Každoročne pripravujeme národnú konferenciu eTwinning, vždy v inom regióne Slovenska. Konferencia je previazaná s aktuálnou eTwinning témou roka, venuje sa spolupráci s programom Erasmus+ a prináša priestor pre odborný rast pedagógov aj vedenia školy.

Za absolvovanie konferencie získajú účastníci certifikát.

Aktuálne konferencie