Registrácia eTwinning Live

Od novembra 2010 poskytujeme program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet (aktualizované 1.1.2016). Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné.

Poskytované pre kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy (nové od 1.1.2016)
 • vychovávateľ (nové od 1.1.2016)

NIE pre "ZAČÍNAJÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC", UČITEĽ ZUŠ a jazykovej školy!!!

Ak nespĺňajú túto podmienku, školenie môžu absolvovať bez nároku na kredity.

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu:8 kreditov
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (14 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne)

Rozpis školení na školský rok 2018/2019 (1.polrok)

Podmienkou účasti na vzdelávaní je:

 1. elektronická registrácia v poslednom stĺpci tabuľky
 2. odovzdanie vyplnenej papierovej prihlášky (klik) s dátumom minimálne 10 dní pred začatím kurzu lektorovi na 1.stretnutí
 3. Program školenia (klik)
 4. Kontakt na lektorov školení

Upozornenie: Maximálny počet účastníkov vzdelávania je cca 12, odporúčame registrovať sa čo najskôr.

Pre úspešné ukončenie vzdelávania je potrebné zúčastniť sa všetkých 3 stretnutí!

Dátumy stretnutíMestoMiesto a čas konaniaElektronická registrácia
24.9.-22.10.-19.11. Horná Ždaňa ZŠ SNP, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
TU
25.9.-23.10.-20.11. Bratislava OA Račianska, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
TU
25.9.-5.11.-28.11. Humenné Základná škola Dargovských hrdinov, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Čepová
TU
25.9.-23.10.-20.11. Ružomberok Gymnázium, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dušan Dírer
TU
 26.9.-17.10.-14.11. Levice OA K.Kittenbergera, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Mészárosová
TU
29.9.-20.10.-24.11.   Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová 
TU 
 27.9.-25.10.-22.11.  Tvrdošín ZŠ Š.Šmálika, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Šoltésová
TU
27.9.-11.10.-29.11. Žilina ZŠ Lichardova, od 14:45 do 19:15
Lektor: Marcel Prievozník
TU
27.9.-11.10.-22.11. Prievidza ZŠ P.Dobšinského, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Silvia Malegová
TU
28.9.-26.10.-23.11. Ilava ZŠ Medňanská, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Jana Koštialiková
TU
28.9-26.10.-23.11.  Porad  ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
TU
28.9.-26.10.-23.11. Nové Zámky Gymnázium P.Pázmáňa s VJM, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Peternai
TU
2.10.-24.10.-21.11. Ružomberok

Gymnázium, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dušan Dírer

TU
05.10.-26.10.-16.11. Bardejov ZŠ Wolkerova, časy budú doplnené
Lektorka: Soňa Sosenková
TU
6.10.-10.11.-1.12. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová
TU
 6.10.-27.10.-24.11. Zemplínske Hámre ZŠ s MŠ, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
TU
9.10.-6.11.-4.12. Bratislava OA Račianska, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
TU
12.10.-9.11.-30.11. Košice Ľ.Fullu, Maurerova 21, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
TU
12.10.-9.11.-7.12. Ilava
ZRUŠENÉ!!!
ZŠ Medňanská, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Jana Koštialiková
zrušené
19.10.-9.11.-7.12.   Poprad ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská 
TU
20.10.-10.11.-1.12.

ZMENA!

Považská Bystrica

Stredná odborná škola, Slov.partizánov 1129, od 9:00 do 13:30
Lektorka: Zuzana Christozová
TU

27.10.-17.11.-8.12.

Čadca

ZRUŠENÉ !!!

miesto bude upresnené, od 9:00 do 13:30
Lektorka: Zuzana Christozová
TU
13.10.-10.11.-1.12.   Košice Ľ.Fullu, Maurerova 21, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová 
TU
 15.10.-12.11.-10.12. Zvolen  ZŠ Jilemnického, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
TU
20.10.-24.11.-15.12. Poprad ZŠ s MŠ Komenského, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
TU
20.10.-16.11.-8.12. Zemplínske Hámre ZŠ s MŠ, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová

TU

16.10.-6.11.-28.11. Skalica Gymnázium F.V. Sasinka, o 14:00
Lektorka: Kornélia Lohyňová
TU
22.10.-19.11.-10.12. Šarišské Bohdanovce ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Henrieta Belánová
TU
22.10.-12.11.-18.12. Humenné ZŠ Hrnčiarska, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Ivana Čepová
TU
14.11.-28.11.-19.12. Humenné ZŠ Dargovských hrdinov, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Čepová
TU
11.1.-8.2.-8.3. 2019 Nové Zámky Gymnázium P.Pázmáňa s VJM, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Peternai
TU
15.3.-12.4.-10.5. 2019 Nové Zámky Gymnázium P.Pázmáňa s VJM, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Peternai
TU

Ukončené školenia 2018

Ukončené školenia 2017

Ukončené školenia 2016

Ukončené školenia 2015

Ukončené školenia 2014

*Ak je registrácia na vami vybrané školenie už ukončená, kontaktujte NSS.

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca december:
Mgr. Adriana Parížeková, ZŠ Žilina
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large