14.05.2024

Škola eTwinning

Označenie ŠKOLA eTwinning je ocenením práce školského kolektívu v platforme eTwinning.

Udeľuje sa v Bruseli od roku 2018 a je to najvyššie ocenenie, aké môže škola za svoje aktivity v eTwinningu získať.
 
Proces udeľovania ocenenia Škola eTwinning  prebieha v 2 fázach.

1. FÁZA – systém automaticky vygeneruje zoznam škôl, ktoré sú oprávnené postúpiť do 2. fázy

Oprávnené školy sú tie, ktoré:

  1. sú registrované v eTwinningu minimálne 2 roky
  2. aspoň 3 učitelia zo školy sú registrovaní a boli aktívni v posledných 2 rokoch
  3. škola je zapojená aspoň v jednom eTwinning projekte, ktorý získal národný certifikát kvality v posledných 2 rokoch

  2. FÁZA – vyplnenie samohodnotiacej online prihlášky

Škola sa hodnotí v 4 kritériach:

     1. eTwinning & „eSafety“ v škole
     2. eTwinning & postupy výučby a učenia sa, medzipredmetová výučba a projektové vyučovanie
     3. eTwinning &  profesijný rozvoj učiteľov
     4. eTwinning & rozvoj školy

Oprávnené školy a všetci učitelia registrovaní v eTwinningu dostanú informačný e-mail ako postupovať pri vypĺňaní prihlášok.
Udeľovanie titulu Škola eTwinning 2022-23 bolo v časoch pandémie pozastavené.

V máji 2024 bolo ocenených 12 slovenských škôl - zoznam je dostupný nižšie.
O časovom harmonograme prihlášok "Škola eTwinning 2024-2026" vás budeme včas informovať.

!!! ODPORÚČAME Vám oboznámiť sa pred vypĺňaním žiadosti aj s eTwinning School label application guidelines.

Bruselská centrála aktualizuje informácie TU.

Ocenené Školy eTwinning na Slovensku:

Škola eTwinning 2024-2025: 12 škôl

Škola eTwinning 2023-2024: 31 škôl

Škola eTwinning 2021-2022: 21 škôl

Škola eTwinning 2020-2021: 30 škôl

Škola eTwinning 2019-2020: 11 škôl

Škola eTwinning 2018-2019:  20 škôl

 

Udelenie titulu škola eTwinning je postup školy z jednej úrovne na ďalšiu - vyššiu úroveň a takto ocenená škola má plniť  Poslanie Školy eTwinning a byť vzorom a príkladom pre ostatné školy vo svojom  okolí. 

Viac o podrobnostiach a kritériách udeľovania titulu Škola eTwinning.

 

Pozrite si krátke video (s možnosťou nastavenia slovenských tituliek) a bude vám bližšia vízia tvorcov myšlienky tohoto ocenenia.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac