• Učiteľ mesiaca apríl 2021 Mgr. Martina Jančušová
  Základná škola s materskou školou Studienka, Studienka
  Názov projektu
  I am aware of my feelings

  Gratulujeme pani učiteľke aj žiakom k prvému projektu, do ktorého sa veľmi pekne zapojili.

Aktuality zo sveta eTwinning

Téma roka 2021: Mediálna gramotnosť a dezinformácie
Čítať viac
Zbierka „Online nástroje v projektoch eTwinning“
Čítať viac
Vyhodnotenie súťaže "Buduj si svoje eTwinning portfólio"
Čítať viac
eTwinning pomáha v rozvoji budúcej generácie učiteľov
Čítať viac
eTwinning téma roka 2020: Klimatické zmeny a environmentálne výzvy
Čítať viac
Zobraziť všetky články

Čo je eTwinning?

eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe, ktorá vznikla v roku 2005 pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

eTwinning je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorého je súčasťou.

Program eTwinning umožňuje zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady, učiť sa navzájom z dobrých príkladov a realizácie projektov a vytvárať tak komunitu so spoločným cieľom: zábavnou a inovatívnou formou vzdelávať svojich žiakov a študentov, pracovať na svojom profesijnom a osobnom raste a najmä získať, rozvíjať a osvojovať si kľúčové kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese.

Čítať viac

eTwinning bezplatne umožňuje:

 • Registráciu do eTwinning Live a prístup k databáze učiteľov a škôl v Európe
 • Nájsť partnerskú školu na realizáciu projektu eTwinning alebo Erasmus+
 • Spoluprácu na projekte s partnermi a žiakmi v bezpečnom virtuálnom priestore TwinSpace
 • Získať uznanie a hodnotné odmeny v Národnej alebo Európskej súťaži eTwinning
 • Získať za kvalitný eTwinning projekt Národný alebo Európsky certifikát kvality
 • Účasť sa na seminároch, odborných vzdelávaniach a konferenciách doma aj v zahraničí a získanie certifikátu
 • Účasť na slovenských aj európskych ONLINE vzdelávaniach a webinároch a získanie certifikátu
 • Získať prestížny titul Škola eTwinning
 • Stiahnuť si eTwinning portfólio učiteľa
 • Byť členom Skupiny eTwinning a diskutovať a spolupracovať na konkrétnych témach

Ambasádori eTwinning

Katarína Hvizdová

Základná škola Ul. karpatská 803/11

Zuzana Polónyová

Gymnázium P. J. Šafárika

Martina Vinjarová

Spojená škola bl.biskupa Gojdiča, Bernolákova 21

Alexandra Gábor

konzultantka

Zobraziť všetkých