Poskytujeme jednoduché programy aktualizačného vzdelávania v oblasti digitalizácie. Program pripravíme v spolupráci s riaditeľom školy podľa individuálnych potrieb.
Vzdelávanie môže prebiehať prezenčnou alebo dištančnou formou alebo kombinovane.


- Ste úplní začiatočníci v eTwinningu alebo mierne pokročilí?
Povinnou súčasťou programu je registrácia účastníkov do eTwinningu v rámci Európskej školskej vzdelávacej platformy (ESEP) a oboznámenie sa s projektovým vyučovaním v medzinárodnom kontexte. 
Voliteľnou časťou programu je definovanie digitálnych nástrojov, ktorých vzdelávanie bude v programe aktualizačného vzdelávania zahrnuté. Využite túto možnosť a zvoľte si v akých digitálnych nástrojoch a aplikáciách chcete napredovať, poradíme Vám!
Odporúčaný rozsah: 5 hodín.

- Realizujú sa na Vašej škole eTwinning projekty alebo ste získali titul ŠKOLA eTwinning?
Využite možnosť aktualizačného vzdelávania na podporu vašich konkrétnych projektových aktivít.
Pripravíme v spolupráci s riaditeľom školy celý program aktualizačného vzdelávania v oblasti digitalizácie a podpory medzinárodnej spolupráce škôl.
Odporúčaný rozsah: 5 hodín.

Aktuálne vzdelávania

  • 17 jún
    Cirkevná spojená škola Okružná 2062/25 Dolný Kubín od 13:00 do 15:30
    eTwinning - projektové vyučovanie a online spolupráca škôl Aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 10 hodín pre zamestnancov Cirkevnej spojenej školy. Vzdelávanie sa realizuje 5 hodín prezenčne s lektorom a 5 hodín dištančne samoštúdiom. Prezenčné stretnutie bude prebiehať v termíne 17. 6. a 25. 6. 2024. Jedno stretnutie bude mať dĺžku 2 hodiny a 30 minút. Hlavný cieľ programu: Získať nové vedomosti a zručnosti v implementácii projektového vyučovania v školskej praxi a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov za účelom používania moderných prístupov a online nástrojov na zvýšenie atraktivity a zážitkovosti vyučovacieho procesu. Čiastkové ciele: 1. registrácia v platforme ESEP. 2. prehĺbiť kompetencie spojené s projektovým vyučovaním. 3. získať zručností pri práci s portálom eTwinning . 4. posilniť digitálne zručnosti v tvorbe didaktických hier vhodných na vyučovanie, alebo prácu v eTwinning projektoch. 5. prehĺbiť kompetencie učiteľa pri hodnotení žiaka získavaním spätnej väzby. Súčasťou samoštúdia je účasť na webinári eTwinning. Lektor: Janka Lastičová