Ponúkame možnosť sa zúčastniť webinárov, ktoré organizujeme priamo v eTwinning Live platforme alebo cez externé online konferenčné prostredie Adobe Connect.

Webináre konané v eTwinning Live sú výhradne len pre registrovaných učiteľov v programe eTwinning.

Učitelia, ktorí nie sú registrovaní v programe eTwinning sa môžu zúčastniť iba webinárov organizovaných cez externé online konferenčné prostredie Adobe Connect. Do programu eTwinning sa môžete bezplatne registrovať TU.

Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Účastník webinára získava certifikát o absolvovaní, ktorý bude emailom distribuovaný po skončení webinára.

Aktuálne webináre

 • 22 sep
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Vzdelávajme digitálne 1 Pedagógovia hľadajú spôsoby, ako v súčasnej dobe čo najefektívnejšie vzdelávať svojich žiakov. Riešenie ponúkajú moderné technológie. Je potrebné, aby žiaci sledovali výklad učiva, či už prezenčne, online alebo kedykoľvek neskôr zo záznamu, aby vyučovacie hodiny boli pestré, zaujímavé a vzbudzovali u žiakov chuť aktívne pracovať na hodinách. Ponúkame mix nápadov, ukážok a osvedčených postupov, ktorými sa môžete inšpirovať.
 • 23 sep
  eTwinning Live od 16:30 do 18:00
  Marcel Prievozník
  Efektívne vzdelávanie s Google - Google Classroom Google Classroom sa počas dištančného vzdelávania osvedčil ako nástroj, pomocou ktorého učiteľ i žiaci mali možnosť efektívne pracovať. Učiteľovi poskytuje priestor pre spätnú väzbu a žiakom možnosť spracovávať zadania spôsobom, ktorý napodobňuje prácu s knihou či papierovými pracovnými listami. Umožňuje komunikáciu v rámci celej triedy, učiteľ-žiak, žiak-žiak, kolaboratívny prístup pri práci s rôznymi formami dokumentov (textových, dátových, obrazových, zvukových a pod.)
 • 29 sep
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Katarína Hvizdová
  Nie je projekt ako projekt Kvalita projektu závisí od viacerých aspektov, ktoré je potrebné dodržiavať. Ako zrealizovať kvalitný projekt, aké kritériá je potrebné dodržať a čo môžete získať je hlavnou témou webinára spolu so zaujímavými tipmi ako to dosiahnuť.
 • 30 sep
  Adobe Connect od 19:00 do 20:00
  Gabriela Krížovská
  eTwinning v portfóliu učiteľa eTwinning ako nástroj k budovaniu portfólia zamestnanca - výhody registrácie a realizácie eTwinningového projektu pre potreby vypracovania si portfólia. Dobré rady ako začať projekt a príklady dobrej praxe. Možnosti eTwinningu v reflexii na profesijný rast zamestnanca.
 • 01 okt
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť prvá Ako sa stať aktívnym členom eTwinningu? Čo je to eTwinning a čo ponúka viac ako 800 000 zapojeným učiteľom z celej Európy? Prvá časť zo série webinárov pre učiteľov, nováčikov v eTwinningu, ponúka prehľad toho, čo eTwinning ponúka pre realizáciu projektového vyučovania, ale aj pre profesionálny rozvoj, okrem toho aj pozvánku do eTwinningovej skupiny a návod na to, ako sa stať aktívnym členom najväčšej komunity učiteľov v Európe.
 • 06 okt
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Vzdelávajme digitálne 2 Ponúkame mix nápadov, ukážok a osvedčených postupov, ktorými sa môžete inšpirovať. Lektorky v 2.časti série svojich webinárov predstavia osvedčené postupy zo svojej praxe (učiteľky ZŠ) a predstavia ukážky využitia online nástrojov pre e-books, puzzle, komiksy, avatary a koláže.
 • 07 okt
  eTwinning Live od 16:30 do 18:00
  Marcel Prievozník
  Online tipy a triky v práci učiteľa I. Súčasná doba v oblasti učiteľskej praxe poukazuje na nevyhnutnosť vedieť pracovať s informačnými technológiami. Na učiteľov sa vyvíja tlak, aby nevyužívali počítač len na základné kancelárske práce, ale dokázali využívať nesmierne možnosti, ktoré internet ponúka. Učiteľ, ktorý siaha po IKT nástrojoch a ich uplatnení, tak ponúka sebe i žiakom šancu na zvyšovanie vlastnej motivácie.
