Čo to znamená eLearningový kurz?

Je to vzdelávací kurz na vopred určenú tému súvisiacu s programom eTwinning. Pracujete online - na diaľku,  pod vedením lektora v čase, ktorý vám vyhovuje a z pohodlia domova.  V priebehu kurzu môže byť realizovaný aj webinár v presne stanovenom čase, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť preberanú tematiku. V stanovených termínoch plníte zadania a po úspešnom ukončení získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Počet hodín je uvedený pri popise každého kurzu.

Aktuálne eLearningové kurzy

  • 15 nov
    05 dec
    eTwinning Slovensko
    Občianske kompetencie a aktívne občianstvo prakticky Česko-slovenský eLearningový kurz je určený učiteľom 2. stupňa ZŠ a SŠ a ďalších eTwinning učiteľov, ktorí by radi zaradili túto tému do vyučovania či projektu eTwinning. Kurz vedú české lektorky, a je určený už registrovaným účastníkom programu eTwinning, nie úplným začiatočníkom. Počas kurzu budete pracovať v prostredí TwinSpace a jeho aplikáciách, spracujete praktické aktivity na tému občianskych kompetencií a zoznámite sa s metodikou výchovy k aktívnemu a zodpovednému občianstvu. Pracuje sa v malých online skupinách a na záver navrhnete projektovú / výučbovú aktivitu. Väčšina aktivít bude asynchrónna, teda budete pracovať vlastným tempom v čase, kedy budete mať čas. Vypracovanie zadaní vám zaberie približne 3-4 hodiny týždenne a kurz trvá 3 týždne. Po úspešnom absolvovaní kurzu obdržíte certifikát.