Ponúkame možnosť zúčastniť sa vzdelávania v zahraničí, kde v plnej výške hradíme ubytovanie, cestovné a stravu počas konania podujatia. Z prihlásených účastníkov Národná podporná služba vyberie konečných účastníkov.

Môžete sa prihlásiť na tieto typy prezenčných podujatí:

eTwinning seminár – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané aj na oboznámenie sa s programom eTwinning, preto sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.

Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci by mali byť pokročilejší realizátori programu eTwinning.

Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát.

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 22 sep
  25 sep
  Poľsko Varšava
  SOŠ - učitelia všetkých predmetov
  ONLINE seminar "Entrepreneurship with eTwinning" eTwinning seminar
 • 22 okt
  24 okt
  Cyprus online
  eTwinning učitelia začiatočníci aj pokročilí
  ONLINE Annual Conference eTwinning 2020 výročná konferencia
 • 12 nov
  14 nov
  Česká republika online
  riaditelia a učitelia zo Škôl eTwinning
  ONLINE Thematic Conference for eTwinning Schools tematická konferencia