Registrácia Prihláste sa

NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl

(National Support Service)

Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS – National Support Service) je riadiacim centrom programu eTwinning na Slovensku. Začali sme pracovať v roku 2004 s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kedy na základe výzvy Európskej komisie boli vo všetkých členských štátoch EU vytvorené Národné podporné strediská (NSS). Sme samostatným pracoviskom Žilinskej univerzity v Žiline. Sídlime priamo v areáli Žilinskej univerzity v Žiline, v budove rektorátu na Veľkom Diele.

Slovenská NSS je zložená z piatich pracovníkov, ktorí zabezpečujú kontakt s centrálou v Bruseli (CSS), s ostatnými európskymi NSS-kami a samozrejme sme tu pre vás, aby sme vám poradili, pomohli, podporili a vyškolili vás na úspešnú účasť v programe eTwinning.

NSS pri ŽU v Žiline si vytvorila sieť regionálnych poradcov – ambasádorov, ktorí vedú školenia v jednotlivých regiónoch Slovenska a slúžia ako help-desk (pomoc) pre všetkých učiteľov, ktorí potrebujú s programom poradiť, či pomôcť s prácou na projekte eTwinning.

Spolu pracuje v krajinách Európy 35 NSS-iek na podporu eTwinningu vo všetkých typoch materských, základných a stredných škôl. Centrálnou riadiacou jednotkou je Central Support Service (CSS) v Bruseli, ktorá je súčasťou European Schoolnet (EUN).

Rozpočet slovenskej NSS je spolufinancovaný v zmysle kontraktu v pomere 80 % od Európskej komisie a 20 % od MŠ VVaŠ SR.

zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large