Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ. Hradíme cestovné, ubytovanie aj stravu počas konania podujatia, neuhrádzame stravu počas cesty a cestovné poistenie. Medzinárodné podujatia organizujeme v súlade s platnými protipandemickými nariadeniami v daných krajinách a na Slovensku.

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané aj na oboznámenie sa s programom eTwinning, preto sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v platforme eTwinning.
 • Konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou.

Účastníkov medzinárodného podujatia vyberáme spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. 

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 01 dec
  03 dec
  Slovinsko Ľubľana
  učitelia ZŠ, začiatočníci v eTwinningu, ktorí realizovali 0-3 eTw.projektov
  eTwinning seminár na tému "Školy rovnosti a inklúzie" Pre učiteľov zo slovanských krajín. Komunikácia v slovanských jazykoch.
 • 07 dec
  09 dec
  ONLINE
  učitelia, vedúci pracovníci zo škôl s titulom "eTwinning School"
  eTwinning Schools Annual Conference Medzinárodná výročná konferencia pre učiteľov a vedúcich pracovníkov zo škôl s titulom "eTwinning School". Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 02 mar
  04 mar
  Belgicko Leuven
  učitelia nemeckého jazyka na SŠ
  Erasmus+ priorities eTwinning seminár pre nemčinárov na stredných školách
 • 17 mar
  19 mar
  Francúzsko Marseille
  učitelia MŠ
  eTwinning seminar for ECEC teachers Seminár pre učiteľov ECEC (Early childhood education and care). Komunikačný jazyk: angličtina.