Ponúkame program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet. Ide o tri prezenčné stretnutia (14 hodín) v kombinácii s dištančným vzdelávaním (16 hodín).

Program je určený pre kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ

Program nie je určený pre:

 • začínajúci pedagogický zamestnanec
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • učiteľ jazykovej školy

Na prvé stretnutie je potrebné priniesť vytlačenú prihlášku s podpisom riaditeľa/zriaďovateľa. Pre úspešné ukončenie je potrebná účasť na všetkých 3 stretnutiach.
Absolvent získava osvedčenie o absolvovaní.

Aktuálne kontinuálne vzdelávania

 • 25 sep 16 okt 13 nov
  Poprad od 15:00 do 20:30
  Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13 Lektor: Gabriela Krížovská
 • 28 sep 26 okt 23 nov
  Dubová od 14:30 do 19:30
  Základná škola Dubová, Hlavná 24 Lektor: Romana Galambošová
 • 29 sep 27 okt 24 nov
  Nové Zámky od 15:00 do 20:00
  Gymnázium P. Pázmáňa s vjm, Letomostie 3 Lektor: Zuzana Peternai
 • 30 sep 21 okt 25 nov
  Levice od 14:30 do 18:30
  Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Lektor: Zuzana Mészárosová
 • 06 okt 20 okt 01 dec
  Žilina od 14:45 do 18:00
  Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina, Oravská cesta 11 Lektor: Marcel Prievozník
 • 16 okt 06 nov 04 dec
  Prešov od 15:30 do 20:00
  Centrum voľného času, Októbrová 30 Lektor: Katarína Hvizdová
 • 16 okt 13 nov 11 dec
  Ilava od 14:00 do 18:30
  Základná škola, Medňanská 514/5 Lektor: Jana Koštialiková
 • 17 okt 07 nov 05 dec
  Košice od 08:00 do 12:30
  Gymnázium Opatovská cesta, Opatovská cesta 7 Lektor: Katarína Hvizdová