Registrácia Prihláste sa

Čo je eTwinning?

eTwinning = partnerstvá škôl v Európe

eTwinning = komunita európskych škôl a európskych učiteľov

eTwinning je internetový portál na spoluprácu učiteľov a žiakov z celej Európy.

Program eTwinning je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+

V programovom období 2014 - 2020 ná v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ako jediný z doterajších programov, pevnú pozíciu. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov a naďalej sa rozrastá.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených vyše 450 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Európska sieť škôl (EUN) riadi okrem iného aj Centrálnu podpornú službu (CSS) programu eTwinning. CSS riadi národné podporné strediská - NSS. Na Slovensku sa NSS nazýva Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl a je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

Európska sieť škôl (EUN) je sieťou 30 ministerstiev školstva v Európe zameranou na inováciu vzdelávania na európskej úrovni. Európska sieť škôl, ako najväčší medzinárodný „mozgový trust", riadi kľúčové európske služby vo vzdelávaní, vrátane CSS programu eTwinning, v mene Európskej komisie, členských ministerstiev školstva a priemyselných partnerov.

Platforma eTwinning ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a a efektívne využívanie moderných komunikačných nástrojov.

Pracuje v bezpečnom virtuálnom priestore, kde sú minimalizované úniky informácií a výskyt spamov.

eTwinning umožňuje:

Ďalšie informácie na www.etwinning.net

Komu je eTwinning určený?

Program eTwinning je otvorený pre všetky typy materských, základných, špeciálnych a stredných škôl. Zapojiť sa môžu učitelia všetkých typov vyššie uvedených škôl a ročníkov a bez akýchkoľvek byrokratických obmedzení začať spolu so žiakmi európsky projekt. Projekt eTwinning nemá určené ďalšie kritériá účasti, termíny výziev, dobu trvania, záverečné správy a pod., preto okrem chuti zapojiť sa nemáte v začatí projektu žiadne ďalšie obmedzenia.

V priestore eTwinning môžu pracovať aj tí učitelia, ktorí zatiaľ nemajú nájdenú partnerskú školu a teda ani vytvorený spoločný projekt. Pedagógovia sa môžu zúčastniť online Vzdelávacích aktivít v trvaní 4-10 dní alebo diskusií a výmeny skúseností v Skupinách, kde môžu diskutovať na rôzne témy v zabezpečenom virzuálnom prostredí. Môžu si tiež sami otvoriťvlastnú diskusnú skupinu, naplánovať videokonferenciu, či vlastnú on.line akciu (v prostredi Adobe Connect).

Prečo sa zapojiť?

Pretože okrem radosti a zábavy pri učení eTwinning ponúka:

 • bezplatný prístup
 • zmysel pre komunitu
 • bezpečné prostredie
 • projekty zamerané na spoluprácu škôl
 • možnosť profesionálneho rastu
 • podporu
 • šťastných žiakov
 • žiadnu byrokraciu
 • uznanie vašej práce
 • zábavu v triede

ešte viac motivácie nájdete TU

O nás

NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (National Support Service)

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl je riadiacim centrom programu eTwinning na Slovensku. Začali sme pracovať v roku 2004 s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kedy na základe výzvy Európskej komisie boli vo všetkých členských štátoch EU vytvorené Národné podporné strediská (NSS). Sme samostatným pracoviskom Žilinskej univerzity v Žiline. Sídlime priamo v areáli Žilinskej univerzity v Žiline, v budove rektorátu na Veľkom Diele.

Slovenská NSS je zložená z piatich pracovníkov, ktorí zabezpečujú kontakt s centrálou v Bruseli (CSS), s ostatnými európskymi NSS-kami a samozrejme sme tu pre vás, aby sme vám poradili, pomohli, podporili a vyškolili vás na úspešnú účasť v programe eTwinning.

Máme vytvorenú sieť regionálnych poradcov – ambasádorov, ktorí vedú školenia v jednotlivých regiónoch Slovenska a slúžia ako help-desk (pomoc) pre všetkých učiteľov, ktorí potrebujú s programom poradiť, či pomôcť s prácou na projekte eTwinning.

Spolu pracuje v krajinách Európy 37 NSS-iek na podporu eTwinningu vo všetkých typoch materských, základných a stredných škôl. Centrálnou riadiacou jednotkou je Central Support Service (CSS) v Bruseli, ktorá je súčasťou European Schoolnet (EUN).

Rozpočet slovenskej NSS je spolufinancovaný v zmysle kontraktu v pomere 80 % od Európskej komisie a 20 % od MŠ VVaŠ SR.

Naše úspechy

 • Teacher Training Institutions – v roku 2016 sa dve slovenské univerzity zapojili do pilotného testovacieho programu a umožnili študentom pedagogických odborov realizovať s partnerskými inštitúciami eTwinning projekty. V tomto roku sa na projekte zúčastnili 4 študenti Katedry anglického jazyka, fakulty humanitných vied Žilinskej Univerzity a 7 študenti Katedry prírodovedných a technických disciplín Prešovskej univerzity. eTwinning nadobúda silnejšiu pozíciu a prepája aj vzdelávacie pedagogické inštitúcie v Európe, ktoré môžu ešte kvalitnejšie pripraviť budúcich učiteľov.
 • Školskí inšpektori sú dôležitou časťou systému vzdelávania, je preto potrebná vzájomná informovanosť a spolupráca. Tá sa v roku 2016 rozbehla a spoločne sa nám podarilo zorganizovať zaujímavé odborné semináre s pracovníkmi Štátnej školskej inšpekcie v 6 mestách Slovenska. Zástupcovia ŠŠI sa zúčastnili aj niekoľkých ďalších podujatí programu eTwinning a ocenili prínos tejto iniciatívy v našich školách.
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large