Registrácia Prihláste sa

ONLINE VZDELÁVANIA sú obdobou známych webinárov, avšak aby ste mohli vstúpiť do video-konferenčnej miestnosti v prostredí Adobe Connect, musíte byť registrovaní v platforme eTwinning a byť prihlásení v prostredí eTwinning Live.

Absolventi vzdelávania dostanú e-mailom CERTIFIKÁT

Online vzdelávania sa konajú v popoludňajších až podvečerných hodinách. Našimi lektormi sú ambasádori programu eTwinning. Potrebujete mať doma len PC, notebook či tablet, prístup na internet a prípadne slúchadlá. Dôležité je poznať svoje prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) do eTwinning Live. Ak ich neviete, prosím kontaktujte vašu NSS TU

Samozrejme sú bezplatné!

Podrobný návod ako sa registrovať do platformy eTwinning?

Návod ako sa prihlásiť a pripojiť na oline vzdelávanie

** najskôr sa prihláste do eTwinning Live (v inom okne vášho prehliadača) a potom kliknite na prihlasovací link v tabuľke

Dátum 2020
čas
LektorOnline vzdelávanie

13.5.

od 18:00 do 19:00

Zuzana Christozova


eTwinning časť 2
Projektové vyučovanie ako podpora pri online vzdelávaní žiakov

Ešte nie ste súčasťou projektu eTwinning? Hľadáte nové možnosti v online vzdelávaní žiakov? Viete, že teraz je možné založiť vnútroškolský eTwinning projekt učiteľov z jednej škole? Viete využiť realizáciu eTwinningového projektu a funkcionality TwinSpace pri rozvíjaní kľúčových kompetencií a tvorbe portfólia Vašich žiakov ako podkladov pre hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov aj počas domácej prípravy?

Online vzdelávanie je určený začiatočníkom, ktorí už absolvovali časť 1, 27.4.. Bude zamerané na predstavenie portálu eTwinning, ukážky práce v eTwinning Live i v TwinSpace. Predstavené tiež budú základy práce s vybranými nástrojmi WEB 2.0 a postup pri založení vnútroškolského projektu. Zameriame sa na vkladanie IKT nástrojov na stránky projektu a prácu so žiakmi.

Prihlásenie: https://live.etwinning.net/events/event/118497


17.5.

od 19:00 do 20:00

Gabriela Krížovská


Praktická práca s aplikáciou ZOOM pre učiteľov

Praktická práca s videokonferenčným nástrojom ZOOM pre zvládnutie vzdelávania v čase pandémie a nielen počas nej. Nástroj a jeho podporné moduly pre vhodné použitie počas vyučovanie na všetkých typoch škôl.

Prihásenie: https://live.etwinning.net/events/event/119109


ZMENA TERMÍNU na 5.6.

od 18:00 do 19:00


Kornélia Lohyňová

 
Wellbeing, I. časť

Toto je prvý zo série online vzdelávaní na tému "Wellbeing". Wellbeing je nielen naša subjektívna spokojnosť, ale je to kombinácia nášho duševného a fyzického zdravia, našej potreby a schopnosti mať kvalitné vzťahy, zmysel života, svoje miesto v komunite. Budeme sa zaoberať tým, ako sa cítiť viac šťastným, ale aj ako využiť vedecké poznatky na zlepšenie svojho wellbeing.

Prihláseniehttps://live.etwinning.net/events/event/119685


19.5.

od 18:00 do 19:00

Zuzana Christozova

 
eTwinning - časť 1
Projektové vyučovanie ako podpora pri online vzdelávaní žiakov

Ešte nie ste súčasťou projektu eTwinning? Hľadáte nové možnosti v online vzdelávaní žiakov? Viete, že teraz je možné založiť vnútroškolský eTwinning projekt učiteľov z jednej školy? Viete využiť realizáciu eTwinningového projektu a funkcionality TwinSpa ce pri rozvíjaní kľúčových kompetencií a tvorbe portfólia Vašich žiakov ako podkladov pre hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov aj počas domácej prípravy?

Online vzdelávanie je určené začiatočníkom. Bude zameraný na predstavenie portálu eTwinning, ukážky práce v eTwinning Live i v TwinSpace. Predstavené tiež budú základy práce s vybranými nástrojmi WEB 2.0 a postup pri založení vnútroškolského projektu.

Prihláseniehttps://live.etwinning.net/events/event/118502

20.5.

od 18:00 do 19:00


Katarína Hvizdová


Ako na kritické myslenie

V súčasnosti sa do popredia vzdelávacieho procesu dostal žiak a jeho záujem o vyučovanie. Práve vnútorná motivácia a vlastné skúsenosti žiaka by sa pre učiteľa mali stať odrazovým mostíkom na vytvorenie efektívneho vyučovania, ktoré by malo žiaka pripraviť na praktický život. Žiak pri učení nepreberá hotové poznatky, ale konštruuje ich na základe predchádzajúcich skúseností a predtým osvojených znalostí. V projektovom vyučovaní má kritické myslenie neodmysliteľné postavenie.

21.5.

od 18:00 do 19:00

Zuzana Mészárosová


Vnútroškolské projekty eTwinning

Počas online vzdelávania vám povieme ako využiť novinku - vnútroškolský projekt eTwinning pre zvládnutie dištančného vzdelávania na školách. Aký je význam a benefity vnútroškolských projektov, predstavíme praktické ukážky a príklady využitia TwinSpace priestoru na dištančné vzdelávanie na škole, vhodné pre využitie vzdelávania na ZŠ a SŠ. Otvoríme tiež "Poradňu", kde poskytneme priestor na vaše otázky týkajúce sa eTwinning projektov všeobecne a tiež funkcionalít prostredí eTwinning Live a TwinSpace.

Prihlásenie: https://live.etwinning.net/events/event/119292

25.5.

od 18:00 do 19:00


Katarína Hvizdová


Aktivity na spestrenie projektového vyučovania pre MŠ a I. stupeň ZŠ

Všetky deti sú deťmi. Nie oni by mali zapadnúť do učiteľovho sveta, ale učiteľ by mal zapadnúť do ich. Učiteľ je ten kto odovzdáva svoje vedomosti a motivuje žiakov učiť sa. Projektové vyučovanie je vyučovanie, ktoré dokazuje, že škola nemusí byť nuda a že poznatky a vedomosti sa dajú naučiť bez memorovania a nudného výkladu. Prostredníctvom online vzdelávnia sa naučíte vytvárať netradičné podmienky vo vyučovaní a pomocou netradičných prístupov, nástrojov a aktivít ich integrovať do každodenného života.

Prihláseniehttps://live.etwinning.net/events/event/118443


27.5.

od 18:00 do 19:00

Zuzana Christozova

 
eTwinning časť 2
Projektové vyučovanie ako podpora pri online vzdelávaní žiakov

Ešte nie ste súčasťou projektu eTwinning? Hľadáte nové možnosti v online vzdelávaní žiakov? Viete, že teraz je možné založiť vnútroškolský eTwinning projekt učiteľov z jednej škole? Viete využiť realizáciu eTwinningového projektu a funkcionality TwinSpace pri rozvíjaní kľúčových kompetencií a tvorbe portfólia Vašich žiakov ako podkladov pre hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov aj počas domácej prípravy?

Online vzdelávanie je určený začiatočníkom, ktorí už absolvovali časť 1. Bude zamerané na predstavenie portálu eTwinning, ukážky práce v eTwinning Live i v TwinSpace. Predstavené tiež budú základy práce s vybranými nástrojmi WEB 2.0 a postup pri založení vnútroškolského projektu. Zameriame sa na vkladanie IKT nástrojov na stránky projektu a prácu so žiakmi.

