22.05.2022

Škola eTwinning

Označenie ŠKOLA eTwinning je ocenením práce školského kolektívu v platforme eTwinning.

Udeľuje sa v Bruseli od roku 2018 a je to najvyššie ocenenie, aké môže škola za svoje aktivity v eTwinningu získať.
 
Titul Škola eTwinning  sa udeľuje v 2 fázach.

1. FÁZA – systém automaticky vygeneruje zoznam škôl, ktoré sú oprávnené postúpiť do 2 fázy:

Postupujú školy, ktoré:

  1. sú registrované v eTwinningu minimálne 2 roky
  2. aspoň 2 učitelia zo školy sú registrovaní a boli aktívni v posledných 2 rokoch
  3. škola je zapojená aspoň v jednom eTwinning projekte, ktorý získal národný certifikát kvality v posledných 2 rokoch

  2. FÁZA – vyplnenie samohodnotiacej online prihlášky cez eTwinning Live

Škola sa hodnotí v 4 kritériach:

     1. eTwinning & „eSafety“ v škole
     2. eTwinning & postupy výučby a učenia sa, medzipredmetová výučba a projektové vyučovanie
     3. eTwinning &  profesijný rozvoj učiteľov
     4. eTwinning & rozvoj školy

Viac o výhodách, podrobnostiach a kritériách udeľovania titulu Škola eTwinning.

Čo znamená byť Školou eTwinning?

Školy budú môcť vyplniť prihlášku a získať ocenenie Škola eTwinning 2023 - 24 v septembri 2022.

Oprávnené školy a všetci učitelia registrovaní v eTwinningu dostanú informačný e-mail ako postupovať pri vypĺňaní prihlášok. Udeľovanie titulu Škola eTwinning 2022-23 bolo v časoch pandémie pozastavené. Radi vám poradíme pri vypĺňan prihlášok, obráťte sa na nás v prípade akýchkoľvek otázok.

Vypočujte si krátke video (s možnosťou nastavenia slovenských tituliek) a bude vám bližšia vízia tvorcov myšlienky tohoto ocenenia.

Udelenie titulu škola eTwinning je postup školy z jednej úrovne na ďalšiu - vyššiu úroveň a takto ocenená škola má plniť  Poslanie Školy eTwinning a byť vzorom a príkladom pre ostatné školy vo svojom  okolí. 

Na Slovensku získali titul Škola eTwinning dosiaľ tieto školy:

Škola eTwinning 2021-22 - 21 škôl

Škola eTwinning 2020-21 - 30 škôl

Škola eTwinning 2019-20 - 11 škôl

Škola eTwinning 2018-19  -  20 škôl

 

 

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac