Webináre organizujeme online, v konferenčnom prostredí Webex.

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 

Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v skupine Vzdelávareň - len pre registrovaných v eTwinningu.

Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte nás na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám bude účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 02 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Gabriela Krížovská
  Synergia eTwinningu s inými projektami Nové interaktívne platformy, ktoré poskytujú vzdelávací materiál a možnosti sebavzdelávania učiteľov. Námety, ako môžu byť takéto nadobudnuté vedomosti implementované do projektov eTwinning. Spolupráca učiteľov na medzinárodnej úrovni aj v iných projektových spoluprácach a skupinách. Ukážeme si výhody platforiem Hour of Code, Code Week, Meet and Code, Scientix, ktoré môžu poskytnúť veľa inšpirácii na začlenenie do eTwinningového projektu.
 • 04 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - nové nástroje, nové možnosti V eTwinning projektoch sa používa celá rada online nástrojov, ktoré poskytujú možnosti pre spoluprácu. Aby učitelia boli pripravení neustále obohacovať hodiny projektového vyučovania, je potrebné sledovať nové trendy a možnosti. Na tomto webinári sa dozviete o zaujímavých nástrojoch, ktoré sú ideálnymi spoločníkmi pri podpore kolaboratívneho vyučovania. Získajte inšpiráciu a objavte, ako tieto nástroje môžu zmeniť Váš pedagogický prístup a obohatiť Váš eTwinning projekt.
 • 09 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Nagyová
  eTwinning krok po kroku: Registrácia učiteľa a školy Prvá časť zo série webinárov pre učiteľov ponúka prehľad toho, čo eTwinning ponúka pre profesijný rozvoj učiteľa a tvorbu projektového vyučovania na hodinách. Začiatočníci, či pokročilí, so znalosťou cudzích jazykov, alebo aj bez nej - všetci ste vítaní! Prejdite s nami procesom registrácie a staňte sa aktívnym členom najväčšej komunity škôl v Európe.
 • 12 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Budujeme virtuálnu triedu TwinSpace Webinár pre začiatočníkov v eTwinningu alebo tých, ktorí chcú nové nápady pre zaujímavý priestor medzinárodného projektu. Čo prináša nový TwinSpace v European School Education Platform? Ako sa vyhnúť chybám? Ukážeme si všetko dôležité a bude priestor aj na Vaše otázky.
 • 17 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Janka Lastičová
  Nápady z praxe - Outdoor aktivity Cieľom webinára je poukázať na dôležitosť poskytovať žiakom príležitosti na objavovanie a učenie sa vo vonkajšom prostredí. Ponúkneme vám inšpirácie a praktické tipy na outdoor aktivity najmä na 1. stupni základnej školy. Dozvieme sa ako efektívne prepojiť outdoor aktivity s projektom eTwinning a pracovať s projektovými partnermi kolaboratívne.
 • 18 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - rozšírená realita a projekty eTwinning V čase aktívneho nástupu umelej inteligencie sa zabúda na rozšírenú realitu (AR). Ale aj ona má svoje miesto a opodstatnenie v projektovom vyučovaní a projektoch eTwinning. Na tomto webinári si ukážeme nástroje, ktoré podporujú AR a ako ich dokážeme zmysluplne využiť v projektových aktivitách.
 • 25 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom – tvorba mobilnej aplikácie O tom, čo robia žiaci v projektoch eTwinning je dôležité hovoriť, a tak propagovať nielen myšlienku projektu, ale aj nápady a postoje žiakov. Na disemináciu sa používa množstvo rôznych nástrojov, ale v tomto webinári si ukážeme, ako dokážete spraviť z vášho projektu mobilnú aplikáciu a jednoducho ju plniť obsahom a obsluhovať.
 • 26 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  Obľúbené online nástroje pri realizácií eTwinningových projektov v MŠ Webinár je primárne určený pre učiteľov materských škôl a 1. stupeň základných škôl, ktorí by radi obohatili svoje vzdelávacie aktivity a projekty eTwinning o digitálne technológie. Ukážeme si rôzne online nástroje, ktoré môžu byť využité na tvorbu, zdieľanie obsahu a spoluprácu v eTwinningových projektoch.