Registrácia Prihláste sa

Od novembra 2010 poskytujeme program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet (aktualizované 1.1.2016). Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné.

Poskytované pre kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy (nové od 1.1.2016)
 • vychovávateľ (nové od 1.1.2016)

NIE pre "ZAČÍNAJÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC", UČITEĽ ZUŠ a jazykovej školy!!!

Ak nespĺňajú túto podmienku, školenie môžu absolvovať bez nároku na kredity.

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu:8 kreditov
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná (14 hodín prezenčne a 16 hodín dištančne)

Rozpis školení na školský rok 2018/2019 (2.polrok)

Podmienkou účasti na vzdelávaní je:

 1. elektronická registrácia v poslednom stĺpci tabuľky
 2. odovzdanie vyplnenej papierovej prihlášky (klik) s dátumom minimálne 10 dní pred začatím kurzu lektorovi na 1.stretnutí
 3. Program školenia (klik)
 4. Kontakt na lektorov školení

Upozornenie: Maximálny počet účastníkov vzdelávania je cca 12, odporúčame registrovať sa čo najskôr.

Pre úspešné ukončenie vzdelávania je potrebné zúčastniť sa všetkých 3 stretnutí!

Dátumy stretnutí 2019MestoMiesto a čas konaniaElektronická registrácia
25.1.-22.2.-22.3. Ilava ZŠ Medňanská, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Janka Koštialiková
ukončená
25.1.-22.2.-15.3. Stará Ľubovňa CVČ, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Soňa Sosenková
zrušené
25.1.-15.2.-15.3. Košice Gymnázium Opatovská, od 15:30 do 20:00
Lektorka: Katarína Hvizdová
ukončená
26.1.-16.2.-16.3. Kechnec, okr. Košice ZŠ Kechnec, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
ukončená
4.2.-25.2.-1.4. Horná Ždaňa ZŠ SNP, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
zrušené
7.2.-7.3.-11.4. Dubová pri Modre

ZŠ Dubová, Hlavná 24, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Romana Galambošová

zrušené
8.2.-8.3.-8.4. Poprad

ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská

ukončená
8.2.-8.3.-5.4. Žitavany ZŠ J.V.Šimka, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Gabriela Turčanová
zrušené
9.2.-9.3.-30.3. Zemplínske Hámre
okr. Snina
ZŠ s MŠ Zemplínske Hámre, od 8:00 do 12:30
Lektorka: Katarína Hvizdová
ukončená
ZMENA!
9.2.-9.3.-6.4.
Spišská Nová Ves SOŠ ekonomická, Stojan 1, od 8:30 do 13:00
Lektorka: Darina Kovaličová
ukončená
12.2.-5.3.-9.4. Bratislava OA Račianska, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Kamila Bažíková
zrušené
13.2.-6.3.-3.4. Levice OA K.Kittenbergera, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Mészárosová
ukončená
14.2.-14.3.-10.4. Michalovce ZŠ Okružná, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Anna Bardzaková
ukončená
ZMENA!
14.2.-28.2.-10.4.
Žilina ZŠ Lichardova, od 14:45 do 19:15
Lektor: Marcel Prievozník
ukončená
15.2.-15.3.-12.4. Ilava ZŠ Medňanská, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Janka Koštialiková
zrušené
15.2.-15.3.-15.4. Poprad ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
ukončená
ZMENA!
20.2.-20.3.-15.4.
Bratislava Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Kornélia Lohyňová
ukončená
ZMENA!
20.2.-20.3.-10.4.
Tvrdošín ZŠ Š. Šmálika, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Šoltésová
ukončená
21.2.-21.3.-17.4. Nové Zámky Gymnázium P.Pázmáňa s VJM, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Zuzana Peternai
ukončená
22.2.-15.3.-26.4. Žilina Gymnázium Veľká Okružná, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Zuzana Christozová
ukončená
27.2.-27.3.-24.4. Ružomberok Gymnázium Š.Moyzesa, od 14:00 do 18:30
Lektor: Dušan Dírer
ukončená
ZMENA!
27.2.-26.3.-29.4.
Humenné ZŠ Dargovských hrdinov, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Čepová
ukončená
ZMENA!
5.3.-26.3.-2.5.
Prešov Cirkevná ZŠ s MŠ, Bl.P.P.Gojdiča, Bernolákova 1, od 14:30 do 19:00
Lektorka: Martina Vinjarová
ukončená
11.3.-8.4.-6.5. Zvolen ZŠ Jilemnického 1, od 13:30 do 18:00
Lektorka: Alena Píšová
ukončená
ZMENA!
20.3.-24.4.-16.5.
Humenné Cirkevná spojená škola Duchnovičova 24, od 14:00 do 18:30
Lektorka: Ivana Čepová
ukončená
29.3.-26.4.-27.5. Poprad ZŠ s MŠ Jarná, od 15:00 do 19:30
Lektorka: Gabriela Krížovská
ukončená

Ukončené školenia 2018

Ukončené školenia 2017

Ukončené školenia 2016

Ukončené školenia 2015

Ukončené školenia 2014

*Ak je registrácia na vami vybrané školenie už ukončená, kontaktujte NSS.

zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large