Program inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning" je poskytovaný na základe oprávnenia MŠVVaŠ SR - evidenčné číslo 25/2020-IV. Poskytujeme ho zdarma. Rozsah vzdelávania je 50 hodín (16 hodín prezenčne, 10 hodín online s lektorom a 24 hodín dištančne) a je určený pre tieto kategórie/podkategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ
  • učiteľ materskej školy
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • učiteľ strednej školy
  • učiteľ základnej umeleckej školy
  • učiteľ jazykovej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ 
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor
 • školský špeciálny pedagóg

Pozrite si podrobný program inovačného vzdelávania. Vzdelávanie realizujeme vo viacerých regiónoch Slovenska, konkrétne miesto vzdelávania si môžete vybrať z nižšie uvedeného zoznamu. Nové termíny zverejníme v priebehu júna 2022. Vzdelávanie sa ukončuje prezenčne na Žilinskej univerzite v Žiline záverečnou prezentáciou pred komisiou. Úspešný absolvent získava osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. 

Ak by ste chceli vedieť, ako hodnotia program inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning" jeho prví absolventi, ich hodnotenie si môžete pozrieť na stránke https://etwinning.sk/aktuality/ako-hodnotia-inovacne-vzdelavanie-jeho-absolventi-61

Aktuálne inovačné vzdelávania
Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning

 • 14 sep
  Rožňava od 15:00 do 19:00
  Gymnázium P.J. Šafárika, Akademika Hronca 1 Lektor: Zuzana Polónyová
 • 14 sep
  Nové Zámky od 15:00 do 19:00
  Gymnázium P. Pázmáňa s vjm, Letomostie 3 Lektor: Zuzana Peternai
 • 19 sep
  Bratislava od 14:00 do 18:00
  Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Lektor: Kornélia Lohyňová
 • 20 sep
  Humenné od 14:00 do 18:00
  ZŠ Dargovských hrdinov 19, Dargovských hrdinov 19 Lektor: Ivana Čepová
 • 21 sep
  Tvrdošín od 14:00 do 18:00
  ZŠ Š.Šmálika Tvrdošín, Školská 166 Lektor: Ivana Šoltésová
 • 27 sep
  Žilina od 14:45 do 18:45
  Súkromné slovensko-anglické gymnázium, Oravská 4 Lektor: Marcel Prievozník
 • 28 sep
  Poprad od 15:00 do 19:00
  Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13 Lektor: Gabriela Krížovská
 • 28 sep
  Levice od 14:30 do 18:30
  Obchodná akadémia, Kalmána Kittenbergera 2 Lektor: Zuzana Mészárosová