4.10.2023

Zapojte sa do Národnej súťaže eTwinning 2023

Získali ste za váš projekt národný certifikát kvality? Prihláste sa do Národnej súťaže eTwinning 2023. Oceníme v nej najlepšie medzinárodné eTwinning projekty, ktoré ste so svojimi žiakmi a študentami realizovali v školskom roku 2022/2023.

Súťaž je určená pre všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sú zaregistrované v platforme eTwinning, s partnerskou školou zo zahraničia spolupracovali na spoločnom medzinárodnom projekte eTwinning a za svoj projekt získali Národný certifikát kvality.

Súťaží sa v týchto kategóriách:

Veková kategória MŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Veková kategória 1. stupeň ZŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Veková kategória 2. stupeň ZŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Veková kategória SŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Špeciálne kategórie:

 • Projekt na tému roka 2023: Inovácie a vzdelávanie
 • Projekty realizované v odborných predmetoch na stredných odborných školách 
 • Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning

Pre víťazov máme pripravené darčekové poukážky na nákup IT vybavenia, plaketu, diplom a drobné darčeky pre žiakov. Informáciu o dosiahnutom úspechu oznámime aj riaditeľom a zriaďovateľom víťazných škôl.

Tento rok pripravujeme už 18. ročník Národnej súťaže eTwinning. Záštitu nad ňou prevzal rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Ján Čelko, CSc. Cieľom súťaže je spropagovať výsledky projektovej práce medzinárodného tímu učiteľov a žiakov, široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií v rámci vzdelávania, spolupráce, hodnotenia výsledkov, ale aj na zábavu. 

PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE

Aké sú podmienky súťaže?

 • Do súťaže sa môžu zapojiť pedagogickí pracovníci materských, základných a stredných škôl v Slovenskej republike, ktorí v školskom roku 2022/2023 realizovali medzinárodný projekt eTwinning a získali zaň Národný certifikát kvality.
 • Učiteľ/ka môže prihlásiť len jeden projekt do jednej súťažnej kategórie.
 • V prípade, že jeden projekt prihlásia do súťaže viacerí učitelia (ktorí zaň získali NQL) a tento projekt sa umiestni medzi ocenenými, cenu si učitelia rozdelia medzi sebou.
 • Ocenení víťazi minulého ročníka súťaže nebudú zaradení do hodnotenia Národnej súťaže eTwinning 2023.
 • Viacročné Erasmus+ projekty je možné prihlásiť do Národnej súťaže len raz za celé obdobie realizácie projektu. 
 • Upozorňujeme súťažiacich na dodržiavanie pravidiel Netikety a zákona o autorských právach.

Ako sa môžem prihlásiť do súťaže?

Stačí vyplniť online prihlášku - kliknutím na modré tlačidlo v dolnej časti tejto stránky "Prihlásiť sa do súťaže". Svoje projekty môžete prihlásiť najneskôr do 19. októbra 2023 do 23:59.

Do prihlášky je potrebné uviesť tieto údaje:

 • Meno, priezvisko a titul prihlasovateľa
 • E-mail a číslo mobilného telefónu prihlasovateľa
 • Názov a adresa školy prihlasovateľa
 • Názov projektu
 • URL adresu projektu v platforme ESEP
  (URL adresu projektu získate tak, že v platforme ESEP kliknete na tmavomodrú záložku "eTwinning", následne na oranžovú záložku "My projects". Kliknite na daný projekt a po jeho otvorení skopírujte jeho URL adresu. 
 • Výber súťažnej kategórie
 • Popis projektu

Podľa čoho sa budú projekty hodnotiť?

Pri hodnotení projektov budeme brať do úvahy tieto 4 kritériá:

 1. Originalita projektu
 2. Rozvoj kompetencií u žiakov a učiteľov
 3. Diseminácia projektu a zapojenie komunity
 4. Virtuálna trieda TwinSpace 

Napíšte nám o nich viac v popise projektu. Zamerajte sa najmä na prvé tri z nich, TwinSpace vášho projektu budú mať hodnotitelia k dispozícii. V popise zhrňte projekt ako celok v rozsahu max. 4 000 znakov.

Kto bude hodnotiť projekty?

Projekty bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členmi sú:

 • zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • zástupca Štátnej školskej inšpekcie,
 • zástupca SAAIC - Národnej agentúry programu Erasmus+,
 • zástupca odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja,
 • NSO eTwinning Slovensko.

Kedy sa dozvieme, kto vyhral?

Po prijatí všetkých prihlášok v stanovenom termíne zhodnotí odborná komisia prihlásené projekty a pridelí im body za jednotlivé kritériá. Výsledky Národnej súťaže eTwinning 2023 zverejníme v prvej polovici novembra 2023 na našej webovej stránke www.etwinning.sk. Ceny budú víťazom slávnostne odovzdané počas Národnej konferencie eTwinning, dňa 29.11.2023 v Žiline.

Všeobecné ustanovenie

eTwinning Slovensko si vyhradzuje právo na akúkoľvek úpravu podmienok súťaže a rozhodovanie o ich výklade. Zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac