Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ a sú v súlade s platnými protipandemickými nariadeniami v daných krajinách a na Slovensku!

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v programe eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané aj na oboznámenie sa s programom eTwinning, preto sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v platforme eTwinning.
 • konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou

Účastníkov medzinárodného podujatia vyberáme spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. 

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 15 sep
  17 sep
  Česká republika
  učitelia ZŠ
  Česko-slovensko-poľský eTwinning seminár pre učiteľov ZŠ Miesto konania bude upresnené. Komunikačné jazyky: slovenčina, čeština, poľština.
 • 01 okt
  31 okt
  Španielsko Madrid
  učitelia SŠ, začiatočníci v eTwinningu
  Medzinárodný eTwinning seminár zameraný na tému roka Trojdňový seminár, dátum konania bude upresnený neskôr. Komunikačný jazyk: španielčina.
 • 07 okt
  09 okt
  Francúzsko
  učitelia SOŠ a ďalší učitelia SŠ
  Medzinárodný eTwinning seminár Miesto konania bude upresnené neskôr. Komunikačný jazyk: francúzština.
 • 20 okt
  22 okt
  ONLINE
  učitelia MŠ, ZŠ a SŠ
  eTwinning Annual Conference 2022 Medzinárodná výročná konferencia eTwinning. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 01 nov
  30 nov
  Holandsko
  učitelia SOŠ, začiatočníci v eTwinningu
  Medzinárodný eTwinning seminár pre učiteľov stredných odborných škôl Trojdňový seminár, dátum a miesto konania budú upresnené. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 01 nov
  30 nov
  Slovinsko Ľubľana
  eTwinning seminár pre slovanské krajiny Trojdňový seminár, dátum konania bude upresnený neskôr. Komunikácia v slovanských jazykoch.
 • 03 nov
  05 nov
  Poľsko Vroclav
  učitelia IKT
  Česko-slovensko-poľský eTwinning seminár pre učiteľov IKT Komunikačné jazyky: poľština, čeština, slovenčina.
 • 10 nov
  12 nov
  Slovensko Bratislava
  učitelia MŠ, začiatočníci v eTwinningu
  Medzinárodný eTwinning seminár pre učiteľov MŠ Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 30 nov
  02 dec
  ONLINE
  pedagógovia, ktorí vzdelávajú budúcich učiteľov
  eTwinning for future Teachers Annual Conference Medzinárodná výročná konferencia pre pedagógov, ktorí vzdelávajú budúcich učiteľov. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 07 dec
  09 dec
  ONLINE
  učitelia, vedúci pracovníci zo škôl s titulom "eTwinning School"
  eTwinning Schools Annual Conference Medzinárodná výročná konferencia pre učiteľov a vedúcich pracovníkov zo škôl s titulom "eTwinning School". Komunikačný jazyk: angličtina.