

Szabó Edit, ZŠ Pribeta

budapest-6-10-2014

Veľmi odporúčam učiteľom, ktorí pracujú v programe e-twinning , aby absolvovali podobné semináre. Získajú množstvo podnetov, kontaktov a inšpirácie do ďalšej práce.

Ondrišáková Erika, ZŠ Komárno

 

Pedagogical workshop Korfu, Grécko     2.-4.10.2014   Arts and Culture for eTwinning

Oboznámila nás s hudbou, ktorá spája rôzne národy aj bez nutnosti znalosti jazyka, metódami používania rôznych aktivít s využívaním hudby , napr.možnosť spájania rôznych štýlov hudby –klasickej s ľudovou ( Bach do Afriky), alebo analýzu rôznych melódií z viacero uhlov pohľadu . Spoznali sme rôzne nástroje na zdieľanie a spoluprácu, nápady pre spoločné projekty. V ďalších prezentáciách nám predstavili možnosti tvorby umenia s deťmi , kreatívne spôsoby tvorby dramatizácie, maľby, komiksov, hudby na základe významných diel (napr.Romeo a Júlia v inom ponímaní, alebo obrazy Picasa a významných maliarov vnímané detským pohľadom). Druhý deň sa vyznačoval rôznymi workshopmi (aktivitami), ktoré sme si mohli sami vyskúšať. Išlo o spoluprácu pri riešení problémových úloh ,pri ktorých sme zapájali svoju tvorivosť, nápaditosť a zmysel pre umenie.

....Najväčší prínos pre mňa, mojich žiakov a školu je vo veľkej motivácii a zápale, ktorú som získala, v zručnostiach a nových skúsenostiach, ktoré som doteraz nemala, v ukážke rôznych metód a spôsobov práce s umením a kreativitou. Všetky nové skúsenosti využijem pri vytváraní nových projektov a práci so žiakmi

Angelika Corgoova, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou

Najväčším prínosom pre našich žiakov a školu je, že informácie, ktoré som sa dozvedela s nimi môžem zdielať – napríklad, že učitelia sa už nemusia báť jazykovej bariéry; viem ako pristúpiť k projektom aby boli kvalitné; mám nové kontakty do škôl, s ktorými môžeme spolupracovať. Chcela by som motivovať svojich kolegov aby používali eTwinning, školiť, ako program používať a pomáhať im s technickým a kreatívnym vypracovaním projektov.

Pre mňa to bol úžasný zážitok, motivovalo ma to ku kariérovému rastu. Našla som cestu na ktorej v budúcnosti chcem ostať – medzinárodne pracovať vo výchove a vzdelávaní, podporiť a rozvíjať výučbu umenia a cudzích jazykov.

Používanie eTwinning a zúčastnenie sa medzinárodných konferencií odporúčam každému učiteľovi, ktorý chce svoju vzdelávaciu činnosť zvýšiť na ďalšiu úroveň.

Alexandra Fintová, ZŠ s MŠ Iža

 

Ľubľana, Slovinsko, 2.10.- 4.10.2014

eTwinning contact seminar “Game based learning in the future classroom” bol veľmi dobre zorganizovaný. Poskytoval priestor pre partnerstvá a spoluprácu so školami v krajinách EU, ale aj mimo EU. Seminár bol akousi bránou k partnerstvám škôl, čo bezpochyby obohatilo nielen mňa ako pedagóga o nové poznatky a partnerstvá, ale určite obohatí aj žiakov o nové zaujímavé spôsoby spoznávania jazyka a kultúry inej krajiny.

Odporúčala by som to každému pedagógovi, ktorý má záujem rozširovať si obzor, zlepšovať sa a hľadať nové spôsoby výučby jazyka.

