Aj v tomto školskom roku vám ponúkame medzinárodné eTwinning podujatia na rôzne témy. Niektoré sa konajú prezenčne, iné online. Za účasť na medzinárodných podujatiach získate certifikát. Všetky podujatia sú BEZPLATNÉ. Hradíme cestovné, ubytovanie aj stravu počas konania podujatia, neuhrádzame stravu počas cesty a cestovné poistenie. Medzinárodné podujatia organizujeme v súlade s platnými protipandemickými nariadeniami v daných krajinách.

V ponuke sú:

 • eTwinning semináre – hlavným cieľom je nájdenie projektového partnera pre prácu v projektoch eTwinning a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s použitím IKT nástrojov. Semináre sú zamerané na určitú skupinu učiteľov (podľa typu školy) a sú vhodné aj pre začiatočníkov v eTwinningu.
 • Workshopy zamerané na profesionálny rozvoj – tzv. PDW (Professional Development Workshops). Workshopy predstavujú príležitosti pre profesionálny rozvoj učiteľov, sú zamerané na odbornú prípravu v konkrétnych špecifických témach a oblastiach. Účastníci musia byť registrovaní v eTwinningu.
 • Konferencie a tematické konferencie s medzinárodnou účasťou.

Účastníkov medzinárodného podujatia vyberáme spomedzi prihlásených učiteľov s dôrazom na motiváciu popísanú v prihláške. 

Aktuálne medzinárodné vzdelávacie podujatia

 • 20 apr
  22 apr
  Malta bude upresnené
  všetci učitelia, začiatočníci aj mierne pokročilí v eTwinningu
  Being Creative in eTwinning through Innovation and Education eTwinning seminár
 • 05 máj
  07 máj
  Tunisko Hammamet
  učitelia ZŠ, začiatočníci aj mierne pokročilí v eTwinningu
  Inclusive, democratic and smart eTwinning schools eTwinning seminár. Seminár bude prebiehať v dvoch jazykoch (angličtine a francúzštine) v oddelených workshopoch.
 • 11 máj
  13 máj
  Cyprus Limassol
  učitelia SŠ
  Innovation and Education – Being Creative with eTwinning eTwinning seminár pre začiatočníkov. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 12 máj
  14 máj
  Maďarsko Budapešť
  učitelia ZŠ a SŠ
  eTwinning - Innovation and Education eTwinning seminár pre začiatočníkov. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 15 máj
  17 máj
  Azerbajdžan Baku
  učitelia ZŠ a SŠ
  Innovation and Education eTwinning seminár. Podmienka vycestovania do Azerbajdžanu: COVID-pas, potvrdzujúci plné zaočkovania proti COVID-19 (tri dávky) alebo potvrdenie o imunite voči COVID-19 (prekonanie choroby za ostatných 180 dní).
 • 18 máj
  20 máj
  Slovensko Bratislava
  učitelia SŠ a SOŠ
  Innovation in secondary Education Medzinárodný eTwinning seminár pre stredoškolských učiteľov, ktorí chcú nájsť partnera do projektu eTwinning. Komunikačný jazyk: angličtina
 • 22 máj
  24 máj
  Litva Vilnius
  učitelia MŠ zaregistrovaní v eTwinningu
  Inclusive Early Childhood Education and Care Seminár je zameraný na implementáciu inklúzie v predškolskom vzdelávaní a vytvorenie medzinárodných eTwinning projektov. Komunikačný jazyk: angličtina.
 • 01 jún
  02 jún
  Rakúsko Krems an der Donau
  učitelia SŠ a SOŠ
  eTwinning Danube Region seminar eTwinning seminár pre učiteľov stredných škôl, aj pre začiatočníkov v eTwinningu. Cieľom seminára je začať projekt eTwinning. Komunikačný jazyk: angličtina
 • 23 aug
  26 aug
  Česká republika Miesto bude upresnené
  učitelia MŠ, ZŠ a SŠ
  Letní dílna eTwinning Účastníci Letnej dielne si prakticky vyskúšajú spoluprácu na projekte eTwinning od začiatku po koniec. Podujatie je vhodné pre začiatočníkov aj mierne pokročilých v eTwinningu. Komunikačné jazyky: čeština, slovenčina.
 • 06 sep
  09 sep
  Poľsko Gdaňsk
  učitelia SOŠ
  Česko-poľsko-slovenský seminár eTwinning Seminár pre učiteľov stredných odborných škôl. Cieľom seminára je začať projekt eTwinning. Komunikačné jazyky: slovenský, český, poľský.
 • 19 okt
  21 okt
  Česká republika Brno
  učitelia MŠ
  Česko-poľsko-slovenský eTwinning seminár Seminár pre učiteľov materských škôl. Cieľom seminára je začať projekt eTwinning. Komunikačné jazyky: slovenský, český, poľský.