Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 23 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Ako na projekty efektívne Povieme viac o projektovej tvorbe. Vysvetlíme si a ukážeme možnosti projektovej tvorby v edukácii. Projektové vyučovanie nie je iba o papierovej forme, ale aj tu môžeme využívať moderné online nástroje a projektovo tvoriť online. Daný webinár Vám priblíži projektovú tvorbu na medzinárodnej úrovni. Ukážeme prepojenie vzdelávania v školskom prostredí s prepojením na reálny život. Vyučovanie nebude nudným, ale motivujúcim.
 • 25 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Gabriela Krížovská
  Erasmus+ KA210 malé partnerstvá, ako na to? Prvé kroky projektu Erasmus+ nemusia byť nijako náročné a spolu sa pozrieme, ako to čo najefektívnejšie zvládnuť a uspieť. Vysvetlíme si, ako eTwinning napomáha pri spolupráci a ako hľadať potencionálneho partnera pre projekt. Čo by mala mať žiadosť o grant a na ktoré aspekty sa prihliada pri jej schvaľovaní. Nebudú chýbať ani vhodné IKT nástroje pre zlepšenie spolupráce v projekte.
 • 26 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Sebaregulujúce učenie a ako ho rozvíjať Platón kedysi povedal, že: "Vedomosti získané na základe donútenia sa neudržia na mysli.“ Preto sa na webinári budeme venovať tomu, ako žiakov viesť k sebaregulujúcemu učeniu, povieme si o fázach SRL (sebaregulujúce učenie), priblížime si stratégie na rozvoj zručností potrebných k SRL a objasníme si ako využiť eTwinning k rozvoju SRL.
 • 31 máj
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - diagnostické nástroje S blížiacim sa koncom školského roka vzniká pre učiteľa priestor pre hodnotenie kvality vedomostí svojich žiakov. Aj online priestor ponúka možnosti, ako žiakov hodnotiť, diagnostikovať slabé miesta a pomôcť s ďalším nasmerovaním. Na webinári si ukážeme rôzne online diagnostické nástroje.
 • 07 jún
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom - zábava s IKT Posledné dni školského roka sú zväčša v znamení písomných prác testov, finálneho skúšania a pod. Ale je to aj čas, kedy učiteľ hľadá možnosti motivovať žiakov a projektových partnerov aj pomocou zábavných aplikácií. Na tomto webinári si ukážeme niekoľko takých nástrojov, ktorými žiakov nielen zaujmeme, ale im rozšírime IKT perspektívu.