Inovačné vzdelávanie je zamerané na projektové vyučovanie a online spoluprácu škôl v programe eTwinning. Poskytujeme ho zdarma. Program inovačného vzdelávania bude poskytovaný v rozsahu 50 hodín (16 hodín prezenčne, 10 hodín online s lektorom a 24 hodín dištančne) a je určený pre tieto kategórie/podkategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ
  • učiteľ materskej školy
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • učiteľ strednej školy
  • učiteľ základnej umeleckej školy
  • učiteľ jazykovej školy
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ 
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor
 • školský špeciálny pedagóg

Pozrite si podrobný program inovačného vzdelávania. Konkrétne miesto vzdelávania si môžete vybrať z nižšie uvedeného zoznamu. Vzdelávanie sa ukončí v Žiline záverečnou prezentáciou pred komisiou. Úspešný absolvent získava osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania. 

Podmienky realizácie prezenčnej časti inovačného vzdelávania budú reflektovať aktuálne opatrenia RÚVZ v jednotlivých regiónoch.

Aktuálne inovačné vzdelávania
Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning

 • 25 okt
  Humenné od 14:00 do 18:00
  Základná škola, Dargovských hrdinov 19 Lektor: Ivana Čepová