Michaela Topoľanová, ZŠ Trebišov

Tento seminár bol fantastickou studnicou nápadov, inšpirácií pre rozvoj vlastnej kreativity. Bol príležitosťou obohatiť sa o nové formy spolupráce s väčším či menším zapojením technických zariadení považujem to za dobrú formu prezentácie života a práce každej zúčastnenej školy, ako ukážka zručností IKT, ale aj vedomostí z iných predmetných oblastí a športových aktivít

Marta Rovná ZS Bratislava

lublana-4-10-2014

 

Pedagogical workshop Tallinn, Estónsko     25.9.2014 – 28.9.2014

Coding

Na workshope som sa dozvedela nové trendy vo vzdelávaní, hlavne nutnosť vzdelávať študentov v programovaní od útleho školského veku. Mali sme možnosť si vyskúšať jednoduché kódovanie v praxi za pomoci lektorov ako i študentov zo základnej školy v Tallinne. Na workshope odzneli zaujímavé prednášky z oblasti vzdelávania, eTwinningu a kódovania.

Taktiež som mala možnosť spoznať učiteľov z rôznych krajín Európskej Únie, porovnať si skúsenosti z výchovno-vzdelávacieho procesu, dozvedieť sa o metódach vzdelávania a vyučovania v ich krajine.

Bronislava Noskovičová, ZŠ Pezinok

Prekvapilo ma , že deti v Estónsku nemajú predmet informatika. Napriek tomu sú veľmi zdatné v programovaní a používaní IKT pomôcok. Dôkazom toho boli aj žiačky základnej školy, ktoré nás učili pracovať s programom SPLODER na vytváranie hier. Deti v Estónsku pracujú s počítačmi na každej hodine.

Za najväčší prínos považujem nadviazanie nových kontaktov ako aj získanie vedomostí z oblasti coding. Určite tieto vedomosti využijem vo vyučovaní a budem pracovať a učiť deti pracovať s týmito programami.

Soňa Sosenková, ZŠ Bardejov

kodovanie-2014

seminár o kódovaní

 

Bonn, 24. – 27. 5. 2014, eTwinning seminar a konferencia „Remembering the Past and Building the Future together

Najväčší prínos vidím v možnosti ďalšej spolupráce medzi školami, v zaregistrovaní nového projektu, ktorému sa budeme venovať v budúcom školskom roku. Takto budú mať moji žiaci možnosť spoznávať rovesníkov z iných krajín a dozvedieť sa o ich spôsobe života, zvykoch a tradíciách.

Lucia Mikulová, SŠ Sečovce

 

Pedagogical development workshop Istanbul, Turecko, 21. 5. – 24. 5. 2014

Po absolvovanom pobyte v Turecku spoluprácu v rámci eTwinning odporúčam, je to výborný spôsob, ako si nielen zdokonaliť jazyk, ale aj nájsť nových kolegov a priateľov. My v projektoch pokračujeme a so zahraničím sme v neustálom kontakte .

Valéria Bugeľová, ZŠ s MŠ Zubrohlava

 

Seminár eTwinning, Antverpy, Belgicko, 28.3.-30.3.2014

Počas pracovného pobytu na medzinárodnom seminári eTwinning a Antverpách v Belgicku som sa zúčastnila všetkých plánovaných aktivít, ktoré výrazne obohatili moje profesoinálne kompetencie v oblastiach využívania eTwinning nástrojov, virtuálneho priestoru Twinspace a mnohých interaktívnych programov voľne šíriteľných na internete. Naučila som sa tieto nástroje využívať v pedagogickej práci a tiež v spolupráci na medzinárodných projektoch. Zároveň som získala neoceniteľnú skúsenosť zo stretnutia a spolupráce s kolegami z krajín Európskej únie, množstvo nových poznatkov z ich práce, rozdielov v školských systémoch jednotlivých krajín a v neposlednom rade osobný zážitok zo stretnutia s organizátormi a ľuďmi poskytujúcimi odborné vedenie a pomoc pri práci na eTwinning projektoch.

