23.05.2022

Ocenenia

Národná súťaž eTwinning
Je to súťaž o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorý bol realizovaný v školskom roku 2021/2022 a získal Národný certifikát kvality. Súťaž sa koná pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Jozefa Jandačku. Téma roka 2022 je Naša budúcnosť – krásna, udržateľná a spoločná: Školy a Nový európsky Bauhaus
Podmienky a prihlášky do Národnej súťaže eTwinning 2022 budú zverejnené v auguste 2022 (po udelení národných certifikátov kvality).
Víťazi Národnej súťaže 2021
Víťazi Národnej súťaže 2020

Titul Škola eTwinning
Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Je ocenením pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale aj to že je škola vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT,  v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli.
Viac o titule Škola eTwinning, Poslanie Školy eTwinning a zoznam doposiaľ ocenených eTwinning škôl na Slovensku.

Od roku 2022 sa proces podávania žiadostí o titul Škola eTwinning reformuje a menia sa tiež požiadavky na získanie ocenenia. Prihlášky budú v eTwinning Live sprístupnené na jeseň 2022.
Viac sa dozviete v tomto článku.


Certifikáty kvality: národný, európsky
Národný certifikát kvality (NQL) oceňuje kvalitu práce konkrétneho učiteľa na projekte. O udelenie národného certifikátu kvality sa žiada vyplnením Žiadosti o certifikát kvality v eTwinning Live, po dokončení a zrealizovaní projektových cieľov a splnení stanovených úloh.  Projektová práca učiteľa sa zhodnotí na základe žiadosti a toho ako v nej žiadateľ popíše svoju konkrétnu prácu a prínos v projekte. Je potrebné popísať, akým spôsobom bol učiteľ so svojim žiackym tímom zapojený do projektových aktivít a ako prispeli k naplneniu stanovených cieľov a výstupov.
Od školského roku 2021/22 môže učiteľ požiadať o udelenie certifikátu kvality maximálne so štyrmi svojimi projektami. Certifikáty kvality budú udeľované 1 x ročne, požiadať oň môžete len do 31. mája 2022. Termín je tento rok skrátený kvôli spusteniu novej platformy European School Education Platform. Žiadosti podané v tomto školskom roku bude posudzovať hodnotiaca komisia do 15.8.2022.
Čo to znamená "kvalitný" projekt? Je to taký, ktorý spĺňa kritériá na získanie certifikátu kvality. V prípade, že máte ambíciu požiadať o certifikát kvality, pomôžu vám pri vypĺňaní prihlášky.

O udelenie európskeho certifikátu kvality (EQL) sa nežiada! Udeľuje ho Centrálna podporná služba v Bruseli tým projektom, ktoré získali aspoň 2 národné certifikáty kvality a nominovala ich národná podporná organizácia. Udeľovanie prebieha koncom októbra každého kalendárneho roka.
Viac TU

Európske ceny eTwinning
Prihlásiť sa môžu projekty, ktoré získali Európsky certifikát kvality.
Podrobnosti o podmienkach európskej súťaže nájdete TU.
Oceňované kategórie a termíny vyhlasuje Centrálna podporná služba v Bruseli - vypĺňa sa prihláška v eTwinning Live.
Víťazi Európskych cien eTwinning 2022 - opäť aj so slovenskou účasťou 👍!
Víťazi Európskych cien 2021 - aj so slovenskou účasťou!
Víťazi Európskych cien 2020

Učiteľ mesiaca - udeľovanie tohoto ocenenia končí školským rokom 2021/22
Od roku 2007 každý mesiac oceňujeme učiteľa, ktorý urobil v danom mesiaci pokrok vo svojom  projekte a tento je viditeľný v TwinSpace predmetného projektu. Víťazný učiteľ a jeho žiaci sú odmenení vecnými darčekmi a ich projekt je zviditeľnený na našej web stránke. Ak máte záujem sami nás informovať o úspechu, ktorý ste dosiahli vo vašom projekte, napíšte nám krátky informačný e-mail na: info@etwinning.sk.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac