Registrácia Prihláste sa

Učiteľom, ktorí sú registrovaní v portáli eTwinning (v prípade problémov s registráciou kontaktujte NSS) a majú záujem pracovať v projekte, ponúkame možnosť zúčastniť sa niektorého z týchto typov podujatí:

  1. eTwinning seminár - organizovaný najmä za účelom nájdenia vhodného projektového partnera pre prácu v programe eTwinning, ale tiež oboznámenie sa s programom eTwinning a s využívaním IKT.
  2. PDW - Odborný workshop zameraný na profesionálny rozvoj (Professional Development Workshop). PDW majú za cieľ nielen oboznámiť účastníkov s programom eTwinning a ponúknuť možnosť rozvoja európskej spolupráce s použitím IKT, ale hlavným cieľom je ponúknuť profesijný rozvoj v konkrétnej oblasti, na ktorú sú zamerané. Sú vhodné pre prokročilých v eTwinningu.
  3. Minikonferencie
  4. Národné aktivity

Viac o jednotlivých typoch podujatí sa dozviete TU

Účasť na podujatiach je pre vybraných účastníkov bezplatná.
V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie ohľadom pandémie koronavírusu je väčšina ponúkaných medzinárodných eTwinning seminárov a PDW v apríli a máji 2020 zrušená, alebo presunutá na 2.polrok 2020.
V prípade potvrdenia podujatia bude registrácia naň znovu otvorená!

Miesto a termín podujatia
rok 2020
Téma a typ podujatiaCieľová skupinaKomunikačný jazykRegistrácia

Francúzsko, Lyon, 20.-22.3.

eTwinning seminar

francúzsky hovoriaci učitelia ZŠ, vek žiakov: 9-14

francúzsky zrušené (COVID-19)
Škótsko, Edinburgh,23.-25.4. eTwinning seminar on Primary School subjects interested in theme Climate Change
primary school teachers, pupil´s age: 4-11   English zrušené (COVID-19)
Lotyšsko, Sigulda, 22-25.4. eTwinning seminar Coding in elementary school  primary school teachers, pupil´s age: 6 – 12   English zrušené (COVID-19)
Turecko, Antalya,
nový termín: 15.-17.10.
eTwinning seminar How digital learning changes schools and education for all teachers English zrušené (COVID-19)
Maďarsko, Budapešť, 22.-24.4. PDW for vocational education and training schools VET teachers / učitelia škôl odborného vzdelávania a prípravy English zrušené (COVID-19)
Grécko, Kalamata, zmena termínu eTwinning seminar The vital 21.st century skills for eTwinners - Digital Competences Open for all teachers for beginners & Intermediate levels in eTwinning English zrušené (COVID-19)
Bulharsko, Sofia, 14.-16.5. eTwinning seminar for beginners beginners in eTwinning English zrušené (COVID-19)
Dánsko, Roskilde, 18.-20.5. eTwinning seminar Music in eTwinning Music teachers only, teaching in primary and lower secondary education English zrušené (COVID-19)
Arménsko, Aghveran, 14.-17.5. eTwinning Seminar My first steps in eTwinning newcomers in eTwinning English zrušené (COVID-19)
Bratislava, 21.-23.5. eTwinning seminar Barriers in eTwinning. Let's overcome them! lower secondary teachers English zrušené (COVID-19)

Španielsko, tbc
zmena termínu

eTwinning seminar for VET teachers VET teachers / učitelia škôl odborného vzdelávania a prípravy English zrušené (COVID-19)
ČR, Praha,
zmena termínu na november
Thematic Conference eTwinning School headmasters and teachers from eTwinning Schools English TU
Gruzínsko, Tbilisi
zmena termínu na november/december
eTwinning seminar Digital learning and its effect on students' life for all teachers English TU
Azerbajdžan, Baku, 1.-3.6 eTwinning seminar „Digital Learning and Technology in eTwinning“ Secondary school teachers, intermediate experience in eTwinning English TU
Srbsko, Belehrad, jún Slovanský seminár učitelia MŠ, ZŠ a SŠ, začiatočníci a mierne pokročilí v eTwinningu slovanské jazyky TU
Rakúsko, Viedeň, jún eTwinning seminar for teachers in Danube region teachers of pupils 11-19 years old English TU
Poľsko, Varšava, 2.-5.7. eTwinning seminar Entrepreneurship teachers of any subjects from vocational schools English TU
ČR, Poděbrady, 18.-21.8. Letná dielňa pre "malotriedky" učitelia MŠ, ZŠ a SŠ, začiatočníci a mierne pokročilí v eTwinningu český TU
Lotyšsko, tbc, august eTwinning seminar Storytelling English and literature teachers English TU
Portugalsko, tbc, 3.-5.9. eTwinning seminar Climate Change teachers of all levels English TU
Bosna a Hercegovina, Sarajevo, 23.-25.9. PDW Let's use digital knowledge to learn about climate change advanced in eTwinning English TU
Grécko, Atény, 24.-26.9. eTwinning seminar Media literacy for eTwinners teachers of all levels English TU

Medzinárodné podujatia budú priebežne aktualizované príp.doplnené o nové akcie podľa informácií z organizujúcich NSS-iek. Sledujte našu stránku.

Medzinárodné podujatia eTwinning v roku 2019

Medzinárodné podujatia eTwinning v roku 2018

Medzinárodné podujatia eTwinning v roku 2017

Medzinárodné podujatia eTwinning v roku 2016

Medzinárodné podujatia eTwinning v roku 2015

Nové školenia
Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca február:
Ing. Marta Rovná, ZŠ Kulíškova Bratislava
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large