 • 08 okt
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť druhá Ako komunikovať a nadviazať spoluprácu so školami? Webinár vám dá návod na to, ako pracovať v eTwinning Live, ako si nájsť partnera a ako navrhnúť projekt. Ponúkne množstvo inšpirácie, aby to bolo pre vás jednoduché a pre žiakov zaujímavé a zábavné.
 • 13 okt
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Vzdelávajme digitálne 3 Lektorky v 3. časti svojich webinárov predstavia program partnerstvo škôl eTwinning. Účastníci sa oboznámia s portálom eTwinning, osobným priestorom eTwinning Live a virtuálnou triedou - TwinSpace, v ktorej učitelia aj žiaci realizujú medzinárodný, národný či vnútroškolský projekt. Zároveň vám ukážu ako vyzerá dokončený medzinárodný projekt a predstavia postup práce s nástrojmi na tvorbu interaktívneho obrázka Thinglink, tvorbu myšlienkových máp Bubbl.us a tiež spôsoby ich uplatnenia na vyučovaní.
 • 15 okt
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Ivana Čepová Ivana Šoltésová
  Program eTwinning – príprava a realizácia medzinárodných projektov Účastníkom bude predstavený konkrétny eTwinning projekt a postup pri založení medzinárodného projektu eTwinning. Počas webinára budú mať účastníci možnosť spoznať portál eTwinning, osobný priestor eTwinning Live a TwinSpace - priestor pre realizáciu projektu s ponúkanými nástrojmi. Predstavené budú tiež základy práce s vybranými nástrojmi WEB 2.0.
 • 19 okt
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Katarína Hvizdová
  Pracujeme v TwinSpace - aktivity na predstavenie sa Prvým základným krokom každého projektu je predstavenie sa projektových partnerov. Aj keď sa to môže zdať ako jednoduchý krok, vyžaduje si kreativitu a dobré nápady. Vybudovanie vzájomnej dôvery medzi projektovými partnermi a spoznanie sa je nevyhnutnou súčasťou každého projektu. V rámci webinára odznejú konkrétne tipy na spoznávacie aktivity v eTwinningových projektoch.
 • 20 okt
  eTwinning Live od 18:00 do 18:00
  Zuzana Mészárosová
  Indikátory kvality eTwinningového projektu Návod na to ako uskutočniť kvalitné projekty v spolupráci eTwinning, získať certifikát kvality projektu a konkrétne príklady projektov.
  Pripravujeme
 • 21 okt
  eTwinning Live od 16:30 do 18:00
  Marcel Prievozník
  Efektívne vzdelávanie s Google - Google Docs Pomocou dokumentov dokážu žiaci rôznymi spôsobomi spracovávať informácie do textovej a obrazovej podoby. Učiteľ dokáže pomocou nich vytvárať elektronické pracovné listy, kontrolovať správnosť spracovania zo strany žiakov, komentovať alebo revidovať a tak neustále poskytovať spätnú väzbu. Dôležitou súčasťou všetkých Google produktov je široká otvorenosť zdieľaniu a kolaboratívnemu prístupu.
 • 22 okt
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť tretia Projektové vyučovanie ako hlavné menu a nie dezert. Webinár vám ukáže kroky k vytvoreniu projektu od tzv. hnacej otázky až po hodnotenie projektu.
 • 23 okt
  Adobe Connect od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  eTwinning projekty ako súčasť atestačného portfólia Ukážeme si, čo môže obsahovať atestačné portfólio. Ako eTwinning projekty využiť ako súčasť portfólia: ako postupovať, ukážka realizovaných projektov. Príďte sa naučiť ako profesijne rásť aj pomocou eTwinning projektov.
 • 27 okt
  Adobe Connect od 19:00 do 20:00
  Gabriela Krížovská
  Externé nástroje v práci učiteľa Realizácia úspešného projektu si vyžaduje aj správne zakomponovanie nástrojov spolupráce. Príprava a postupy realizácie projektu. Využitie možností nástrojov aj v priamom vyučovacom procese učiteľa počas hodín. Praktické rady ako využívať prvky moderného vzdelávania v prezenčnom a aj dištančnom vzdelávaní.