26.08.2022

Zbierka eTwinning webinárov 2021/2022

Rok 2020 bol pre nás v eTwinningu spojený s výrazným nárastom záujmu o webináre, ktorý neustále pokračuje aj v ďalších rokoch. V uplynulom školskom roku 2021/2022 sme pre vás pripravili 72 webinárov na rôzne témy. Ich prehľad, ako aj linky na nahrávky z nich nájdete v novej Zbierke eTwinning webinárov 2021/2022. 

Hlavným cieľom webinárov bolo pomôcť učiteľom pri realizácii medzinárodných školských projektov, pri implementácii projektového vyučovania a poskytnúť im podporu pri plánovaní projektových úloh s ohľadom na rozvoj kompetencií u žiakov potrebných v dnešnej dobe. 

Vzdelávacie témy sa venovali rozvoju zručností vo využívaní online nástrojov v prezenčnej, ako aj dištančnej výučbe. Ukážky využívania bezplatných online nástrojov boli zamerané na prácu s obrazovým materiálom, využívanie rôznych kolaboratívnych a diagnostických nástrojov, využívanie formulárov, tabuliek, prezentácií a rôznych interaktívnych prvkov vo vyučovaní. Témy webinárov sa týkali aj prvkov umelej inteligencie, práce so smartfónom a virtuálnou realitou. 

Obsahová pestrosť Zbierky eTwinning webinárov 2021/2022 dáva učiteľom priestor na ďalšie vzdelávanie. Nachádza sa v nej prehľad realizovaných webinárov, ako aj linky na spustenie nahrávok. Veríme, že v zbierke nájdete témy, ktoré vás zaujímajú a pomôžu vám napredovať v profesijnom rozvoji. Stiahnuť si ju môžete na stránke https://www.etwinning.sk/publikacie/zbierka-etw-webinarov-2021-2022.pdf

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac