Registrácia eTwinning Live

Od novembra 2010 poskytujeme program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet (aktualizované 1.1.2016). Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné.

Poskytované pre kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy (nové od 1.1.2016)
 • vychovávateľ (nové od 1.1.2016)

NIE pre "ZAČÍNAJÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC", UČITEĽ ZUŠ a jazykovej školy!!!

Ak nespĺňajú túto podmienku, školenie môžu absolvovať bez nároku na kredity.

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu:8 kreditov
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (14 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne)

Rozpis školení na rok 2018

Podmienkou účasti na vzdelávaní je:

 1. elektronická registrácia v poslednom stĺpci tabuľky
 2. odovzdanie vyplnenej papierovej prihlášky (klik) s dátumom minimálne 10 dní pred začatím kurzu lektorovi na 1.stretnutí
 3. Program školenia (klik)
 4. Kontakt na lektorov školení

Upozornenie: Maximálny počet účastníkov vzdelávania je cca 12, odporúčame registrovať sa čo najskôr.

Dátumy stretnutíMestoMiesto a čas konaniaElektronická registrácia
13.1.-10.2.-10.3. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Kovaličová Darina
uzavretá
20.1.-17.2.-17.3. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Kovaličová Darina
TU
19.1.-9.2.-20.2. Bardejov ZŠ Wolkerova, od 14:00 do 18:30
Lekrorka: Sosenková Soňa
TU
23.1.-20.2.-20.3. Bratislava Hotelová akadémia Mikovíniho, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Lohyňová Kornélia
TU
25.1-1.3.-22.3. Tvrdošín ZŠ Š. Šmálika, Školská 166, Tvrdošín, od 14:00
Lektorka: Ivana Šoltésová
TU
26.1.-26.2.-23.3. Ilava ZŠ Medňanská, od 14:00 - 18:30
Lektorka: Koštialiková Jana
TU
26.1.-16.2.-23.3. Stará Ľubovňa CVČ Farbiarska 35/7, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Sosenková Soňa
TU
ZMENA
1.2.-13.2.-15.3.
Žilina

ZŠ Lichardova, od 14:45 do 19:15
Lektor: Prievozník Marcel

TU
5.2.-5.3.-26.3. Horná Ždaňa ZŠ SNP, od 13:30 do 18:00
lektorka: Píšová Alena
TU
6.2.-6.3.-6.4. Humenné ZŠ Dargovských hrdinov, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Čepová Ivana
TU
6.2.-6.3.-10.4. Ružomberok Gymnázium Š.Moyzesa 21, od14:00 do 18:30
Lektor: Dírer Dušan
TU
7.2.-21.2.-4.4. Levice OA K.Kittenbergera, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Mészárosová Zuzana
TU
8.2.-27.2.-5.4. Prievidza ZŠ P.Dobšinského 746/5, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Malegová Silvia
TU
8.2.-1.3.-29.3. Rimavská Sobota ZŠ P.K Hostinského, od 14:00 do 18:30
lektorka: Veľochová Anna

TU

9.2.-9.3.-6.4. Košice ZŠ Jenisejská, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Hvizdová Katarína
TU
9.2.-9.3.-6.4. Poprad ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Krížovská Gabriela
uzavretá
9.2.-2.3.-6.4. Žitavany ZŠ J.V.Šimka, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Turčanová Gabriela
TU
9.2.-9.3.-6.4. Ilava ZŠ Medňanská, od 14:00 - 18:30
Lektorka: Koštialiková Jana
TU
10.2.-10.3.-7.4. Košice ZŠ Jenisejská, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Hvizdová Katarína
TU
12.2.-15.3.-10.4. Zvolen ZŠ Jilemnického 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Píšová Alena
TU
14.2.-14.3.-11.4. Nitra adresa školy bude upresnená, od 14:45 do 19:15
Lektorka: Turčanová Gabriela
TU
16.2-16.3-13.4. Poprad ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Krížovská Gabriela
uzavretá
20.2.-27.3.-24.4. Bratislava Obchodná akadémia Račianska, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Bažíková Kamila
TU
23.2-23.3-20.4 Poprad ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Krížovská Gabriela
TU
23.2.-16.3.-20.4. Svidník ZŠ Karpatská, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Hvizdová Katarína
TU
8.3.-22.3.-26.4. Čadca

Adresa školy bude upresnená, od 14:45 do 19:15
lektor: Prievozník Marcel

TU
8.3.-5.4.-26.4. Tvrdošín ZŠ Š.Šmálika, Školská 166, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Šoltésová Ivana
TU
9.3.-6.4.-11.5. Prešov

CZŠ s MŠ bl.P.P.Gojdiča, popoludní - bude upresnené
Lektorka: Vinjarová Martina

TU

19.3.- 23.4.-21.5. Sabinov adresa ZŠ a čas konania (popoludní medzi 14:00-15:00) budú upresnené
Lektorka: Vinjarová Martina

TU

Ukončené školenia 2017

Ukončené školenia 2016

Ukončené školenia 2015

Ukončené školenia 2014

*Ak je registrácia na vami vybrané školenie už ukončená, kontaktujte NSS.

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca január:
Mgr. Miroslav Juriš a Mgr. Monika Jurišová
zu logoeuropean schoolnetlogo-minedu-skrodina a skola cervene logologo-large