Registrácia Prihláste sa

Za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania po 1.9.2019 sa vydávajú osvedčenia ako doteraz. Kredity sa už nebudú môcť použiť na kreditový príplatok, ale účastníci vzdelávania použijú osvedčenia ako súčasť portfólia na atestácie.

Od novembra 2010 poskytujeme program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet (aktualizované 1.1.2016). Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné.

Poskytované pre kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy (nové od 1.1.2016)
 • vychovávateľ (nové od 1.1.2016)

NIE pre "ZAČÍNAJÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC", UČITEĽ ZUŠ a jazykovej školy!!!

Ak nespĺňajú túto podmienku, školenie môžu absolvovať bez nároku na získanie osvedčenia.

Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (14 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne)

Rozpis školení na školský rok 2019/2020 (2.polrok)

Podmienkou účasti na vzdelávaní je:

 1. elektronická registrácia v poslednom stĺpci tabuľky
 2. odovzdanie vyplnenej papierovej prihlášky (klik) s dátumom minimálne 10 dní pred začatím kurzu lektorovi na 1.stretnutí
 3. Program školenia (klik)
 4. Kontakt na lektorov školení

Upozornenie: Maximálny počet účastníkov vzdelávania je cca 12, odporúčame registrovať sa čo najskôr.

Pre úspešné ukončenie vzdelávania je potrebné zúčastniť sa všetkých 3 stretnutí!

Dátumy stretnutí 2020MestoMiesto a čas konaniaElektronická registrácia
24.1.-21.2.-20.3. Ilava
ZŠ Medňanská 514/5, Ilava, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Janka Koštialiková
zrušené
25.1.-15.2.-21.3. Považská Bystrica
SOŠ, Slovenských partizánov 1129, od 9:00 do 13:30
Lektorka: Zuzana Christozova
ukončená
8.2.-14.3-4.4. Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická, Stojan 1, od 8.30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová
TU
27.1.-17.2.-16.3. Horná Ždaňa
ZŠ s MŠ SNP,  č.107, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
TU
 7.2.-6.3.-3.4. Ilava  ZŠ Medňanská 514/5, Ilava, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Janka Koštialiková
TU
 10.2.-9.3.-6.4. Zvolen ZŠ Jilemnického 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
TU
10.2.-23.3.-20.4. Dubová pri Modre ZŠ Dubová, Hlavná 24, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Romana Galambošová
TU
 11.2.-10.3.-21.4. Levice  OA K. Kittenbergera 2, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuana Mészárosová
TU
11.2.-10.3.-7.4.   Prešov  CVČ Októbrová 30, od 15:15 do 19:45
Lektorka: Katarína Hvizdová
TU
11.2-10.3.-7.4.   Humenné ZŠ Dargovských hrdinov 19, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Čepová
TU
11.2.-10.3.-21.4. Bratislava OA Račianska 107, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
TU
13.2.-5.3.-16.4. Nové Zámky Gymnázium P.Pázmáňa, Letomostie 3, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Zuzana Peternai

TU

14.2-13.3.-3.4. Košice Gymnázium Opatovská cesta, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
TU
14.2-13.3.-3.4. Poprad ZŠ s MŠ Jarná 3168/13, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
TU
17.2.-3.3.-16.4. Žilina Súkromné gymnázium, Oravská cesta, od 14:45 do 19:15
Lektor: Marcel Prievozník
TU
19.2.-18.3.-15.4. Tvrdošín ZŠ Š.Šmálika, Školská 166, od 14:15 do 18:45
Lektorka: Ivana Šoltésová
TU
    ...ďalšie školenia budú doplnené začiatkom januára podľa návrhov ambasádorov  

Ukončené školenia 2019

Ukončené školenia 2018

Ukončené školenia 2017

Ukončené školenia 2016

Ukončené školenia 2015

Ukončené školenia 2014

*Ak je registrácia na vami vybrané školenie už ukončená, kontaktujte NSS.

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca január:
Ing. Kamila Bažíková, OA Račianska
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large