eTwinning sa im natoľko zapáčil, že sa rozhodli s nami spolupracovať a propagovať myšlienku eTwinningu vo svojom regióne. Sú to poradcovia a šíritelia eTwinningu, tútori online kurzov a lektori školení. Zároveň sú súčasťou celoeurópskej ambasádorskej komunity. Ak sa Vám práca ambasádora zdá pre Vás ako stvorená, informujte sa o podmienkach spolupráce na: info@etwinning.sk , znalosť angličtiny je vítaná.

Ambasádori eTwinning

Mgr. Darina Babjačková

Základná škola Bernolákova ulica 1061

Vranov nad Topľou

Mobil: +421908315548

E-mail: darinka.babjackova@gmail.com

Mgr. Anna Bardzaková

Základná škola Okružná 17

Michalovce

Mobil: +421918764082

E-mail: anna.bardzakova@zsokruzna.sk

Ing. Kamila Bažíková

Obchodná akadémia Račianska 107

Bratislava

Mobil: +421907526203

E-mail: bazikova.k@gmail.com

Henrieta Belánová

Materská škola Poľná 1

Košice

Mobil: +421908455308

E-mail: belanhenika1@gmail.com

Mgr. Ivana Čepová

Základná škola Dargovských hrdinov

Humenné

Mobil: +421902469860

E-mail: icepova@gmail.com

Ing. Zuzana Christozova

X X X

Martin

Mobil: +421904388190

E-mail: christozova@gmail.com

RNDr. Dušan Dírer

Gymnázium

Ružomberok

Mobil: +421905799165

E-mail: direr@gymrk.sk

Mgr. Alexandra Gábor

X X X

Komárno

Mobil: +421903233986

E-mail: alexandra.finta@gmail.com

Romana Galambošová

Základná škola Hlavná 24

Dubová

Mobil: +421944948386

E-mail: galambosova.skola@gmail.com

PaedDr. Katarína Hvizdová

Základná škola, Ul.karpatská 803/11

Svidník

Mobil: +421908232410

E-mail: k.hvizdova@gmail.com

Mgr. Jana Koštialiková

Základná škola Medňanská 514/5

Ilava

Mobil: +421904597898

E-mail: jankos005@gmail.com

Mgr. Martina Kostková

Základná škola, Moskovská 2

Banská Bystrica

Mobil: +421907649882

E-mail: martina.kostkova@gmail.com

Ing. Gabriela Krížovská

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13

Poprad

Mobil: +421903979336

E-mail: gabriela.krizovska@gmail.com

Mgr. Martina Lauková

Základná škola s materskou školou Želiarska 4

Košice

Mobil: +421908618299

E-mail: laukovamartinka@gmail.com

Ing. Kornélia Lohyňová

Hotelová akadémia Mikovíniho 1

Bratislava

Mobil: +421905621344

E-mail: lohynova@gmail.com

PaedDr. Zuzana Mészárosová

Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2

Levice

Mobil: +421903832343

E-mail: meszarosovaz@nextra.sk

PaedDr. Zuzana Peternai, PhD.

Gymnázium P. Pázmáňa s vjm-Pázmány Péter Gimnázium

Nové Zámky

Mobil: +421907092791

E-mail: zuzana.peternai@gmail.com

Mgr. Alena Píšová

Základná škola s materskou školou

Horná Ždaňa

Mobil: +421904499449

E-mail: pisova.a@gmail.com

Zuzana Polónyová

Gymnázium P. J. Šafárika

Rožňava

Mobil: +421905181961

E-mail: polonyova.zuzana@gmail.com

Ing. Marcel Prievozník

Súkromná základná škola, Oravská cesta 11

Žilina

Mobil: +421902695175

E-mail: prievoznik.m@gmail.com

Mgr. Ivana Šoltésová

Základná škola Štefana Šmálika

Tvrdošín

Mobil: 0908112160

E-mail: ivanasoltesova@gmail.com

Mgr. Martina Vinjarová

Spojená škola bl.biskupa Gojdiča, Bernolákova 21

Prešov

Mobil: +421940803999

E-mail: vinjarova@gmail.com