Registrácia Prihláste sa

Za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania po 1.9.2019 sa vydávajú osvedčenia ako doteraz. Kredity sa už nebudú môcť použiť na kreditový príplatok, ale účastníci vzdelávania použijú osvedčenia ako súčasť portfólia na atestácie.

Od novembra 2010 poskytujeme program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet (aktualizované 1.1.2016). Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné.

Poskytované pre kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy (nové od 1.1.2016)
 • vychovávateľ (nové od 1.1.2016)

NIE pre "ZAČÍNAJÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC", UČITEĽ ZUŠ a jazykovej školy!!!

Ak nespĺňajú túto podmienku, školenie môžu absolvovať bez nároku na kredity.

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu:8 kreditov
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (14 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne)

Rozpis školení na školský rok 2019/2020 (1.polrok)

Podmienkou účasti na vzdelávaní je:

 1. elektronická registrácia v poslednom stĺpci tabuľky
 2. odovzdanie vyplnenej papierovej prihlášky (klik) s dátumom minimálne 10 dní pred začatím kurzu lektorovi na 1.stretnutí
 3. Program školenia (klik)
 4. Kontakt na lektorov školení

Upozornenie: Maximálny počet účastníkov vzdelávania je cca 12, odporúčame registrovať sa čo najskôr.

Pre úspešné ukončenie vzdelávania je potrebné zúčastniť sa všetkých 3 stretnutí!

Dátumy stretnutí 2019MestoMiesto a čas konaniaElektronická registrácia
23.9.-21.10.-18.11. Dubová pri Modre
ZŠ Dubová, Hlavná 24, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Romana Galambošová
ukončená
23.9.–15.10.–11.11. Horná Ždaňa
Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa 107, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
ukončená
24.9.-22.10.-19.11. Ružomberok Gymnázium, Š.Moyzesa 21, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dušan Dírer
ukončená
 25.9.-23.10.-27.11. Levice Obchodná akadémia, K.Kittenbergera 2, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Mészárosová
ukončená
25.9.-23.10-13.11.  Tvrdošín ZŠ Š.Šmálika, Školská 166, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Šoltésová
ukončená
 26.9.-17.10.-26.11. Bratislava Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kornélia Lohyňová
 ukončená
26.9.-24.10.-28.11. Nové Zámky Gymnázium P.Pázmáňa, Letomostie 3, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Peternai
 ukončená
27.9.-25.10.-22.11. Žitavany ZŠ J.V.Šimka, Šimkova 40, od 14:15 do 18:45
Lektorka: Gabriela Turčanová
 ukončená
27.9.-23.10.-22.11. Poprad ZŠ s MŠ, Jarná 13, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
 ukončená
27.9.-25.10.-22.11. Košice

Gymnázium, Opatovská cesta 7, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová

ukončená
27.9.-25.10.-22.11. Humenné Základná škola, Dargovských hrdinov 19, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Čepová
ukončená
28.9.-26.10.-23.11. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická, Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová
ukončená
28.9.-26.10.-23.11. Košice  adresa školy bude upresnená, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
ukončená
22.10.-12.11.-3.12. Bratislava Obchodná akadémia, Račianska 107, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
čoskoro znovuotvorená!!!
1.10.-29.10.-26.11. Zlaté Moravce ZŠ, Mojmírova 2, od 14:15 do 18:45
Lektorka: Gabriela Turčanová
ukončená
4.10.-29.10.-22.11. Stará Ľubovňa CVČ Farbiarska 35/7, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Soňa Sosenková
ukončená
7.10.–28.10.–25.11. Zvolen ZŠ, Jilemnického 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
ukončená
7.10.-4.11.-2.12. Vráble ZŠ sv.Vojtecha, Levická 903, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Gabriela Turčanová
ukončená
11.10.-8.11.-6.12.   Ilava ZŠ, Medňanská 514/5, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Jana Koštialiková
 TU
 16.10.-6.11.-4.12.  Prešov  adresa školy bude upresnená, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
 TU
 18.10.-8.11.-29.11. Komárno  adresa školy bude upresnená, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Alexandra Gábor
 TU
19.10.-9.11.-7.12. Považská Bystrica SOŠ, Slovenských partizánov 1129/49, od 9:00 do 13:30
Lektorka: Zuzana Christozova
TU
14.11.-28.11.-14.1. Žilina Súkromná ZŠ, Oravská 11, od 14:45 do 19:15
Lektor: Marcel Prievozník
TU
 5.12.- 17.12.-3.2.2020 Žilina  Súkromná ZŠ, Oravská 11, od 14:45 do 19:15
Lektor: Marcel Prievozník
 TU
  Michalovce bude doplnené  

Ukončené školenia 2019

Ukončené školenia 2018

Ukončené školenia 2017

Ukončené školenia 2016

Ukončené školenia 2015

Ukončené školenia 2014

*Ak je registrácia na vami vybrané školenie už ukončená, kontaktujte NSS.

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca september:
Mgr. Eva Križanovičová, ZŠ Družstevná pri Hornáde
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large