Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ a sú v súlade s platnými protipandemickými nariadeniami v daných krajinách a na Slovensku!

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané aj na oboznámenie sa s programom eTwinning, preto sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v platforme eTwinning.
 • konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou

Účastníkov medzinárodného podujatia vyberáme spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. 

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 28 okt
  30 okt
  Belgicko online
  pre učiteľov registrovaných v eTwinningu
  ONLINE Annual eTwinning Conference 2021 medzinárodná výročná konferencia v angličtine
 • 08 nov
  11 nov
  Luxembursko online
  pre učiteľov ZŠ, vek žiakov 6-12
  Bezpečnejší internet pre žiakov ONLINE eTwinning seminár v NEMČINE pre začiatočníkov aj pokročilých v eTwinningu
 • 11 nov
  13 nov
  Španielsko Madrid
  pre učiteľov SOŠ
  eTwinning seminar for VET teachers PREZENČNÝ eTwinning seminár v angličtine na tému "From students to professionals - Skills for media literacy"
 • 24 nov
  26 nov
  Belgicko online
  School leaders and active eTwinners from eTwinning Schools 2020 and 2021
  eTwinning Schools towards blended learning for all ONLINE Annual Conference for eTwinning Schools
 • 16 dec
  17 dec
  Srbsko online
  eTwinners with experience in at least 3 projects
  Media across curricula ONLINE eTwinning Slavic seminar in English. Aim: how to integrate the annual topic into different programs and with different age groups
 • 24 mar
  26 mar
  Rakúsko 2022 Graz
  pre učiteľov cudzích jazykov, začiatočníkov v eTwinningu
  Language teaching PREZENČNÝ eTwinning seminár v angličtine