Registrácia Prihláste sa
Pole vyznačené červenou treba vyplniť !
Vyberte seminár podľa názvu
Priezvisko a meno:
E-mail :
Tel.kontakt :
Názov školy:
Ulica:
Mesto:
Meno riaditeľa školy:
Email riaditeľa školy:
Vyučované predmety:
Vek žiakov:
Jazykové znalosti:
(uveďte aký cudzí jazyk a na akej úrovni ovládate, napr. angličtina – pokročilý, B2)
Vaše skúsenosti s programom eTwinning :
(výber z 1 alebo viacerých možností)
Som začiatočník bez registrácie v eTwinningu
Som registrovaný v eTwinningu
Absolvoval som školenie eTwinning

akreditované,

neakreditované,

elearningové

Mám projekt eTwinning
Získal som QL, EQL
Motivácia:
(napíšte čo je Vašou motiváciou na účasť na seminári, ako plánujete využiť získané skúsenosti pre Vás a Vašich žiakov v škole. V slovenčine a v komunikačnom jazyku seminára)
Ako ste sa dozvedeli o programe eTwinning? :
Zúčastnili ste sa v minulosti akcie eTwinning?
(ak áno, kedy a kde. Nie je to prekážkou Vašej ďalšej účasti)
Som oboznámená/ý s Podmienkami nakladania s osobnými údajmi vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zverejnených na webovom sídle organizátora podujatí.
Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca február:
Ing. Marta Rovná, ZŠ Kulíškova Bratislava
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large