Registrácia Prihláste sa
 
Dátumy stretnutí Mesto Miesto a čas konania Elektronická registrácia
13.1.-10.2.-10.3. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Kovaličová Darina
uzavretá
20.1.-17.2.-17.3. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Kovaličová Darina
ukončená
19.1.-9.2.-20.2. Bardejov ZŠ Wolkerova, od 14:00 do 18:30
Lekrorka: Sosenková Soňa
ukončená
23.1.-20.2.-20.3. Bratislava Hotelová akadémia Mikovíniho, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Lohyňová Kornélia
ukončená
25.1-1.3.-22.3. Tvrdošín ZŠ Š. Šmálika, Školská 166, Tvrdošín, od 14:00
Lektorka: Ivana Šoltésová
ukončená
26.1.-26.2.-22.3. Ilava ZŠ Medňanská, od 14:00 - 18:30
Lektorka: Koštialiková Jana
ukončená
26.1.-16.2.-23.3. Stará Ľubovňa CVČ Farbiarska 35/7, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Sosenková Soňa
ukončená
1.2.-13.2.-15.3. Žilina

ZŠ Lichardova, od 14:45 do 19:15
Lektor: Prievozník Marcel

ukončená
5.2.-5.3.-26.3. Horná Ždaňa ZŠ SNP, od 13:30 do 18:00
lektorka: Píšová Alena
ukončená
6.2.-6.3.-10.4. Humenné ZŠ Pugačevova, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Čepová Ivana
ukončená
7.2.-21.2.-4.4. Levice OA K.Kittenbergera, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Mészárosová Zuzana
ukončená
8.2.-27.2.-5.4. Prievidza ZŠ P.Dobšinského 746/5, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Malegová Silvia
ukončená

15.2.-1.3.-5.4.

Rimavská Sobota ZŠ P.K Hostinského, od 14:00 do 18:30
lektorka: Veľochová Anna

ukončená

9.2.-9.3.-6.4. Košice ZŠ Jenisejská, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Hvizdová Katarína
ukončená
9.2.-9.3.-6.4. Poprad ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Krížovská Gabriela
uzavretá
9.2.-2.3.-6.4. Žitavany ZŠ J.V.Šimka, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Turčanová Gabriela
ukončená
10.2.-10.3.-7.4. Košice ZŠ Jenisejská, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Hvizdová Katarína
ukončená
12.2.-15.3.-12.4. Zvolen ZŠ Jilemnického 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Píšová Alena
ukončená
22.2.-27.3.-11.4. Nitra SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, od 14:45 do 19:15
Lektorka: Turčanová Gabriela
ukončená
16.2-16.3-13.4. Poprad ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Krížovská Gabriela
uzavretá
16.2.-16.3.-12.4. Ilava ZŠ Medňanská, od 14:00 - 18:30
Lektorka: Koštialiková Jana
ukončená

19.2.-12.3.-9.4.

potrebný vlastný notebook!

Košice MŠ Juhoslovanská 4, Košice, od 15:00 - 19:30
Lektorka: Henrieta Belánová
ukončená
20.2.-27.3.-24.4. Bratislava Obchodná akadémia Račianska, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Bažíková Kamila
ukončená
23.2-23.3-20.4 Poprad ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Krížovská Gabriela
ukončená
23.2.-23.3.-20.4. Svidník ZŠ Karpatská, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Hvizdová Katarína
ukončená
6.3.-10.4.-2.5. Ružomberok Gymnázium Š.Moyzesa 21, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dírer Dušan
ukončená
5.3.-27.3.-2.5. Vranov nad Topľou
Spojená škola internátna, M.R. Štefánikova 140, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Čepová Ivana
ukončená
6.3.-22.3.-2.5. Banská Bystrica Katolícke gymnázium Š.Moyzesa, Hurbanova 9, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Malegová Silvia
ukončená
8.3.-22.3.-26.4. Čadca

Obchodná akadémia D.Janotu, ul. 17.novembra 2701, od 14:45 do 19:15
Lektor: Prievozník Marcel

ukončená
8.3.-5.4.-26.4. Tvrdošín ZŠ Š.Šmálika, Školská 166, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Šoltésová Ivana
ukončená
9.3.-6.4.-11.5. Prešov

