Webináre organizujeme online, v konferenčnom prostredí Webex.

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 

Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v skupine Vzdelávareň - len pre registrovaných v eTwinningu.

Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte nás na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám bude účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 03 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinning Lab: rozbiehame úspešný projekt Hľadáte tipy a inšpiráciu pre váš eTwinning projekt? Potom sa pridajte k nášmu webináru. Dozviete sa, ako si vybrať atraktívny nápad na projekt, nájsť ideálnych partnerov, naplánovať a zrealizovať projekt krok za krokom, motivovať a zapojiť študentov a nakoniec aj zhodnotiť a propagovať svoju prácu. Webinár je určený pre učiteľov, ktorí chcú s eTwinningom začať, ale aj pre tých, ktorí už pracujú a chcú sa zlepšiť v projektovej činnosti.
 • 05 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Janka Lastičová
  Integrácia eTwinning projektov do kurikula Hľadáte spôsoby, ako efektívne integrovať eTwinning projekty do vášho vyučovania a obohatiť tak kurikulum vašich žiakov? Pripojte sa k nášmu webináru určenému pre učiteľov, ktorí chcú využiť výhody medzinárodnej spolupráce a digitálneho vzdelávania prostredníctvom eTwinning projektov. Webinár vám poskytne praktické ukážky na zapojenie eTwinning projektov do rôznych predmetov a vzdelávacích oblastí na prvom a druhom stupni ZŠ. Získate inšpirácie, ako tieto projekty využiť na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, podporiť ich jazykové zručnosti, kreatívne myslenie a medzikultúrne porozumenie.
 • 09 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Nagyová
  Zábavné učenie s umelou inteligenciou Keby tak na to bolo viac času. Aj vy ste si túto vetu už určite veľakrát povedali. Poďme spolu využiť nástroje umelej inteligencie tak, aby zjednodušili úlohu vám - učiteľom a aby ste sa mohli zamerať na to, čo je pre vás najdôležitejšie - a to je samotné učenie žiakov. Ukážeme si ako plánovať výučbu (nielen) projektového vyučovania, ako jednoducho personalizovať učenie a prispôsobiť tak materiály individuálnym potrebám každého žiaka a napríklad aj to ako vyrobiť kvíz troma klikmi jednoducho a rýchlo. Staňte sa šikovným učiteľom, ktorý zadáva správne prompty a umelá inteligencia tvorí.
 • 12 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Wellbeing v našich školách: Projekty a inšpirácia Na webinári sa ponoríme do dôležitej témy, témy roka 2024 v eTwinningu - Wellbeingu v školskom prostredí. Spoločne preskúmame rôzne nápady na eTwinningové projekty a stratégie, ktoré vám pomôžu vytvoriť pozitívnu a podpornú atmosféru pre žiakov aj učiteľov v rámci vašich eTwinningových partnerstiev. Súčasťou webinára bude aj prezentácia výsledkov medzinárodného workshopu v Aténach.
 • 18 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Gabriela Krížovská
  Synergia projektov eTwinning a Visehrad 4 Premostite spoluprácu v platforme eTwinning s možnosťami získania grantu v projekte Visegrad 4. Využite začiatok školského roka a pripravte prezenčné stretnutie so školou z Maďarska, Česka a/alebo Poľska z podpory na organizáciu mobility. Jednoduché kroky ako využiť spoluprácu a realizovať plnohodnotný projekt pre zlepšenie vzťahov so školou zo susednej krajiny.
 • 19 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Tvorba cvičení vo Wordwall a ich využitie v projektoch Cieľom webinára je predstaviť nástroj na tvorbu kvízov v nástroji Wordwall, jeho možnosti, spôsob vytvorenia a zdieľania kvízov. Taktiež poukázať na využitie tohto nástroja pri realizácii medzinárodných projektov.
 • 23 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  eTwinning v materskej škole eTwinning je skvelá platforma aj pre materské školy, ktorá ponúka mnoho príležitostí na spoluprácu s partnerskými školami z celej Európy a umožňuje realizáciu inovatívnych projektov. Projekty eTwinning sú zamerané na zábavné, zážitkové a pútavé učenie, ktoré rozvíja všetky kľúčové kompetencie detí počas výchovno-vzdelávacej činnosti. Webinár je určený pre učiteľov materských škôl, ktorí by chceli inovatívnou a atraktívnou formou prepojiť svoje edukačné aktivity s prácou v medzinárodných školských projektoch a vytvoriť tak spoluprácu s materskými školami v zahraničí. Na webinári sa dozviete o eTwinningu a projektových aktivitách v materskej škole.
 • 24 sep
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinning Lab: bezpečne a eticky v projektoch Chcete zaistiť bezpečnosť a etiku vo vašich eTwinning projektoch? Potom sa pridajte k nášmu webináru, kde sa dozviete, ako vytvoriť aktivity podporujúce bezpečné a inkluzívne prostredie pre študentov, ako ochraňovať osobné údaje študentov, dodržiavať autorské práva a podporovať zodpovedné používanie online technológií.
