Program inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning" je poskytovaný na základe oprávnenia MŠVVaŠ SR - evidenčné číslo 25/2020-IV. Poskytujeme ho zdarma. Rozsah vzdelávania je 50 hodín (16 hodín prezenčne, 10 hodín online s lektorom a 24 hodín dištančne) a je určený pre tieto kategórie/podkategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ
  • učiteľ materskej školy
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • učiteľ strednej školy
  • učiteľ základnej umeleckej školy
  • učiteľ jazykovej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ 
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor
 • školský špeciálny pedagóg

Pozrite si podrobný program inovačného vzdelávania. Vzdelávanie realizujeme vo viacerých regiónoch Slovenska. Najbližší cyklus inovačného vzdelávania začína na jeseň 2024. Konkrétne mestá a dátumy zverejníme na tejto stránke v júni 2024.

Vzdelávanie sa ukončuje na Žilinskej univerzite v Žiline záverečnou prezentáciou pred komisiou. Úspešný absolvent získava osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. 

Ak by ste chceli vedieť, ako hodnotia program inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning" jeho absolventi, ich hodnotenie si môžete pozrieť na stránke https://etwinning.sk/aktuality/ako-hodnotia-inovacne-vzdelavanie-jeho-absolventi-61

Aktuálne inovačné vzdelávania
Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning

 • 17 sep
  Bratislava od 14:00 do 18:00
  Základná škola, Tupolevova 20 Lektor: Michaela Rumanková
 • 18 sep
  Stará Ľubovňa od 15:00 do 19:00
  Obchodná akadémia, org. zložka Spojenej školy, Jarmočná 108 Lektor: Monika Poľanská
 • 23 sep
  Košice od 14:00 do 18:00
  Základná škola, Staničná 13 Lektor: Monika Nagyová
 • 23 sep
  Žilina od 14:15 do 18:15
  Základná škola, Lichardova 24 Lektor: Marcel Prievozník
 • 23 sep
  Bratislava od 14:00 do 18:00
  Hotelová akadémia, Mikovíniho 1 Lektor: Kornélia Lohyňová
 • 24 sep
  Dolný Kubín od 14:30 do 18:30
  Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25 Lektor: Janka Lastičová
 • 25 sep
  Tvrdošín od 14:15 do 18:15
  ZŠ Š.Šmalika Tvrdošín, Školská 166 Lektor: Ivana Šoltésová
 • 26 sep
  Michalovce od 14:00 do 18:00
  Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Michalovce a Sobrance, Štefana Kukuru 1102/12 Lektor: Anna Bardzaková
 • 27 sep
  Poprad od 15:00 do 19:00
  Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13 Lektor: Gabriela Krížovská
 • 30 sep
  Nové Zámky od 15:00 do 19:00
  Gymnázium P. Pázmáňa s vjm, Letomostie 3 Lektor: Zuzana Peternai
 • 02 okt
  Levice od 14:30 do 18:30
  Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2 Lektor: Zuzana Mészárosová
 • 08 okt
  Humenné od 14:00 do 18:00
  Miesto konania bude upresnené, Miesto konania bude upresnené - Lektor: Ivana Čepová