Registrácia Prihláste sa
 

Dátum 2018

Čas / lektor Webinár / Školenie / Kurz Registrácia
23.1. od 18:00, Kornélia Lohyňová

Webinár - Nástroje na rozvoj iniciatívy a podnikavej mysle EntreLearn
 1.časť (hľadanie a hodnotenie nápadov, rozvoj kreativity)

ukončná
19.2. 19.2.2018 o 14.45, Gabriela Turčanová

Školské medzinárodné partnerstvá cez eTwinning

ukončná
26.2. podvečer

elearningový kurz
 Metodika medzinárodných projektov eTwinning – online kurz s českými učiteľmi

ukončná
27.2. od 18:00, Kornélia Lohyňová Webinár - EntreLearn – 2.časť ( rozvoj sebadôvery, motivácie, finančnej gramotnosti) ukončná
27.3. od 18:00, Kornélia Lohyňová  Webinár - EntreLearn – 3.časť ( rozvoj iniciatívy, spolupráce) ukončná
3.5. o 14:00, Alena Píšová eTwinning - projekty medzinárodnej školskej spolupráce, prezenčný seminár, 27.2. 2018, Brezno, MsÚ , nám. M.R. Štefánika ukončená
22.5. od 18:00, Kornélia Lohyňová Webinár - Aktivity a nástroje na spestrenie vyučovania

ukončená

19.6. od 18:00, Kornélia Lohyňová Teach-meet - zdieľanie skúseností

ukončená

Bratislava
25.9.

14:00-17:00
Kornélia Lohyňová

Školenie eTwinning Sociálne a emocionálne učenie

ukončená

Košice
25.9.

 16:00 - 18:00
Katarína Hvizdová

Školenie eTwinning Keď učenie nie je mučenie - projektové vyučovanie

ukončená
Svidník
26.9.
16:00 - 18:00
Katarína Hvizdová

Školenie eTwinning Keď učenie nie je mučenie - projektové vyučovanie

ukončená
Bratislava
9.10.
14:00-17:00
Kornélia Lohyňová

Školenie eTwinning Sociálne a emocionálne učenie

ukončená

Dolný Kubín
Gymnázium P.O.Hviezdoslava
10.10.

13:30-16:30
Dušan Dírer

Školenie eTwinning Aktívne vyučovanie s IKT nástrojmi

ukončená
Košice
16.10.
16:00 - 18:00
Katarína Hvizdová
Školenie eTwinning Aktivity a nástroje na spestrenie vyučovania ukončená
Svidník
17.10.
16:00 - 18:00
Katarína Hvizdová
 Školenie eTwinning Aktivity a nástroje na spestrenie vyučovania ukončená
22.10. podvečer elearningový kurz
Metodika medzinárodných projektov eTwinning – online kurz s českými učiteľmi

ukončená

Košice
23.10.
16:00 - 18:00
Katarína Hvizdová
Školenie eTwinning Učiteľ v role mentora ukončená
Svidník
24.10.
16:00 - 18:00
Katarína Hvizdová
 Školenie eTwinning Učiteľ v role mentora zrušené

Bratislava
30.10.

14:00-17:00
Kornélia Lohyňová
Školenie eTwinning Rozvoj kompetencií prostredníctvom projektového vzdelávania  ukončená
Košice
13.11.
16:00 - 18:00
Katarína Hvizdová
Školenie eTwinning O krok vpred s technológiami ukončená
Svidník
14.11.
16:00 - 18:00
Katarína Hvizdová
 Školenie eTwinning O krok vpred s technológiami ukončená
Bratislava
20.11.
14:00-17:00
Kornélia Lohyňová
eTwinning školenie Aktívne vyučovanie s IKT nástrojmi ukončená

Snina
Cirkevná spojená škola, Švermova 10, 22.11.

16:00-19:00
Katarína Hvizdová
eTwinning školenie Keď učenie nie je mučenie - projektové vyučovanie

ukončená

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca jún:
Mgr. Stanislava Jenesová, ŠUP, Levice
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large