Marcela Šterbáková, ZŠ s MŠ Košice

 

Mozaika z ciest

Seminár eTwinning Innovative teaching of History, Riga, Lotyšsko, 5.-8.3.2015

Najdôležitejším slovom je pripravenosť – skutočne veľmi dobrá pripravenosť, každá z aktivít, každá činnosť, ukážka, prezentácia, workshop, diskusia bola veľmi dobre pripravená a premyslená. Nasadený štandard aktivít bol od začiatku dokonca na rovnakej úrovni. Druhým najväčším prínosom pre mňa bolo vedomie, že mnohé z aktivít, ktoré u nás bežne používame vo vyučovacom procese používajú aj moji kolegovia z Rigy a aj niektorí z ostatných krajín Európy a mohli sme tak porovnať spôsoby ich aplikácie a spätné väzby od žiakov v rôznych krajinách, rôzneho veku. A asi práve tento moment rozhodol o výbere partnerov a metód pre náš medzinárodný etwinning projekt. Páčilo sa mi, že si moji kolegovia uvedomujú dôležitosť projektového vyučovania. Najmä však pri výučbe dejepisu. Pretože práve tu, snáď možno viac ako v iných predmetoch (ak sa to vôbec dá porovnávať) sa práve pri stretnutí s dejinami nevyhneme využívaniu poznatkov a zručností z iných predmetov. Počas celého seminára bola pri workshopoch zvolená spoločná téma zámorských objavov na začiatku novoveku. Každú z metód a aktivít sme si tak sami vyskúšali na vlastnej koži, čo býva väčšinou výhodou.

Páčila sa mi metóda zameraná na čítanie s porozumením kedy každá skupina dostala text s informáciami o zámorských objavoch, ale práca s informáciami bola rôzna (kladenie otázok, podčiarknutie dôležitých informáciami, vypísanie kľúčových slov a pod...) teda sme sa počas jedného workshopu zoznámili asi s piatimi metódami naraz. Že to mali vymyslené veľmi umne dokazuje fakt, že práve s týmito informáciami sme pracovali aj pri využívaní aplikácie pre tvorbu info grafík (infogr.am – veľmi šikovná app, vyvinutá práve v lotyšsku, čo sprevádzala primeraná lokálpatriotická hrdosť lektorov. Jej nevýhoda je, podobne ako pri väčšine free aplikácii, že jej možnosti sú plne využiteľné až pri platených verziách, čo školy ale nevyužívajú veľmi často z objektívnych dôvodov. Ako ďalšiu nevýhodu vidím jej nutnosť byť online čo často preťažuje wifi sieť v triedach. Skôr jej použitie vidím na doma. Výzvou budúcim rokom by snáď mohlo byť viac priestoru pre zdieľanie skúseností medzi kolegami ich spôsob výučby, problémy s ktorými sa stretávajú a podobne.

Seminár mi dal hlavne chuť pracovať na veciach ktoré sme už implementovali do našej výučby. Tvoriť vyučovací obsah so zreteľom na študentov a ich motiváciu. Tieto prvky využijeme v našom projekte ktorého plánovaný začiatok je na september 2015.

Viktor Pončák, ZŠ Košice

Najviac ma prekvapila efektivita časového a obsahového manažmentu celého seminára, vynikajúca organizácia a kvalita prednášajúcich i obsahu seminára. Počas dvoch dní som sa oboznámila s niekoľkými novými metódami i IKT nástrojmi. Nadviazala som nové kontakty a zorientovala na webovej stránke eTwinningu.

Monika Smreková ,ZS Prešov

Viac informácií a fotografií zo seminára si môžete pozrieť tu: http://etwinning.lv/csriganaturalscience/

Seminár eTwinning Gozo, Malta, 6.-8.3.2015

Najviac ma zaujali aktivity a tipy k práci so študentmi, predstavenie nových aplikácií a rozhovory s kolegami z iných krajín. Počas voľných aktivít sme doslova nasávali nové informácie, ktoré boli užitočné aj zaujímavé. Toto sa človek síce dokáže naučiť z kníh a materiálov,ale zažiť toto vzdelávanie na vlastnej koži bolo obrovským zážitkom. Prekvapila ma pohostinnosť a organizovanosť. Prednášky boli prekvapivo zaujímavé a zároveň zábavné. Najväčší prínos vidím v priblížení tvorby a realizácie projektov eTwinning, v preĺbení vedomostí. Študenti sú potešení každou odozvou partnerských škôl.