 • 02 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Poľanská
  TwinSpace pod lupou - online priestor na spoluprácu TwinSpace je online priestor na spoluprácu, v ktorom sa nachádza proces a výsledky projektu eTwinning. Na webinári si ukážeme, ako sa do TwinSpace svojho projektu dostanete, ako do tohto priestoru pridáte ďalších užívateľov, zoznámite sa s jeho jednotlivými časťami a ako ho na maximum využiť v projektovej práci. (1.časť webinárovej série)
 • 03 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Janka Lastičová
  Spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov v eTwinning projektoch V dnešnej dobe je spolupráca a komunikácia kľúčom k úspešnému vzdelávaniu. Pripojte sa k webináru a objavte ako v projekte eTwinning efektívne prepojiť spoluprácu učiteľov, žiakov a rodičov. Získate inšpirácie, ako vytvárať projekty, ktoré podporujú interaktívne a zmysluplné učenie, a zároveň budujú silné vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
 • 08 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinning Lab: poďme sa zoznamovať Pripojte sa na ďalší webinár zo série eTwinning Lab, ktorý je určený pre eTwinnerov, ktorí chcú projektové tímy v eTwinningu zoznámiť prostredníctvom kreatívnych a kolaboratívnych aktivít. Tento webinár vám poskytne praktické skúsenosti s tým, ako efektívne začať spoluprácu na eTwinning projektoch a vytvárať dynamické a interaktívne zoznamovacie aktivity pre svojich študentov.
 • 10 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Wellbeing a motivácia žiakov v ŠKD: digitálne nálepky v Class Dojo Pridajte sa na webinár zameraný na zvýšenie motivácie a podpory wellbeing žiakov prostredníctvom digitálnych nálepiek v Class Dojo. Naučíte sa efektívne využívať túto platformu na podporu pozitívneho správania a aktívneho zapojenia žiakov. Objavíte aj spôsoby, ako prepojiť tieto techniky s projektmi eTwinning na podporu medzinárodnej spolupráce a rozvoja digitálnych zručností.
 • 14 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Michaela Rumanková
  Tvorba avatarov na platforme Pixton Pomocou webového nástroja Pixton môžete vytvoriť jedinečných avatarov, ktorí budú prezentovať deti a žiakov v online svete. Pri realizácii projektu je dôležitá spolupráca a dobrá spolupráca sa začína zoznamovaním detí a žiakov. Vytvorených avatarov môžeme využiť aj ako formu predstavovania detí /žiakov v projekte. Počas webinára si ukážeme ako si vytvoríte avatarov a môžete tak prezentovať jednotlivých členov tímu, aj svoju triedu spoločnou fotkou.
 • 15 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  eTwinning Lab: zverejňujeme výsledky projektových aktivít Chcete efektívne prezentovať a zdieľať výsledky svojich eTwinning projektov s cieľom inšpirovať ostatných a posilniť medzinárodnú spoluprácu? Počas webinára sa dozviete, prečo je dôležité zverejňovať výsledky projektových aktivít a ako môže zdieľanie výsledkov prispieť k lepšiemu uznaniu a oceneniu práce učiteľov a študentov. Prejdeme si prehľad dostupných nástrojov a platforiem na zdieľanie projektových výsledkov, vrátane toho, ako ich integrovať do TwinSpace.
 • 23 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Poľanská
  TwinSpace pod lupou - vytvárame digitálny obsah Zameriame sa na to, ako vytvárať digitálny obsah svojho projektu, ako pridať stránky, nastaviť oprávnenia, pridávať text, obrázky, videá a ďalší obsah, ktorý potrebujete alebo chcete zdieľať s projektovými partnermi. Povieme si tiež o rolách a oprávneniach jednotlivých členov projektu a ako môže prispieť k tvorbe digitálneho obsahu. (2.časť webinárovej série)
 • 24 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Martina Vinjarová
  Kreativita bez hraníc: Základy práce v Canve nielen v ŠKD Webinár určený vychovávateľom v školskom klube detí, ale aj každému, kto sa chce naučiť základy práce v grafickom editore Canva. Objavíte, ako jednoducho a efektívne vytvárať pútavé vizuály, plagáty a materiály pre vašu triedu, ktoré môžete použiť aj v projektoch eTwinning. Získate praktické tipy a triky na využitie Canvy, ktoré obohatia vaše vyučovanie, podporia kreativitu žiakov a umožnia vám zapojiť sa do medzinárodných projektov s ešte väčším úspechom.
 • 28 okt
  Webex od 18:00 do 19:00
  Monika Nagyová
  Wellbeing pre digitálnu generáciu Žijeme vo svete online pripojenia, kde sú deti a mladí ľudia vystavení neustálemu prívalu informácií a stimulom. Ako môžeme v tomto prostredí podporovať ich wellbeing a duševné zdravie? Poďme sa spoločne porozprávať o tom ako môžeme vytvoriť pozitívne a podporné prostredie pre mladých ľudí, budovať odolnosť a zvládať stres. Na tomto webinári si ukážeme rôzne aktivity, ktoré môžete robiť so žiakmi v online, ale aj offline svete a ukážete im aké obohacujúce môže byť sa na chvíľu zastaviť.