Registrácia eTwinning Live
 

Na rok 2016 vyhlasuje NSS tieto typy súťaží a ocenení:

 • Národná súťaž eTwinning 2017
  Je to súťaž o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorý bol realizovaný v školskom roku 2016/2017 a získal certifikát kvality. Súťaž sa koná pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity prof. Tatiany Čorejovej. Víťazov tohtoročnej súťaže spoznáte TU
 • Učiteľ mesiaca
  Od roku 2007 každý mesiac oceňujeme učiteľa, ktorý urobil v danom mesiaci pokrok vo svojom eTwinning projekte a dokumentoval to formou obrázkov, fotografií, prezentáciou, videom, atď. Víťazný učiteľ a jeho žiaci sú odmenení a ich projekt je zviditeľnený na našej web stránke. Ak máte záujem predstaviť nám váš projekt a uchádzať sa o toto ocenenie, registrujte sa TU.
 • Certifikáty kvality: národný – QL, európsky - EQL
  Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú dobré projekty v rámci programu eTwinning. Jeho získanie znamená, že projekt dosiahol určitú národnú úroveň. Z tohto dôvodu sa udeľujú dva certifikáty kvality: národný a európsky. O udelenie národného QL sa žiada cez prihláseni v eTwinning Live, menu Projekty, kedykoľvek počas roka. Kritériá na získanie certifikátu kvality sa bodujú. Najväčší možný počet bodov je 30. Minimum pre udelenie certifikátu je 15. V prípade, že projekt zahŕňa veľmi malých žiakov, dá sa o udelení uvažovať aj pri dosiahnutí 13-14 bodov. Ak projekt pri niektorom zo 6 kritérií nezíska ani jeden bod, certifikát kvality nemôže byť udelený.
  O udelenie EQL sa nežiada, udeľuje ho CSS, na základe nominácie NSS projektom, ktoré majú aspoň 2 národné certifikáty kvality. Viac informácií získate TU
  Kritériá na získanie certifikátu kvality nájdete TU (klik)
 • Európske ceny eTwinning 2017
  Propozície súťaže nájdete TU
Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca december:
Mgr. Adriana Parížeková, ZŠ Žilina
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large