Zuzana Bučáková, Gymnázium Bratislava

Viac informácií a fotografií zo seminára si môžete pozrieť tu:

http://etwinning.skola.edu.mt/2015/03/etwinning-multilateral-seminar-in-gozo-march-2015/

Seminár eTwinning pre slovanské krajiny Krakov, Poľsko, 26.-29.3.2015

.... potešila ma pracovná aktivita všetkých prítomných. Bolo evidentné, že tam prišli učitelia, ktorí majú záujem aktívne pracovať v eTwinningu. Zaujímavé bolo aj sledovať snahy o dorozumenie sa našich učiteľov najmä s poľskými partnermi. Po niekoľkých hodinách spolupráce sme si rozumeli veľmi dobre a určite budeme pripravení spolupracovať na spoločných projektoch.

Alena Píšová, Horná Ždaňa

Na medzinárodnom seminári som sa stretla s vysoko profesionálnym prístupom organizátorov ku každému naplánovanému bodu programu. Išlo o veľmi efektívne využitý čas, ktorý tvorili workshopy striedané s blokmi, kedy sme mohli intenzívne pracovať na konkrétnom partnerskom zámere. Keďže som skôr praktický typ človeka, najviac ma oslovili príklady dobrej praxe – teda konkrétne ukážky zrealizovaných projektov.

Najväčší prínos vnímam v osobnom stretnutí sa s novými partnermi, s ktorými sme mohli priamo odkomunikovať rámcové časti projektu. Je to úplne iné, ako keď začínate spoluprácu len virtuálne s niekým absolútne neznámym. Žiaci budú určite viac motivovaní učiť sa cudzí jazyk a rozvíjať svoje digitálne zručnosti. Rodičia môžu vnímať skutočnosť, že naša škola aj vďaka eTwinningu pripravuje žiakov na život v medzinárodnej komunite

Zuzana Klačková, Dolný Kubín

Viac informácií a fotografií zo seminára si môžete pozrieť tu:

http://konferencje.frse.org.pl/seminarium_slowianskie

Seminár eTwinning   Varšava, Poľsko, 23.-26.4.2015

....Myslím, že ma prekvapila vlastná schopnosť nadväzovať nové kontakty a kooperovať v rôznojazyčnom prostredí.

Prínosom je zlepšenie mojich vlastných lingvistických kompetencií a taktiež IKT kompetencií, čo by sa malo odraziť na mojej práci so žiakmi. Keďže máme partnerstvo zahrňujúce rôzne kultúry, jazyka a zvyky, či skôr zlozvyky, bude isto veľmi zaujímavé sledovať odlišnosti a spoluprácu mojich a cudzokrajných žiakov. Tieto semináre majú obrovský prínos hlavne v oblasti sociálnych kompetencií, nie však žiaka, ale učiteľa. Keďže partnerstvo je založené na vzťahu a dôvere, učiteľ má možnosť kooperovať s potenciálnymi partnermi tvárou v tvár. Je to úžasný pocit dohodnúť sa s cudzincom na spolupráci a umožniť to aj žiakom, ktorí možno nikdy nenavštívia cudzie kraje.

Jaroslava Kultanová, Liptovský Mikuláš

Viac informácií a fotografií zo seminára si môžete pozrieť tu:

http://konferencje.frse.org.pl/eTwinning_plus_cs_2015/article/materials_photos/lang:en

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca február:
Ing. Marta Rovná, ZŠ Kulíškova Bratislava
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large