Registrácia Prihláste sa

Program eTwinning je otvorený pre všetky typy materských, základných, špeciálnych a stredných škôl. Zapojiť sa môžu učitelia všetkých typov vyššie uvedených škôl a ročníkov a bez akýchkoľvek byrokratických obmedzení začať spolu so žiakmi európsky projekt. Projekt eTwinning nemá určené ďalšie kritériá účasti, termíny výziev, dobu trvania, záverečné správy a pod., preto okrem chuti zapojiť sa nemáte v začatí projektu žiadne ďalšie obmedzenia.

V priestore eTwinning môžu pracovať aj tí učitelia, ktorí zatiaľ nemajú nájdenú partnerskú školu a teda ani vytvorený spoločný projekt. Pedagógovia sa môžu zúčastniť online Vzdelávacích aktivít v trvaní 4-10 dní alebo diskusií a výmeny skúseností v Skupinách, kde môžu diskutovať na rôzne témy v zabezpečenom prostredí. Môžu si tiež sami otvoriť tzv. Zborovňu na tému, ktorá ich zaujíma.

Školský kalendár v Európe

zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large