Registrácia Prihláste sa

Od novembra 2010 poskytujeme program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet (aktualizované 1.1.2016). Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné.

Poskytované pre kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy (nové od 1.1.2016)
 • vychovávateľ (nové od 1.1.2016)

NIE pre "ZAČÍNAJÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC", UČITEĽ ZUŠ a jazykovej školy!!!

Ak nespĺňajú túto podmienku, školenie môžu absolvovať bez nároku na kredity.

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu:8 kreditov
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (14 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne)

Rozpis školení na školský rok 2019/2020 (1.polrok)

Podmienkou účasti na vzdelávaní je:

 1. elektronická registrácia v poslednom stĺpci tabuľky
 2. odovzdanie vyplnenej papierovej prihlášky (klik) s dátumom minimálne 10 dní pred začatím kurzu lektorovi na 1.stretnutí
 3. Program školenia (klik)
 4. Kontakt na lektorov školení

Upozornenie: Maximálny počet účastníkov vzdelávania je cca 12, odporúčame registrovať sa čo najskôr.

Pre úspešné ukončenie vzdelávania je potrebné zúčastniť sa všetkých 3 stretnutí!

Dátumy stretnutí 2019MestoMiesto a čas konaniaElektronická registrácia
23.9.-21.10.-18.11. Dubová pri Modre
ZŠ Dubová, Hlavná 24, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Romana Galambošová
Pripravujeme
23.9.–14.10.–11.11. Horná Ždaňa
ZŠ SNP 107, , od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
Pripravujeme
24.9.-22.10.-19.11. Ružomberok Gymnázium, Š.Moyzesa 21, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dušan Dírer
Pripravujeme
 25.9.-23.10.-27.11. Levice Obchodná akadémia, K.Kittenbergera 2, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Mészárosová
Pripravujeme
25.9.-23.10-13.11.  Tvrdošín ZŠ Š.Šmálika, Školská 166, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Šoltésová
Pripravujeme
 26.9.-17.10.-26.11. Bratislava Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kornélia Lohyňová
 Pripravujeme
26.9.-24.10.-28.11. Nové Zámky Gymnázium P.Pázmáňa, Letomostie 3, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Peternai
 Pripravujeme
27.9.-25.10.-22.11. Žitavany ZŠ J.V.Šimka, Šimkova 40, od 14:15 do 18:45
Lektorka: Gabriela Turčanová
 Pripravujeme
27.9.-25.10.-22.11. Poprad ZŠ s MŠ, Jarná 13, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
 Pripravujeme
27.9.-25.10.-22.11. Košice

Gymnázium, Opatovská cesta 7, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová

 Pripravujeme
27.9.-25.10.-22.11. Humenné Základná škola, Dargovských hrdinov 19, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Čepová
 Pripravujeme
28.9.-26.10.-23.11. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická, Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová
 Pripravujeme
28.9.-26.10.-23.11. Košice  adresa školy bude upresnená, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
 Pripravujeme
1.10.-22.10.-26.11.  Bratislava Obchodná akadémia, Račianska 107, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
 Pripravujeme
1.10.-29.10.-26.11. Zlaté Moravce ZŠ, Mojmírova 2, od 14:15 do 18:45
Lektorka: Gabriela Turčanová
 Pripravujeme
 3.10.-17.10.-3.12.  Žilina adresa školy bude upresnená, od 14:45 do 19:10
Lektor: Marcel Prievozník
 Pripravujeme
4.10.-29.10.-22.11. Stará Ľubovňa CVČ Farbiarska 35/7, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Soňa Sosenková
 Pripravujeme
5.10.-19.10.-30.11. Považská Bystrica SOŠ, Slovenských partizánov 1129/49, od 9:00 do 13:30
Lektorka: Zuzana Christozova
 Pripravujeme
7.10.–28.10.–25.11. Zvolen ZŠ, Jilemnického 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
 Pripravujeme
7.10.-4.11.-2.12. Vráble ZŠ sv.Vojtecha, Levická 903, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Gabriela Turčanová
 Pripravujeme
11.10.-8.11.-6.12.   Ilava ZŠ, Medňanská 514/5, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Jana Koštialiková
 Pripravujeme
 16.10.-6.11.-4.12.  Prešov  adresa školy bude upresnená, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
 Pripravujeme
 18.10.-8.11.-29.11. Komárno  adresa školy bude upresnená, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Alexandra Gábor
 Pripravujeme
 3.12.- 17.12.-3.2.2020 Žilina  adresa školy bude upresnená, od 14:45 do 19:10
Lektor: Marcel Prievozník
 Pripravujeme
  Michalovce bude doplnené  

Ukončené školenia 2019

Ukončené školenia 2018

Ukončené školenia 2017

Ukončené školenia 2016

Ukončené školenia 2015

Ukončené školenia 2014

*Ak je registrácia na vami vybrané školenie už ukončená, kontaktujte NSS.

zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large