15.11.2023

eTwinning kniha 2023

Predstavujeme vám najnovšiu publikáciu - knihu s názvom "eTwinning: Vyučovanie, tvorenie, inovovanie". Túto knihu pripravila európska centrála eTwinningu v Bruseli a vznikla v súvislosti s európskou témou roka 2023, ktorá sa zameriava na "Inovácie a vzdelávanie" s podtitulom "Buďme kreatívni s eTwinningom".

Cieľom knihy je poskytnúť cenné informácie o vplyve eTwinningu na vzdelávanie a inovácie a inšpirovať učiteľov k tvorivosti.

Kniha v úvode vysvetľuje pojmy inovácie a vzdelávanie, ako aj politiky, opatrenia a iniciatívy EÚ v oblasti vzdelávania a inovácií. Ďalšia kapitola ponúka unikátne prípadové štúdie desiatich učiteľov z rôznych krajín zapojených v eTwinningu, ktorí pracujú v školách, ktoré boli ocenené titulom ŠKOLA eTwinning.

Každá prípadová štúdia poskytuje pohľad na to, ako sú inovácie vnímané a prejavujú sa v každodenných výučbových postupoch učiteľov. Okrem toho sa zameriava na témy spájajúce inovácie vo vzdelávaní, vzťah medzi inováciami a ŠKOLAMI eTwinning a riešenie výziev, ktorým učitelia, žiaci a školy čelia pri zavádzaní inovácií.

Sme hrdí, že kniha zahŕňa aj prípadovú štúdiu zo slovenskej školy. Materská škola Iľjušinova 1 v Bratislave, ktorá sa pýši titulom ŠKOLA eTwinning, bola súčasťou skúmaní o participácii jej učiteľov a žiakov na medzinárodných projektoch eTwinning a akú úlohou majú inovácie v ich škole. Príbeh tejto školy ukazuje, že inovácie môžu vznikať, keď je učiteľ otvorený novým nápadom, odhodlaný na zmenu a cíti radosť z práce so žiakmi.

Kniha predstavuje bohatý zdroj poznatkov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o inovácie vo vzdelávaní. Je dostupná v 32 jazykoch a je voľne prístupná na stiahnutie na tomto linku.

Prajeme vám príjemné čítanie.

 

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac