Registrácia Prihláste sa

COVID-19

Všetky prezenčné stretnutia sa z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu odkladajú na neurčito. O pokračovaní v jednotlivých prezenčných vzdelávacích kurzoch Vás budeme informovať.

 

Za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania po 1.9.2019 sa vydávajú osvedčenia ako doteraz. Kredity sa už nebudú môcť použiť na kreditový príplatok, ale účastníci vzdelávania použijú osvedčenia ako súčasť portfólia na atestácie.

Od novembra 2010 poskytujeme program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet (aktualizované 1.1.2016). Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné.

Poskytované pre kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy (nové od 1.1.2016)
 • vychovávateľ (nové od 1.1.2016)

NIE pre "ZAČÍNAJÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC", UČITEĽ ZUŠ a jazykovej školy!!!

Ak nespĺňajú túto podmienku, školenie môžu absolvovať bez nároku na získanie osvedčenia.

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (14 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne)

Rozpis školení na školský rok 2019/2020 (2.polrok)

Podmienkou účasti na vzdelávaní je:

 1. elektronická registrácia v poslednom stĺpci tabuľky
 2. odovzdanie vyplnenej papierovej prihlášky (klik) s dátumom minimálne 10 dní pred začatím kurzu lektorovi na 1.stretnutí
 3. Program školenia (klik)
 4. Kontakt na lektorov školení

Upozornenie: Maximálny počet účastníkov vzdelávania je cca 12, odporúčame registrovať sa čo najskôr.

Pre úspešné ukončenie vzdelávania je potrebné zúčastniť sa všetkých 3 stretnutí!

Dátumy stretnutí 2020MestoMiesto a čas konaniaElektronická registrácia
24.1.-21.2.-20.3. Ilava
ZŠ Medňanská 514/5, Ilava, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Janka Koštialiková
zrušené
25.1.-15.2.-21.3. Považská Bystrica
SOŠ, Slovenských partizánov 1129, od 9:00 do 13:30
Lektorka: Zuzana Christozova
ukončená
27.1.-17.2.-16.3. Horná Ždaňa
ZŠ s MŠ SNP,  č.107, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
ukončená
 7.2.-6.3.-3.4. Ilava  ZŠ Medňanská 514/5, Ilava, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Janka Koštialiková
ukončená
8.2.-14.3-4.4. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická, Stojan 1, od 8.30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová
ukončená
10.2.-23.3.-20.4. Dubová pri Modre ZŠ Dubová, Hlavná 24, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Romana Galambošová
ukončená
 11.2.-10.3.-21.4. Levice  OA K. Kittenbergera 2, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Mészárosová
zrušené
11.2.-10.3.-7.4.   Prešov  CVČ Októbrová 30, od 15:15 do 19:45
Lektorka: Katarína Hvizdová
ukončená
11.2.-??-21.4. Bratislava OA Račianska 107, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
ukončená
11.2.-x-x
(bude doplnené)
Kuzmice MŠ Kuzmice, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Anna Bardzaková
ukončená
13.2.-5.3.-16.4. Nové Zámky Gymnázium P.Pázmáňa, Letomostie 3, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Zuzana Peternai

ukončená

14.2-??.3.-3.4. Košice Gymnázium Opatovská cesta, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
ukončená
14.2-13.3.-3.4. Poprad ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
ukončená
 17.2.-9.3.-6.4. Zvolen ZŠ Jilemnického 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
ukončená
17.2.-3.3.-16.4. Žilina Súkromné gymnázium, Oravská cesta, od 14:45 do 19:15
Lektor: Marcel Prievozník
ukončená
19.2.-18.3.-15.4. Tvrdošín ZŠ Š.Šmálika, Školská 166, od 14:15 do 18:45
Lektorka: Ivana Šoltésová
ukončená
3.3.-24.3.-12.5. Levice OA K. Kittenbergera 2, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Zuzana Mészárosová
ukončená
25.3.–22.4.–20.5.   Humenné ZŠ Dargovských hrdinov 19, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Čepová
zrušené
    ...ďalšie školenia budú doplnené začiatkom januára podľa návrhov ambasádorov  

Ukončené školenia 2019

Ukončené školenia 2018

Ukončené školenia 2017

Ukončené školenia 2016

Ukončené školenia 2015

Ukončené školenia 2014

*Ak je registrácia na vami vybrané školenie už ukončená, kontaktujte NSS.

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca jún:
Mgr. Stanislava Jenesová, ŠUP, Levice
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large