CZŠ s MŠ bl.P.P.Gojdiča, popoludní - bude upresnené
Lektorka: Vinjarová Martina

ukončená

12.3.-9.4.-11.5. Vráble

SOŠ technická, ul.1.mája 500/8, od 14:15 do 18:45
Lektorka: Turčanová Gabriela

ukončená

19.3.- 23.4.-21.5. Sabinov adresa ZŠ a čas konania (popoludní medzi 14:00-15:00) budú upresnené
Lektorka: Vinjarová Martina

zrušené

19.3.-16.4.-10.5. Brehy

ZŠ s MŠ, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Píšová Alena

ukončená

22.3.-19.4.-10.5. Giraltovce

ZŠ Budovateľská 164, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Hvizdová Katarína

ukončená

25.4.-16.5.-20.6. Bratislava

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Lohyňová Kornélia

zrušené

24.9.-22.10.-19.11. Horná Ždaňa ZŠ SNP, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
TU
25.9.-23.10.-20.11. Bratislava OA Račianska, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
TU
25.9.-5.11.-28.11. Humenné Základná škola Dargovských hrdinov, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Čepová
TU
25.9.-23.10.-20.11. Ružomberok Gymnázium, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dušan Dírer
TU
 26.9.-17.10.-14.11. Levice OA K.Kittenbergera, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Mészárosová
TU
29.9.-20.10.-24.11.   Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová 
TU 
 27.9.-25.10.-22.11.  Tvrdošín ZŠ Š.Šmálika, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Šoltésová
TU
27.9.-11.10.-29.11. Žilina ZŠ Lichardova, od 14:45 do 19:15
Lektor: Marcel Prievozník
TU
27.9.-11.10.-22.11. Prievidza ZŠ P.Dobšinského, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Silvia Malegová
TU
28.9.-26.10.-23.11. Ilava ZŠ Medňanská, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Jana Koštialiková
TU
28.9-26.10.-23.11.  Porad  ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
TU
28.9.-26.10.-23.11. Nové Zámky Gymnázium P.Pázmáňa s VJM, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Peternai
TU
2.10.-24.10.-21.11. Ružomberok

Gymnázium, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dušan Dírer

TU
05.10.-26.10.-16.11. Bardejov ZŠ Wolkerova, časy budú doplnené
Lektorka: Soňa Sosenková
TU
6.10.-10.11.-1.12. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová
TU
 6.10.-27.10.-24.11. Zemplínske Hámre ZŠ s MŠ, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
TU
9.10.-6.11.-4.12. Bratislava OA Račianska, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
TU
12.10.-9.11.-30.11. Košice Ľ.Fullu,Maurerova 21, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
TU
12.10.-9.11.-7.12. Ilava
ZRUŠENÉ!!!
ZŠ Medňanská, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Jana Koštialiková
zrušené
19.10.-9.11.-7.12.   Poprad ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská 
TU
20.10.-10.11.-1.12.

ZMENA!

Považská Bystrica

Stredná odborná škola, Slov.partizánov 1129, od 9:00 do 13:30
Lektorka: Zuzana Christozová
TU

27.10.-17.11.-8.12.

Čadca

ZRUŠENÉ !!!

miesto bude upresnené, od 9:00 do 13:30
Lektorka: Zuzana Christozová
TU
13.10.-10.11.-1.12.   Košice Ľ.Fullu, Maurerova 21, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová 
TU
 15.10.-12.11.-10.12. Zvolen  ZŠ Jilemnického, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
TU
20.10.-24.11.-15.12. Poprad ZŠ s MŠ Komenského, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
TU
20.10.-16.11.-8.12. Zemplínske Hámre ZŠ s MŠ, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová

TU

16.10.-6.11.-28.11. Skalica Gymnázium F.V. Sasinka, o 14:00
Lektorka: Kornélia Lohyňová
TU
22.10.-19.11.-10.12. Šarišské Bohdanovce ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Henrieta Belánová
TU
22.10.-12.11.-18.12. Humenné ZŠ Hrnčiarska, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Ivana Čepová
TU
14.11.-28.11.-19.12. Humenné ZŠ Dargovských hrdinov, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Čepová
TU
Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca február:
Ing. Marta Rovná, ZŠ Kulíškova Bratislava
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large