Prihláseniehttps://live.etwinning.net/events/event/118500

16.6.

od 16:00 do 17:30

Marcel Prievozník

 

IKT hry na podporu motivácie žiakov (2. časť)

Ďalší diel zo seriálu IKT nástrojov podporujúcich hru ako prostriedok motivácie žiakov. V súčasnosti máme ako učitelia k dispozícii pomerne veľké množstvo IKT nástrojov, pomocou ktorých si žiaci precvičujú svoje zručnosti a vedomosti a ktoré poskytujú učiteľovi spätnú väzbu v rôznych formách. V tomto online stretnutí si budeme postupne predstavovať...

Prihlásenie: https://live.etwinning.net/events/event/121573

 

 

17.6.

od 18:00 do 19:00

 


Kornélia Lohyňová

 
Wellbeing, II. časť

Toto je druhý zo série webinárov na tému "Wellbeing". Wellbeing je nielen naša subjektívna spokojnosť, ale je to kombinácia nášho duševného a fyzického zdravia, našej potreby a schopnosti mať kvalitné vzťahy, zmysel života, svoje miesto v komunite. Budeme nadväzovať na prechádzajúci webinár a zameriame sa na to, ako zlepšiť svoje wellbeing aj z pohľadu neurovedy.

Prihlásenie: https://live.etwinning.net/events/event/120137

 

ZMENA!
18.6.

od 18:00 do 19:00

Katarína Hvizdová


Nástroje študenta 3.tisícročia

V modernom svete sa čoraz viac stretávame s rôznymi technológiami a nemôžeme sa čudovať, že začínajú prenikať aj do životov našich študentov, ktorí bojujú s tradičnými spôsobmi výuky alebo písaním poznámok. Ako technológie ovplyvňujú dnešných študentov, ako sa dajú zmysluplne použiť na každej jednej hodine a ako sa vyhnúť písaniu poznámok sa dozviete prostredníctvom tohto webinára.

Prihlásenie: https://live.etwinning.net/events/event/12155623.6.

od 16:00 do 17:30

Marcel Prievozník

 
IKT hry na podporu motivácie žiakov (3. časť)


Ďalší diel zo seriálu IKT nástrojov podporujúcich hru ako prostriedok motivácie žiakov. V súčasnosti máme ako učitelia k dispozícii pomerne veľké množstvo IKT nástrojov, pomocou ktorých si žiaci precvičujú svoje zručnosti a vedomosti a ktoré poskytujú učiteľovi spätnú väzbu v rôznych formách. Na tomto online stretnutí si budeme postupne predstavovať a do detailov opisovať funkcionality, typy a triky týchto užitočných nástrojov. V tomto dieli sa zameriame na nástroj Triventy a Gimkit, porovnáme ich funkcionality a funkčné obmedzenia.

Prihlásenie: https://live.etwinning.net/events/event/122234


24.6.

od 18:00 do 19:00

Kornélia Lohyňová


Wellbeing, III.časť

Tretí webinár uzavrie sériu webinárov zameraných na wellbeing. Wellbeing je nielen naša subjektívna spokojnosť, ale je to kombinácia nášho duševného a fyzického zdravia, našej potreby a schopnosti mať kvalitné vzťahy, zmysel života, svoje miesto v komunite. Tentokrát budeme skúmať aj biochémiu osobnosti, ktorá nám pomôže budovať lepšie vzťahy. 

Prihlásenie: https://live.etwinning.net/events/event/120140

   

.....ďalšie online vzdelávania budú priebežne dopĺňané

Vašu aktivitu a kvalitu vašich eTwinningových projektov pravidelne vyhodnocujeme a odmeňujeme.

Učiteľ mesiaca jún:
Mgr. Stanislava Jenesová, ŠUP, Levice
zu logoeuropean schoolnetminedujpgrodina a skola cervene logologo-large