10.11.2023

Národná konferencia eTwinning 2023

Pozývame vás na Národnú konferenciu eTwinning 2023, ktorá bude zameraná na eTwinning tému roka 2023: Inovácie a vzdelávanie. Jej cieľom je nielen predstaviť eTwinning a úspešne zrealizované projekty, ale aj priniesť zaujímavé informácie ohľadom kurikulárnej reformy, premien školy zvnútra a použitia umelej inteligencie vo vzdelávaní.

Konferencia je určená najmä pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre učiteľov, ktorých zaujímajú uvedené témy. Súčasťou programu bude aj odovzdávanie cien víťazom Národnej súťaže eTwinning 2023 a ocenení ŠKOLA eTwinning 2023-2024.

Národná konferencia eTwinning 2023 sa uskutoční v stredu 29. novembra 2023 v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja na Komenského ulici 48 v Žiline. Vstup na konferenciu je zdarma, účasť je hradená z prostriedkov Európskej únie a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (neuhrádzame cestovné náklady ani ubytovanie). 

REČNÍCI KONFERENCIE

  • Martin Kríž generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania, riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Dávid Králik – mentor, kouč, lektor v Mentórii, učiteľ na Súkromnej základnej škole Félix v Trnave
  • Zuzana Tkáčová – držiteľka titulu Učiteľ Slovenska 2018, lektorka, učiteľka v Ateliéri inteligentných a interaktívnych technológií v umení na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach a na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, expert pre AI v Národnom centre pre digitálnu transformáciu vzdelávania
  • Naďa Cisárová  sektorová garantka Národnej agentúry Erasmus+, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Bratislava
  • Marcel Prievozník – európsky ambasádor eTwinning, expert na technológie vo vzdelávaní, učiteľ na Súkromnej základnej škole na Oravskej ceste v Žiline

Konferenciu uvedú:

  • Erika Jurinová – predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
  • Jozef Ristvej – prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing, Žilinská univerzita v Žiline
  • Katarína Hrbáňová – koordinátorka programu eTwinning na Slovensku, Žilinská univerzita v Žiline

Moderuje Kornélia Lohyňová, európska ambasádorka eTwinning, učiteľka na Hotelovej akadémii na Mikovíniho ulici v Bratislave.

 

REGISTRÁCIA A PROGRAM

Ak by ste sa chceli konferencie zúčastniť, zaregistrujte sa na stránke https://etwinning.sk/konferencie. Elektronická registrácia je záväzná.

Viac informácií o jednotlivých prednáškach nájdete nižšie na stránke. Stiahnite si podrobný program konferencie:

Národná konferencia eTwinning 2023 - program.pdf

TÉMY PRÍSPEVKOV

Martin Kríž: Zmeny v cieľoch, obsahu a formách vzdelávania v základných školách

Kornélia Lohyňová: ŠKOLA eTwinning

Dávid Králik: Ako sa školy menia zvnútra
Školy sú plné šikovných a skúsených učiteľov. Pred siedmimi rokmi prišla nezisková organizácia Mentória (pred tým Leaf), s nápadom pomôcť školám, aby naplno využili vnútorné zdroje a potenciál týchto učiteľov. Program sa volá Premena školy zvnútra a okrem zlepšenia klímy, pomáha školám zlepšovať kvalitu vzdelávania prostredníctvom funkčného zdieľania skúseností a nápadov jednotlivých učiteľov prostredníctvom vzájomného mentoringu. Viac o tom, ako to celé funguje a trošku aj tom, čo všetko Mentória ponúka v oblasti vzdelávania, sa dozviete v našej prednáške: "Ako sa školy menia zvnútra".

Zuzana Tkáčová: Umelá inteligencia v triede: Nové horizonty pre vzdelávanie v 21. storočí
Aké príležitosti pre vzdelávanie v 21 storočí prináša umelá inteligencia (AI)? Je to len nová téma alebo úplne nové vnímanie spôsobu toho čo učíme a ako učíme? Príspevok predstaví nové výzvy a perspektívy využitia umelej inteligencie vo vyučovaní, príklady jej využitia na rozvoj nových zručností 21. storočia, demystifikáciu AI a etické aspekty jej integrovania do vzdelávania. Súčasťou príspevku je aj diskusia o tom ako môže umelá inteligencia pomôcť pripraviť žiakov na digitálnu budúcnosť.

Marcel Prievozník: Umelá inteligencia v bežnom dni žiaka a učiteľa
Umelá inteligencia (AI) už dnes ponúka množstvo možností pre skvalitnenie života človeka. Príspevok sa zameriava na konkrétne spôsoby, akými môžu učitelia a žiaci využívať nástroje AI na zefektívnenie vyučovania a učenia sa. Predstaví, ako môže umelá inteligencia pomôcť pri príprave na vyučovanie, realizácii projektových aktivít eTwinning s podporou spolupráce a komunikácie medzi školami. Cieľom príspevku je inšpirovať k novým spôsobom zapojenia AI do výučby a zároveň poskytnúť praktické tipy na jej implementáciu v konkrétnych školských projektoch.

Naďa Cisárová: S Erasmom za vzdelaním do Európy
Aké možnosti majú školy, ale aj iné organizácie realizovať projekty na medzinárodnom poli vzdelávania v rámci programu Erasmus+? Naďa Cisárová predstaví ponuku Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na rok 2024. Záujemcovia môžu požiadať o grant na mobilitné projekty KA1 pre školy aj na projekty partnerstiev medzi organizáciami a inštitúciami.

 

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac