Registrácia Prihláste sa
 
Dátumy stretnutíMestoMiesto a čas konaniaElektronická registrácia
5.2.-8.3.-12.4. Levice OA K. Kittenbergera, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Mészárosová Zuzana
ukončená
8.2.-14.3.-4.4. Bardejov ZŠ Wolkerova, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Sosenková Soňa
ukončená
11.2.-10.3-3.4. Stará Ľubovňa  SOŠ Jarmočná, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Sosenková Soňa
 
ukončená 
13.2.-13.3.-10.4. Poprad ZŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Krížovská Gabriela
ukončená
13.2.-9.3.-3.4. Horná Ždaňa ZŠ SNP, od 13:00 do 17:30
Lektorka: Píšová Alena
ukončená
14.2.-28.2.-28.3. Košice ZŠ s MŠ Želiarska, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Lauková Martina
ukončená
14.2.-14.3.-4.4. Rimavská Sobota ZŠ P.K.Hostinského, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Veľochová Anna
ukončená
16.2.-23.2.-16.3. Seňa ZŠ Seňa 507, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Lauková Martina
ukončená
18.2.-11.3.-1.4. Košice ZŠ Jenisejská, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Hvizdová Katarína
ukončená
21.2.-28.3.-25.4. Ružomberok Gymnázium Š.Moyzesa 21, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dírer Dušan
ukončená
22.2.-27.2.-30.3. Košice ZŠ Palackého 14, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Lauková Martina
ukončená
22.2.-15.3.-19.4. Tvrdošín ZŠ Š.Šmálika, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Šoltésová Ivana
ukončená
24.2.-24.3.-20.4. Ilava ZŠ Medňanská, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Koštialiková Jana
ukončená
24.2.-17.3.-7.4. Svidník ZŠ Karpatská, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Hvizdová Katarína
ukončená
25.2.-25.3.-29.4. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická, Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Kovaličová Darina
ukončená
28.2.-28.3.-25.4. Bratislava OA Račianska, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Bažíková Kamila
ukončená
28.2-21.3.-25.4. Humenné ZŠ Dargovských hrdinov, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Čepová Ivana
ukončená
1.3.-22.3.-26.4. Levice OA K. Kittenbergera, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Mészárosová Zuzana
ukončená
1.3.-22.3.-25.4. Michalovce ZŠ Školská 2, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Fugová Jana
ukončená
2.3.-23.3.-27.4. Žitavany ZŠ J.V.Šimka, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Turčanová Gabriela
ukončená
6.3.-30.3.-24.4. Zvolen ZŠ P.Jilemnického 1813/1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Píšová Alena

ukončená

7.3-23.3.-20.4. Žilina ZŠ Lichardova, od 14:45 do 19:15
Lektor: Prievozník Marcel

ukončená

25.3.-8.4.-8.5.
Martin ZŠ (adresa bude doplnená), od 9:00 do 13:30
Lektorka: Christozová Zuzana
zrušené
14.3.-4.4.-9.5. Trebišov ZŠ Pribinova, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Fugová Jana
ukončená
17.3.-28.4.-19.5. Prešov Gymnázium Bl.P.P.Gojdiča, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Vinjarová Martina
ukončená
20.3.-24.4.-15.5. Poprad ZŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Krížovská Gabriela
ukončená
21.3.- 4.4.-18.5. Prievidza ZŠ P.Dobšinského, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Malegová Silvia
ukončená
21.3.-4.4.-9.5. Bratislava OA Račianska, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Bažíková Kamila
ukončená
22.3.-26.4.-17.5. Zlaté Moravce MŠ Dúha, Žitavské nábrežie 1, od 14:30 do 18:00
Lektorka: Gabriela Turčanová
ukončená
24.3.-19.4.-4.5. Šaľa ZŠ J.C. Hronského, ul. Krátka od 13:00 do 17:30
Lektorka: Gábor Alexandra
ukončená
29.3.-19.4.-17.5. Levice OA K. Kittenbergera, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Mészárosová Zuzana
ukončená
30.3.-20.4.-23.5. Nové Zámky Gymnázium P. Pázmáňa s vjm, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Peternai
ukončená
30.3.-27.4.-19.5. Nitra Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Turčanová Gabriela
ukončená
 3.4.-12.5.-2.6. Poprad ZŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Krížovská Gabriela
ukončená
4.4.-25.4.-12.5. Rimavská Sobota ZŠ P.K.Hostinského, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Veľochová Anna
zrušené
11.4.-2.5.-6.6. Humenné

Gymnázium arm.gen. L.Svobodu, Komenského 4
od 14:00 do 18:30
lektorka: Fugová Jana

ukončená
20.4.-4.5.-8.6. Voderady ZŠ s MŠ Voderady 160, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Lohyňová Kornélia
ukončená
28.4.-19.5.-16.6. Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Veľochová Anna
ukončená
5.9.-26.9.-24.10. Dolný Kubín Súkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, od 08:30 do 13:00 (30.8.) a od 14:00-18:00 (26.9.,24.10.)
Lektor: Dušan Dírer
ukončená
5.9.-28.9.-24.10. Nové Zámky Gymnázium P.Pázmáňa s vjm, Letomostie 3, od 13:00 do 17:30 (5.9.), od 14:30 do 19:00 (28.9.,24.10.)
Lektorka: Zuzana Peternai
ukončená
7.9.-28.9.-19.10. Sečovce - , od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
ukončená
8.9.-27.9.-20.10. Sečovce - , od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
ukončená
13.9.-27.9.-25.10. Levice OA K.Kittenbergera 2, od 14:00 do 18:30
Lektora: Zuzana Mészárosová
ukončená
13.9.-4.10.- 1.11 Ružomberok Stredná škola zdravotnícka M.T. Schererovej, Dončova 1444/7, od 14:00 do 18:30
Lektora: Dušan Dírer
ukončená
14.9.-5.10.-10.11. Tisovec Základná škola, Francisciho 803, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Anna Veľochová
ukončená
15.9.-29.9.-27.10. Košice ZŠ Jenisejská, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
ukončená
 16.9.-14.10.-11.11.  Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická, Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová 
ukončená
16.9.-30.9.-28.10. Košice ZŠ Jenisejská, od 08:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
ukončená
18.9.-28.9.-6.11. Žilina Gymnázium Hlinská, od 14:30 do 19:00
Lektor: Marcel Prievozník

ukončená

19.9.-4.10.-16.11.   Prievidza ZŠ P.Dobšinského 5, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Silvia Malegová 
ukončená
10.10.-7.11.28.11. Ružomberok Gymnázium Š.Moyzesa 21, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dušan Dírer
ukončená
 19.9.-16.10.-9.11. Horná Ždaňa   ZŠ SNP, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
ukončená
27.9.-10.10.-2.11. Bardejov ZŠ Wolkerova, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Soňa Sosenková
ukončená
21.9.-5.10.-9.11. Žilina ZŠ Lichardova, od 14:45 do 19:15
Lektor: Marcel Prievozník
ukončená
25.9.-12.10.-9.11. Rimavská Sobota ZŠ P.K.Hostinského, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Anna Veľochová 
ukončená
22.9.-6.10.-3.11. Stará Ľubovňa CVČ Farbiarska 35/7, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Soňa Sosenková
ukončená
22.9.-20.10.-16.11. Ilava ZŠ Medňanská 514/5, od 14:00 do 18:30
Lektora: Jana Koštialiková
ukončená
23.9.-11.11.  Spišská Stará Ves  Spojená škola, od 9:00 do 16:30
Lektorka: Gabriela Krížovská 
 ukončená
23.9.-21.10.-18.11 Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická, Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová
ukončená
23.9.-7.10.-3.11. Nitra ZŠ sv. Marka, Petzwalova 1
Lektorka: Gabriela Turčanová

ukončená

26.9.-24.10.-28.11. Bratislava OA Račianska 107, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
ukončená
26.09.-17.10.-14.11. Michalovce ZŠ Školská 2, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Jana Fugová
ukončená
 26.9.-10.10.-23.11. Prievidza   ZŠ P.Dobšinského 5, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Silvia Malegová
zrušené
26.9.-23.10.-14.11 Zvolen ZŠ Jilemnického 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
ukončená
 29.9.-27.10.-24.11.  Poprad ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
ukončená
3.10.-24.10.-21.11. Sobrance ZŠ Komenského 12, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Jana Fugová
ukončená
4.10.-18.10.-15.11. Levice OA K.Kittenbergera 2, od 14:00 do 18:30
Lektora: Zuzana Mészárosová
ukončená
6.10.-27.10.-7.12. Humenné ZŠ Dargovských hrdinov, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Ivana Čepová
ukončená
7.10.-2.12 Spišská Stará Ves Spojená škola, od 9:00 do 16:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
ukončená
7.10.-28.10.-25.11. Spišské Vlachy ZŠ Komenského, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová
ukončená
9.10.-6.11.-11.12.   Prešov Cirkevná ZŠ s MŠ Bl.P.P.Gojdiča, Bernolákova 21, od 15:30 do 20:00
Lektorka: Martina Vinjarová 
ukončená
9.10.-13.11.-11.12. Kamenica nad Cirochou

ZŠ, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Ivana Čepová

ukončená
10.10.-7.11.-28.11. Trebišov ZŠ Pribinova 34, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Jana Fugová
zrušené
10.10.-7.11.-5.12. Bratislava OA Račianska 107, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
ukončená
10.10.-6.11.-28.11. Zvolen ZŠ Jilemnického 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová

zrušené

11.10.-26.10.-23.11. Žilina ZŠ Lichardova, od 14:45 do 19:15
Lektor: Marcel Prievozník
ukončená
13.10.-3.11.-1.12. Žitavany ZŠ J.V.Šimka, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Gabriela Turčanová
ukončená
16.10.-6.11.-4.12. Sobrance CVČ Námestie slobody, od 14:00-18:30
Lektorka: Jana Fugová

uzavretá

20.10.-8.11.- 6.12. Nitra ZŠ Benkova 34
Lektorka: Gabriela Turčanová
ukončená
24.10.-21.11.-12.12. Bežovce ZŠ Bežovce, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Jana Fugová
ukončená
4.11.-25.11.-16.12.  Košice ZŠ Jenisejská, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová 
ukončená
30.10.- 16.11.- 1.12. Stará Ľubovňa SOŠT Levočská 40, 30.10 od 11:00 do 15:30, potom od 14:30 do 19:00
Lektorka: Soňa Sosenková

uzavretá

3.11.-24.11.-15.12. Lemešany ZŠ Lemešany, od 15:00 do 19:30
lektorka: Katarína Hvizdová

uzavretá

15.11.-13.12.-10.1. Tvrdošín ZŠ Š.Šmálika, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Šoltésová
ukončená
Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca február:
Ing. Marta Rovná, ZŠ Kulíškova Bratislava
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large